Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2007 word).docx
Скачиваний:
66
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
25.91 Mб
Скачать

4.3. Аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку

На відміну від оцінки конкурентосп­роможності товару, методика оцінки кон­курентоспроможності підприємства (КС) має імовірнісний характер і є інтеграль­ною. Вона заснована на експертній марке­тинговій оцінці.

Зазвичай рівень конкурентоспроможності підприємства пропонується визна­чати на основі аналітичного та графічного способів її оцінки.

Аналітичний спосіб оцінки конкурентоспроможності підприємства на ринку передбачає побудову матриці конкурентоспроможності в такому вигляді, як це представлено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Матриця оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку

Синтезуючий фактор конку­рентоспро­можності

Параметрична одинична оцінка підприємства-постачальника товару (gі)

Ранг

фактора,

(Ri)

Інтегрований (груповий) факторний показник підприємства-поста­чальника товару, (Іi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Положення на ринку

Товар

Виробничий потенціал

Методи товароруху

Можливості збуту

Сумарна оцінка, (S)

X

1,00

Коефіцієнт кон­курентоспро­можності, (КС)

X

X

Інтегрований (груповий) факторний показник (Ii) кожного з підприємств-постачальників товару визначається як добуток параметричної одиничної експерт­ної оцінки підприємства-постачальника товару (gi) і рангу аналізованого фактора (Ri) за формулою (4.1):

li=gixRi (4.1)

Сумарна оцінка (Si) здійснюється по всім (п) інтегрованим (груповим) фак­торним показникам для кожного з підприємств-постачальників товару на ринку (li) за формулою (4.2):

(4.2)

Коефіцієнт конкурентоспроможності (КС) дорівнюватиме одиниці для того підприємства, яке має найбільшу сумарну оцінку за всіма інтегрованими фак­торними показниками. Для інших підприємств він розраховуватиметься як відно­шення їх сумарної оцінки до максимального рівня сумарної оцінки підприємства-лідера.

Отже, конкурентоспроможність підприємства-лідера та інших підприємств ви­значатиметься із співвідношення (4.3):

(4.3)

Також слід зауважити, що підприємство, яке має показник конкурентоспро­можності, що дорівнює 1 (одиниці), сповідає стратегію лідера; підприємство, яке має коефіцієнт конкурентостроможності в межах від 0,9 до 1, cповідає стратегію ринкового послідовника; підприємство з коефіцієнтом конкурентоспроможності в межах від 0,5 до 0,9, сповідає стратегію ринкового претендента; а підприємство, яке має інтервальну оцінку конкурентоспроможності меншу за 0,5, є ринковим новачком.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.