Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ЕП.doc
Скачиваний:
86
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.03 Mб
Скачать

Задачі для обчислення збору за забруднення навколишнього природного середовища

Задача 1. Суб'єкт оподаткування, розташований в місті обласного підпорядкування з чисельністю населення 200 тис. чол. у басейні Дніпра між Києвом і Каховським гідровузлом, планує здійснювати викиди і скиди забруднюючих речовин. Розміщення відходів відбуватиметься на полігоні, який забезпечує захист атмосферного повітря та водних об'єктів від забруднення, на відстані 3 км від міста.

Назви забруднюю­чих речовин, видів пального, класів небезпеки відходів та інших показників

Ліміти вики­дів стаціо­нарними джерелами, скидів, розміщення відходів, т/рік

Прогнозні об­сяги річних ви­кидів, скидів, розміщення від­ходів, викорис­таного пально­го, т

Нормативи збору (Нві) за викиди,скиди розміщення

відходів, у.о./т

1. Викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

Азоту оксиди

17,8

16,5

53

Бутилацетат

0,33

0,26

12

Ацетон

3,02

2,0

20

Усього

X

X

X

2. Викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами

Бензин

Неетильований

X

125,0

3

Дизельне пальне

X

50,0

3

Усього

X

X

X

3. Скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водний об'єкт

Завислі речовини

12,0

10,0

1

Хлориди

2,34

2,0

1

Сульфати

2,5

2,2

1

Органічні речовини

13,2

9,0

14

Усього

X

X

X

4. Розміщення відходів

IV класу небезпеки

300

300

0,2

Усього

X

X

X

Усього збір з початку року

X

X

X

у т.ч. до: державного фонду*

X

X

X

місцевих бюджетів*

X

X

X

Розрахунок збору, що підлягає сплаті за квартал

Задача 2. Суб'єкт оподаткування, розташований в місті (обласному центрі) з чисельністю населення від 250,1 до 500 тис. чол. у басейні річок Південний Буг та Інгул, на протязі першого кварталу поточного року здійснював викиди і скиди забруднюючих речовин. Розміщення відходів відбувалося на полігоні, який забезпечує захист атмосферного повітря та водних об'єктів від забруднення на відстані більше 3 км від населених пунктів. Фактичні обсяги викидів, скидів та розміщення відходів для

Назви забруднюю­чих речовин, видів пального, класів небезпеки відходів та інших показників

Ліміти вики­дів стаціо­нарними джерелами, скидів, розміщення відходів, т/рік

Прогнозні об­сяги річних ви­кидів, скидів, розміщення від­ходів, викорис­таного пально­го, т

Нормативи збору (Нві) за викиди, скиди розміщення

відходів, у.о./т

Ангідрид сірчистий

5,3

5,3

53

Вуглецю оксид

76

43

2

Вуглеводи

37,5

11

3

Усього

X

X

X

2. Викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами

Стиснений природний газ

X

10,2

2

Бензин неетильований

X

28,7

3

Усього

X

X

X

3. Скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водний об'єкт

Органічні речовини

69,0

17,6

14

Завислі речовини

108

25

1

Усього

X

X

X

4. Розміщення відходів

Люмінесцентні пампи

200

247

1

IV клас

61,0

15,3

0,2

Усього

X

X

X

Усього нараховано збору з початку року

X

X

X

у т.ч. до держ. бюджету*

X

X

X

місцевих бюджетів*

X

X

X

Обчислити суми збору за викиди, скиди, розміщення відходів: 1) у межах ліміту; 2) при перевищенні ліміту; 3) загальні суми збору.

Відповідь: 1) збір за квартал за викиди, скиди, розміщення відходів у межах ліміту становить 1654,70 у.о. і зараховується на валові витрати виробництва та обігу; 2) збір за квартал, який справляється за понадлімітні викиди, скиди, розміщення відходів за рахунок прибутку становить 235,00 у.о.; 3) загальна сума збору становить 1889,70 у.о.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.