Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ЕП.doc
Скачиваний:
69
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.03 Mб
Скачать

Задачі для розрахунку економічної оцінки лісових ресурсів

Розрахунок економічної оцінки лісової землі

Задача 1. Об'єкт оцінки - лісова земля площею 10 га, на якій зростають стиглі насадження сосни. Тип лісорослинних умов - В2. Ділянка знаходиться на відстані 20 км до пункт)' вивезення деревини (2 розряд такс). За даними лісовпорядкування на ділянці, що оцінюється, є господарсько можливі для використання ресурси побічного користування, з них чорниці - 0,01 т/га, маслюки і опеньки -0,01 т/га в середньому щорічно. Розрахунки проводяться по кожній позиції окремо з паралельним підсумовуванням результатів оцінки. Корінним деревостаном на ділянці є сосна. Склад насадження - 10С. Середня висота - 27 м, середній діаметр на висоті грудей - 32 см. Вік рубки - 90 років. Потенційно можливий запас деревостану у віці рубки згідно таблиць ходу росту насаджень деревних порід України складає 595 м3/га. Сосна за таблицями розрядів висот деревостанів віднесена до 1 розряду. За даними таблиці 5,5 (Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. - К- «Урожай», 1987. -560 с), виходячи із середнього діаметра насаджень сосни, визначена кількість стовбурів деревостану за ступенями товщини у відносних і, відповідно, натуральних показниках, а сортиментна структура деревостану визначена за сортиментними таблицями (Сортиментные таблицы для таксации леса на корню. - К.; «Урожай», 1980, - 632 с).

Відхилення розрахункового загального обсягу стовбурів насаджень за категоріями крупності від фактичних даних запасу деревостану, що оцінюється, усунено за допомогою коефіцієнта вирівнювання (К), який визначався за формулою:

К = Меі / Мр, (33)

де: Меі - запас насаджень, що оцінюється, м ;

Мр - запас стовбурів насаджень, що розрахований за сортиментними таблицями. Стосовно до об'єкта оцінки

К= 1,114 (595 : 525,09).

Кореневі ціни для сосни прийняті за таксами (Прейскурант № 07-01-02), які скориговані відповідно до рівня інфляції. Запаси деревостану у віці рубки і ціни для сосни другого розряду такс такі: крупна деревина - 262 м3/га і 7,20 у.о./м3, середня - 234 м3/га і 6,00 у.о./м3, дрібна -8 м3/га і 4,53 у.о./м3, дров'яна - 17 м3/га і 0,48 у.о./м3, ліквід із крони - 11 м3/га і 0,19 у.о./м3 (40% від дров'яної деревини), а сучки — 59 м3/га і 0,10 у.о. (20% від дров'яної деревини). Закупівельна ціна 1 т продуктів побічного користування становить 1200 у.о.

Обчислити: економічну оцінку лісової землі на основі затратного підходу: R13 і R2з.

Відповідь: 1) 20380,7 у.о.; 2) 21251,8 у.о.

Задача 2. Об'єкт оцінки, таксаційно-лісівничі показники ділянки лісу аналогічні, як і для попередньої задачі. Коефіцієнт якості деревини згідно довідника становить 1,07. Площа ділянки 1 га. Замикаючі витрати на виробництво 1 м3 знеособленої деревини прийняті на рівні 87,24 у.о., а індивідуальні зведені - 52,55 у.о. Дані показники, що характеризують величину затрат на виробництво лісопродукції, встановлені, виходячи із даних, що раніше застосовувались в практиці лісового господарства.

Обчислити: 1) диференційну ренту; 2) середній прибуток; 3) суспільну вартість; 4) ціну виробництва; 5) абсолютну ренту; 6) економічну цінність лісових земель (R33).

Відповідь: 1) 34,69 у.о.; 2) 19,76 у.о.; 3) 1 17,77 у.о.; 4) 107,00 у.о.; 5) 10,77 у.о.; 6) 2176, 02 у.о.

Дані для обчислення економічної цінності лісових земель

п/п

Назва показника,

послідовність визначення

Одиниця виміру

Величина показника

1.

Замикаючі затрати, Зк

у.о./га

87,24

2.

Оплата праці в структурі затрат

%

35

3.

Оплата праці, V (ряд 1 х ряд 2) : 100

у.о./га

30,53

4.

Основні фонди в структур затрат

%

11

5.

Основні фонди, с (ряд 1 х ряд 4) : 100

у.о./га

9,60

6.

Амортизаційні відрахування

%

8

7.

Основні фонди, с (ряд 5 : ряд 6) х 100

у.о./га

120

8.

Авансовий капітал, (ряд 7 + (ряд 1 – ряд 5))

у.о./га

197,64

9.

Додаткова вартість, m (ряд 3 = ряд 9)

у.о./га

30,53

Деяке відхилення одержаної оцінки від результатів оцінок у вище наведеній задачі с наслідком того, що на результати оцінки землі за рентним підходом впливає відсутність удосконалених нормативів щодо витрат, які мають місце у виробництві лісопродукції.