Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка КП механізація доїння і первинної обр...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.05.2019
Размер:
3.95 Mб
Скачать

26

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра технологій переробки та зберігання с.-г. продукції

МЕХАНІЗАЦІЯ ДОЇННЯ КОРІВ

І ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ МОЛОКА

методичні рекомендації та довідкові матеріали

для виконання курсового проекту

студентам біолого-технологічного факультету,

з дисципліни „Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві”

для спеціальності 6.090201 „Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”

Херсон - 2008

УДК 637.115 (075)

637.131 (075)

Розглянуто і рекомендовано до видання засіданням кафедри технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (Протокол № 5 від 7 січня 2008 року) та методичною комісією біолого-технологічного факультету Вищого навчального закладу „Херсонський державний аграрний університет” протокол № 5 від 18 січня 2008 року

У методичних рекомендаціях викладені методики розрахунку ліній машинного доїння корів і первинної обробки молока, годівлі, підготовки кормів до годування та їх роздавання, водонапування та видалення гною із приміщень.

ПІДГОТУВАЛИ: доктор с.-г. наук, професор Пелих В.Г.;

канд. с.-г. наук, доцент Балабанова І.О.;

канд. с.-г. наук, доцент Величанська С.Л.;

асистент Чернишов І.В.

РЕЦЕНЗЕНТ: доктор с.-г. наук, професор Іванов В.О.

Пелих В.Г., Балабанова І.О., Величанська С.Л., Чернишов І.В.

Методичні рекомендації та довідкові матеріали для виконання курсового проекту студентам біолого-технологічного факультету, з дисципліни „Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві” для спеціальності 6.090201 „Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” за темою: Механізація доїння корів і первинної обробки молока.

УДК 637.115 (075)

637.131 (075)

Пелих В.Г., 2008

Балабанова І.О., 2008

Величанська С.Л., 2008

Чернишов І.В., 2008

ЗМІСТ

1. Мета і задачі проектування 4

2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини проекту 4

2.1. Організація роботи над виконанням курсового проекту 5

2.2. Вимоги до оформлення курсового проекту 6

3. Загальний технологічний розрахунок 7

3.1. Розрахунок поголів’я і його структури 7

3.2. Розрахунок валової продукції 8

3.3. Розрахунок річної потреби в кормах, обґрунтування типу сховищ для кормів і визначення потреби в них 9

3.4. Механізація водопостачання і напування тварин 10

3.5. Механізація видалення гною 12

4. План ферми (загальні дані) 13

5. Розрахунок лінії машинного доїння корів 14

5.1. Вибір (розробка) технологічної схеми доїння, обґрунтування вибору 14

5.2. Розрахунок і підбір виробничої лінії машинного доїння і первинної обробки молока 16

6. Розробка технологічної карти 20

7. Техніко-економічні показники 21

7.1.Розрахунок експлуатаційних витрат 21

7.2.Розрахунок питомих витрат праці 22

8.Список використаної літератури 22

Додатки 24

1. Мета і задачі проектування

Метою курсового проекту з дисципліни „Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві” є закріплення студентами отриманих знань і уміння застосувати ці знання у виконанні конкретних завдань в області проектування механізації тваринництва.

Виконання курсового проекту дозволяє студенту вирішувати відповідно до завдання питання вибору найбільш раціонального обладнання і механізмів для доїння корів і первинної обробки молока з урахуванням технології та економічного обґрунтування. Крім того, він самостійно користується довідковою і методичною літературою, табличними даними, графіками, державними стандартами і т.п.

Під час проектування також набувається досвід виконання креслень, технологічних схем і розрахунків, конструкторських розробок у вигляді розрахунково-пояснювальної записки і креслярсько-графічних робіт.

У даних методичних рекомендаціях викладені методики розрахунку ліній машинного доїння корів і первинної обробки молока, годівлі, підготовки кормів до згодування та їх роздавання, водонапування та видалення гною із приміщень.

2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини проекту

Курсовий проект складається з пояснювальної записки (30....45 арк. формату А4) і графічної частини (3...4 арк. формату А1).

Пояснювальна записка містить опис виробничих процесів підприємства заданого виробничого напряму та детальну розробку технологічної лінії, що проектується. Конструктивно-технологічна схема лінії підтверджується необхідними розрахунками. Техніко-економічна оцінка прийнятих рішень здійснюється на підставі порівняльного аналізу технологічних карт типового або існуючого в конкретному господарстві технологічного процесу з розробленим у курсовому проекті.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна давати повне представлення про прийняту чи розроблену технологію машинного доїння корів і первинної обробки молока.

Основними принципами розробки проекту повинні бути:

 • застосування останніх досягнень в області механізації доїння корів і первинної обробки молока;

 • використання новітньої техніки, що забезпечує високий ступінь механізації всіх робіт;

 • максимальне впровадження передового досвіду експлуатації обладнання;

 • максимальне зниження вартості обробки одиниці молока.

План і зміст розрахунково-пояснювальної записки можуть змінюватись залежно від завдання на проектування, тому наступний перелік матеріалів і розрахунків стосовно проектування механізації доїння корів і первинної обробки молока, є орієнтовним.

Зразковий зміст розрахунково-пояснювальної записки:

ВСТУП

 1. Огляд вітчизняного і закордонного досвіду доїння корів та первинної обробки молока, машини і механізми, які використовуються.

 2. Характеристика проектної технології.

  1. Обґрунтування вибору (розробки) технології утримання тварин.

 3. Загальний технологічний розрахунок.

  1. Розрахунок поголів'я і його структура.

  2. Розрахунок валової продукції.

  3. Розрахунок річної потреби в кормах, обґрунтування типу сховищ для кормів і визначення потреби в них.

  4. Механізація водопостачання і напування корів.

  5. Механізація видалення гною.

 4. План ферми (загальні дані).

 5. Розрахунок лінії машинного доїння.

  1. Вибір (розробка) технологічної схеми доїння. Обґрунтування вибору.

  2. Розрахунок і підбір виробничої лінії машинного доїння і первинної обробки молока.

 6. Розробка технологічної карти.

 7. Техніко-економічні показники.

  1. Розрахунок питомих витрат праці.

  2. Розрахунок питомих експлуатаційних витрат.

  3. Розрахунок собівартості молока.

 8. Охорона праці і техніка безпеки.

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.