Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ЕП.doc
Скачиваний:
69
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.03 Mб
Скачать

Перевищення граничних нормативів утворення забруднюючих речовин від джерел виділення

Задача 5. На енергетичному підприємстві м. Києва на джерело № 1 працює 4 котлоагрегати. Об'ємна витрата димових газів, що відходять від кожного агрегату, становить 139 м3/с. Граничний норматив утворення оксидів азоту в перерахунку на діоксид азоту для даного типу котлоагрегатів становить 200 мг/м3 (згідно з режимною картою роботи котлоагрегату). Інструментальними вимірами на котлоагрегаті № 2, проведеними 24 січня 1994 р., встановлено перевищення вмісту оксидів азоту в димових газах. Середня концентрація оксидів азоту із серії відібраних проб в перерахунку на N02 становила 450 мг/м3. За фактом виявленого порушення підприємству було видано припис про налагодження режиму роботи котлоагрегату № 2 з терміном виконання до 2 лютого 1994 р. 2 лютого на замовлення підприємства проведено повторну контрольну інструментальну перевірку, яка не виявила перевищення нормативного обсягу утворення діоксиду азоту за котлоагрегатом № 2. За цей період технологічне обладнання працювало цілодобово, таким чином, час роботи котлоагрегату з перевищенням граничного нормативу утворення оксидів азоту становить 240 год. (24 год. х 10 діб).

139 х 0,2 - маса викиду N02 від котлоагрегату при додержанні нормативу утворення, г/с; 0,04 - середньодобова ГДК діоксиду азоту, мг/м3; 0,08 - середньорічна концентрація діоксиду азоту фенолу по м. Києву за даними стаціонарних постів спостережень за 1993 р., мг/м3; 1,1 - базова ставка компенсації збитків в частках мінімальної заробітної плати за 1 т умовної забруднюючої речовини; 60000 - розмір мінімальної заробітної плати на момент перевірки, у.о.

Обчислити: 1) потужність викиду діоксиду азоту, що здійснювався з перевищенням граничних нормативні утворення (Мі); 2) показник відносної небезпечності діоксиду азоту (Аі); 3) коефіцієнт (Кт), що враховує територіальні соціально-екологічні особливості м. Києва, 4) коефіцієнт (Кzi), що залежить від рівня забруднення атмосфери м. Києва діоксидом азоту; 5) розмір компенсації збитків (Z).

Відповідь: 1) 30,02 т; 2) 25; 3) 2,25; 4) 2; 5) 223 млн. у.о.

Практичне заняття 7 система платежів за забруднення навколишнього природного середовища

Мета заняття: ознайомлення з системами платежу за забруднення навколишнього природного середовища.

Питання для обговорення та вивчення

1. Методика обчислення збору за забруднення навколишнього природного середовища

2. Нормативи збору за забруднений навколишнього природного середовища

Порядок проведення заняття

В ході проведення заняття розв’язуються типові практичні завдання, обговорюються запропоновані питання. Студенти коротко записують відповіді на питання та послідовність механізму розв’язування завдань.

В процесі самостійної роботи студенти конспектують та готуються до відповіді на наступному практичному занятті, вивчають заплановані теоретичні питання.

Теоретичні передумови

В 1991 р. Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» була встановлена плата за забруднення навколишнього природного середовища. Безпосередньо механізм визначення плати і стягнення платежів за забруднення довкілля був урегульований постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р. та відповідною постановою від 1 березня 1999 р., якими Затверджено Порядок встановлення нормативів збору і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища. За цим Порядком плата встановлюється за:

    • викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення;

    • скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води, а також підземні горизонти, в тому числі скиди, що проводяться підприємствами через систему комунальної каналізації;

    • розміщення відходів.

Особливості дії механізму платежів за лімітовані викиди виявляється в тому, що ці платежі відносяться до витрат виробництва, які впливають на собівартість, а через неї і на ціну продукції.

Ліміт викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлюється для стаціонарних джерел забруднення і не встановлюється для пересувних джерел.

Платежі за понадлімітовані викиди вилучаються з прибутку підприємств - забруднювачів в кратному розмірі відносно фіксованих платежів за лімітовані викиди і роблять економічно невигідними перевищення дозволених обсягів викидів.