Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка КП механізація приготування і роздав...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.05.2019
Размер:
1.06 Mб
Скачать

25

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра технологій переробки та зберігання с.-г. продукції

МЕХАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ТА РОЗДАВАННЯ КОРМІВ

методичні рекомендації та довідкові матеріали

для виконання курсового проекту

студентам біолого-технологічного факультету,

з дисципліни „Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві”

для спеціальності 6.090200 „Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”

Херсон - 2010

УДК 637.115 (075)

637.131 (075)

Розглянуто і рекомендовано до видання засіданням кафедри технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (Протокол № 5 від 13 січня 2010 року) та методичною комісією біолого-технологічного факультету Вищого навчального закладу „Херсонський державний аграрний університет” протокол № __ від ___________ 2010 року

У методичних рекомендаціях викладені методики розрахунку ліній підготовки кормів до згодовування та їх роздавання, водопостачання та напування тварин, видалення і утилізації гною.

ПІДГОТУВАЛИ: доктор с.-г. наук, професор Пелих В.Г.;

канд. с.-г. наук, асистент Чернишов І.В.

РЕЦЕНЗЕНТ: доктор с.-г. наук, професор Вовченко Б.О.

Пелих В.Г., Чернишов І.В.

Методичні рекомендації та довідкові матеріали для виконання курсового проекту студентам біолого-технологічного факультету, з дисципліни „Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві” для спеціальності 6.090200 „Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” за темою: Механізація підготовки та роздавання кормів.

УДК 637.115 (075)

637.131 (075)

Пелих В.Г., 2010

Чернишов І.В., 2010

ЗМІСТ

1. Мета і задачі проектування 4

2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини проекту 4

2.1. Організація роботи над виконанням курсового проекту 5

2.2. Вимоги до оформлення курсового проекту 6

3. Загальний технологічний розрахунок 8

3.1. Вибір технологічної схеми підготовки кормів до згодовування. 8

3.2. Розрахунок річної потреби в кормах, обґрунтування типу сховищ для кормів і визначення потреби в них 8

3.3. Вибір технологічного обладнання і розрахунок його потреби 10

3.4. Вибір навантажувальних і транспортних засобів 11

3.5. Розрахунок і вибір засобу роздавання кормів 12

3.6. Механізація водопостачання і напування тварин 14

3.7. Механізація видалення гною 15

4. План ферми (загальні дані) 17

5. Розробка технологічної карти 18

6. Техніко-економічні показники 19

6.1.Розрахунок експлуатаційних витрат 19

6.2.Розрахунок питомих витрат праці 21

7.Список використаної літератури 21

Додатки 22

1. Мета і задачі проектування

Метою курсового проекту з дисципліни „Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві” є закріплення студентами отриманих знань і уміння застосувати ці знання у виконанні конкретних завдань в області проектування механізації тваринництва.

Виконання курсового проекту дозволяє студенту вирішувати відповідно до завдання питання вибору найбільш раціонального обладнання для підготування і роздачі кормів з урахуванням технології та економічного обґрунтування. Крім того, він самостійно користується довідковою і методичною літературою, табличними даними, графіками, державними стандартами і т.п.

Під час проектування також набувається досвід виконання креслень, технологічних схем і розрахунків, конструкторських розробок у вигляді розрахунково-пояснювальної записки і креслярсько-графічних робіт.

У даних методичних рекомендаціях викладені методики розрахунку ліній підготовки кормів до згодовування та їх роздавання, водопостачання, водонапування та видалення гною із приміщень.

2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини проекту

Курсовий проект складається з пояснювальної записки (30....45 арк. формату А4) і графічної частини (3...4 арк. формату А1).

Пояснювальна записка містить опис виробничих процесів підприємства заданого виробничого напряму та детальну розробку технологічної лінії, що проектується. Конструктивно-технологічна схема лінії підтверджується необхідними розрахунками. Техніко-економічна оцінка прийнятих рішень здійснюється на підставі порівняльного аналізу технологічних карт типового або існуючого в конкретному господарстві технологічного процесу з розробленим у курсовому проекті.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна давати повне представлення про прийняту чи розроблену технологію підготування кормів до згодовування і роздавання кормів.

Основними принципами розробки проекту повинні бути:

 • застосування останніх досягнень в області механізації підготування і роздачі кормів;

 • використання новітньої техніки, що забезпечує високий ступінь механізації всіх робіт;

 • максимальне впровадження передового досвіду експлуатації обладнання;

 • максимальне зниження вартості кормів.

План і зміст розрахунково-пояснювальної записки можуть змінюватись залежно від завдання на проектування, тому наступний перелік матеріалів і розрахунків стосовно проектування механізації підготування і роздачі кормів, є орієнтовним.

Зразковий зміст розрахунково-пояснювальної записки:

ВСТУП

 1. Огляд вітчизняного і закордонного досвіду підготування і роздачі кормів, машини і механізми, які використовуються.

 2. Характеристика проектної технології.

  1. Обґрунтування вибору (розробки) технології утримання тварин.

 3. Загальний технологічний розрахунок.

  1. Вибір технологічної схеми підготовки кормів до згодовування

  2. Розрахунок потреби в кормах, обґрунтування типу сховищ для кормів і визначення потреби в них.

  3. Вибір технологічного обладнання і розрахунок його потреби

  4. Вибір навантажувальних і транспортних засобів

  5. Розрахунок і вибір засобу роздавання кормів

  6. Механізація водопостачання і напування корів.

  7. Механізація видалення гною.

  8. Побудова графіку роботи машин

 4. План ферми (загальні дані).

 5. Розробка технологічної карти.

 6. Техніко-економічні показники.

  1. Розрахунок питомих експлуатаційних витрат.

  2. Розрахунок собівартості кормів.

  3. Розрахунок питомих витрат праці.

 7. Охорона праці і техніка безпеки.

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.