Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ЕП.doc
Скачиваний:
86
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.03 Mб
Скачать

Остаточний річний розрахунок збору

Задача 3. Суб'єкт оподаткування, розташований в селищі міського типу з чисельністю населення 10 тис. чол. у басейні Сіверського Донця, здійснював викиди і скиди забруднюючих речовин. Розміщення відходів відбувалося на звалищі, яке не забезпечує захист атмосферного повітря та водних об'єктів від забруднення, на відстані менше 3 км від населених пунктів.

Фактичні обсяги викидів, скидів та розміщення відходів для визначення суми збору

Назви забруднюю­чих речовин, видів пального, класів небезпеки відходів та інших показни­ків

Ліміти викидів стаціонарними джерелами,

скидів, розміщен­ня відходів, т/рік

Прогнозні

об­сяги річних викидів, ски­дів, розмі­щення від­ходів, використаного пального, т

Нормативи збору (Нbі) за викиди, скиди, розміщення відходів, у.о./т

1

2

3

4

1. Викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

Ангідрид сірчистий

11,8

11,7

53

Аміак

0,6

0,68

10

Свинець та його сполуки

0,0055

0,00612

2260

Формальдегід

0,015

0,014

132

Усього

X

X

X

2. Викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами

Дизельне

X

40,6

3

Бензин етильований

X

62,2

4

Усього

X

X

X

3. Скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водний об'єкт

Нафтопродукти

X

0,3

206

Завислі речовини

14,5

16

1

Усього

X

X

X

4. Розміщення відходів

III класу

48

46

0,5

IV класу

320

350

0,2

1

2

3

4

Усього

X

X

X

Усього нараховане збору з початку року

X

X

X

у т.ч. до: державного бюджету*

X

X

X

місцевих бюджетів*

X

X

X

Нараховано за попе­редній звітний період

X

X

X

у т.ч. до: державного бюджету *

X

X

X

місцевих бюджетів*

X

X

X

Підлягає сплаті всього

X

X

X

у т.ч. до: державного бюджету *

X

X

X

місцевих бюджетів*

X

X

X

Нараховано за попередній звітний період: у межах ліміту - 1127,40 у.о., за понадлімітні викиди, скиди, розміщення відходів - 551,15 у.о.

Обчислити суми збору за викиди, скиди, розміщення відходів: 1) у межах ліміту; 2) при перевищенні ліміту; 3) загальні суми збору.

Відповідь: 1) остаточний збір за квартал за викиди, скиди, розміщення відходів у межах ліміту становить 698,48 у.о. і зараховується на валові витрати виробництва та обігу; 2) остаточний збір за квартал, який справляється за понадлімітні викиди, скиди, розміщення відходів за рахунок прибутку становить 420,55 у.о.; 3) загальна сума збору становить 1119,03 у.о.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.