Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ЕП.doc
Скачиваний:
69
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.03 Mб
Скачать

Економічна оцінка лісів рекреаційного призначення

Задача 9. Об'єкт оцінки - ліси площею 230 га, в тому числі з перевагою сосни - 200 га і берези - 30 га, передбачені для передачі в довгострокову оренду з метою використання їх в рекреаційних цілях. За народногосподарським значенням ліси відносяться до II групи. Типи умов місцезростання сосни – В2.3. Середній вік насаджень сосни - 50 років, берези - 40 років. Вік природної стиглості сосни - 160 років, берези - 80 років. Замикаючі витрати па вирощування рекреаційного лісу прийняті на рівні 18 тис. у.о./га, виходячи, що затрати на вирощування насаджень експлуатаційного призначення в найгірших умовах зростання складають 14 тис. у.о./га (маючи на увазі, що витрати на вирощування 1 м3 деревини знаходяться на ріпні 87,24 у.о.), а додаткові витрати па облаштування території - 4 тис. у.о./га. Індивідуальні зведені витрати на благоустрій конкретної ділянки лісу складають приблизно 12 тис. у.о./га. Коефіцієнт якості лісових насаджень (Кр) становить 0,95. Коефіцієнт ефективності рекреаційного лісокористування (q) розраховується на основі відношення фактичного відвідування лісу рекреантами, який стосовно до об'єкту оцінки складає 4,5 чол./га до гранично допустимих навантажень, які визначають рекреаційну місткість лісових насаджень як просторово-територіального об'єкта. Норми рекреаційних навантажень в В1-2- 5 чол./га, а в С2-3 - 8 чол./га. Звідси гранично допустимі навантаження на 1 га лісових насаджень в середньому складають 5,4 чол. .

Середньозважений вік насаджень становить 49 років ,

а природної стиглості - 150 років

Обчислити: 1) ренту від рекреаційного лісокористування (r); 2) економічну оцінку рекреаційного лісокористування (Rр).

Відповідь: 1) 5,1 тис. у.о.; 2) 5,48 тис. у.о.

Практичне заняття 6 економічний механізм забезпечення охорони атмосферного повітря

Мета заняття: ознайомлення з економічним механізмом забезпечення охорони атмосферного повітря.

Питання для обговорення та вивчення

1. Методика розрахунку наднормативних викидів та розмірів збитку, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2. Порядок визначення наднормативних викидів забруднюючих речовий в атмосферне повітря

3. Розрахунок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

4. Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Порядок проведення заняття

В ході проведення заняття студенти коротко записують відповіді на питання та послідовність механізму розв’язування завдань, обговорюються запропоновані питання, розв’язуються типові практичні завдання з економічного механізму забезпечення охорони атмосферного повітря.

В процесі самостійної роботи студенти конспектують та готуються до відповіді на наступному практичному занятті, вивчають заплановані теоретичні питання.

Теоретичні передумови

Для забезпечення охорони та ефективного використання атмосферного повітря впроваджуються організаційно-економічні заходи, що передбачають:

  • встановлення лімітів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря та інших шкідливих впливів на нього;

  • встановлення лімітів використання повітря як сировини основного виробничого призначення;

  • встановлення нормативів плати і розмірів платежів за викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря та інші шкідливі впливи на нього;

  • встановлення нормативів плати за перевищення лімітів викидів, інших шкідливих впливів та видачу дозволів на використання атмосферного повітря;

встановлення нормативів плати за використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення;

- надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідхідних, безвідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологічних процесів, здійснення інших природоохоронних заходів відповідно до законодавства.

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НАДНОРМАТИВНИХ ВИКИДІВ ТА

РОЗМІРІВ ЗБИТКУ, ЯКІ ЗАПОДІЯНІ ДЕРЖАВІ В РЕЗУЛЬТАТІ

НАДНОРМАТИВНИХ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Методика розрахунку наднормативних викидів та розмірів збитку, які заподіяні державі в результаті Наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблена на підставі Законів України: "Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», постанов Кабінету Міністрів України: від 12 листопада 1993 р. № 925 «Про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища України», від березня 1999 р. № 303 «Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору», від 3 серпня 1998 р. № 1218 «Про порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», інструкції про встановлення лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Методика встановлює основні вимоги щодо порядку визначення і розрахунку розмірів компенсації збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Стягнення платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не звільняє підприємства від відшкодування збитків за наднормативні викиди. У разі сплати підприємством за понадлімітні викиди штрафних (кратних) платежів відшкодовується тільки сума збитків, що перевищує сплачену суму цих платежів. Розмір компенсації збитків за наднормативний викид 1 т забруднюючої речовини в атмосферне повітря визначається па основі

Вказане свідчить про те, що на ділянках, які оцінюються є значні резерви для підвищення продуктивності лісових насаджень та посилення їх природозахисних функцій.

частки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої и даний період, з урахуванням регулюючих коефіцієнти» і показника відносної небезпечності кожної забруднюючої речовини.

Контроль за відшкодуванням збитків, які заподіяні державі підприємствами в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, здійснюють органи Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки України.