Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ЕП.doc
Скачиваний:
69
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.03 Mб
Скачать

Практичне заняття 1 грошова оцінка земель

Мета заняття: ознайомлення з методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, несільськогосподарського призначення та населених пунктів.

Питання для обговорення та вивчення

1.Грошова оцінка земель – основа побудови економічного ринкового механізму раціонального природокористування.

2.Нормативно-законодавча база для розробки методик грошової оцінки земель.

3.Методика грошової оцінки земель.

Порядок проведення заняття

В ході проведення заняття обговорюються запропоновані питання, розв’язуються типові практичні завдання за методиками грошової оцінки земель. Студенти коротко записують відповіді на питання та послідовність механізму розв’язування завдань, отримують індивідуальні завдання.

В процесі самостійної роботи студенти вивчають заплановані теоретичні питання, конспектують та готуються до відповіді на наступному практичному занятті.

Теоретичні передумови

Грошова оцінка землі є ключовим питанням побудови економічного ринкового механізму ефективного землекористування на основі перетворення її в виробничий капітал, який діє разом з іншими капіталами в ринковому середовищі.

Методологічною базою грошової оцінки земель є положення про диференціальний рентний доход.

МЕТОДИКА ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів розроблена у відповідності з Законом України «Про плату за землю», Земельним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України: від 12 січня 1993 р. № 15 «Положення про порядок ведення державного земельного кадастру», від 23 березня 1995 р. № 213 «Про Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів», наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та УААН від 27 листопада 1995 р. № 76/230/325/150 «Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів».

Грошова оцінка земель здійснюється з метою створення умов для економічного регулювання земельних відносин при передачі земель у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди, визначення ставок земельного податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначенні розмірів внеску до статутних фондів колективних сільськогосподарських підприємств.

Інформаційною базою для грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель); матеріали внутрігосподарського землекористування; проекти формування територій і встановлення меж сільських Рад народних депутатів, встановлених меж населених пунктів; матеріали інвентаризації земель усіх категорій та грошово оцінка земель населених пунктів і земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу.

Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, на які відсутні, на яких відсутні матеріали економічної оцінки, визначається за аналогічними агро виробничими групами ґрунтів, які до них прилягають.

На гірших землях, на яких не створюється диференціальний рентний доход (з нульовим або від’ємним показником оцінки), грошова оцінка земель визначається величиною рентного доходу – 1,6 ц зерна з 1 га (Рард).

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В основу визначення грошової оцінки земель с.- г. призначення (земель) покладено рентний доход, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки землі. Підставою для розрахунків за економічною оцінкою земель по виробництву зернових культур є те, що вони вирощуються практично на всіх грунтах.

Величина грошової оцінки є добутком річного рентного доходу і терміну його капіталізації. Термін капіталізації – 33 роки.