Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка БО.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
198.91 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства україни

ДВНЗ “ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Кафедра обліку і аудиту

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

до практичних занять для студентів ΙΙ курсу економічного факультету

спеціальності 6.030509«Облік і аудит»

Упорядники:

к.е.н., доцент Собченко А.М.

к.е.н., доцент Руснак А.В.

асистент Дубіковська О.Л.

Херсон – 2011

УДК: 657 (075)

Робочий зошит розглянуто і ухвалено методичними комісіями економічного факультету зі спеціальності “Облік і аудит”.

Протокол № 1 від 09 вересня 2011р.

Рецензент: доцент кафедри обліку і аудиту Новокаховського гуманітарного інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», к.е.н., В.Г. Корчагіна

Собченко А.М., Руснак А.В., Дубіковська О.Л. Бухгалтерський облік: Робочий зошит до практичних занять для студентів ΙΙ курсу економічного факультету спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” - Херсон: ХДАУ, Колос. – 2011 р. – 48 с.

Метою робочого зошита є закріплення теоретичних знань концепцій та процедур, що складають обліковий процес, вирішення проблемних ситуацій, оволодіння практичними навичками організації обліку відповідно до його форм, починаючи з підготовки наказу про облікову політику та закінчуючи аналізом фінансової звітності, вміння застосовувати знання на практиці. На основі аналізу ситуацій вміти внести пропозиції щодо покращання бухгалтерського обліку, мінімізації податків, зміцнення фінансового стану підприємства, виявлення резервів зниження собівартості продукції, розробки заходів з підвищення ефективності управління оборотним капіталом, усунення помилок в поточному обліку і бухгалтерській звітності.

Робочий зошит призначений для студентів спеціальності “Облік і аудит”.

© Собченко А.М.. 2011 р.

© Руснак А.В. 2011 р.

© Дубіковська О.Л. 2011 р.

ТЕМА 1.

ОБЛІК ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА, ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

«Облік власного капіталу»

Питання для обговорення:

1. Формування та функції власного капіталу та забезпечення зобов’язань.

2. Формування та облік статутного капіталу на державному підприємстві.

3. Формування та облік статутного капіталу в акціонерному товаристві.

4. Облік неоплаченого, додаткового, резервного капіталу.

5. Облік акції власної емісії, викуплених у акціонерів.

Статутний капітал підприємства: формування та облік

Питання для обговорення:

1. Статутний капітал – джерело фінансування підприємств

2. Форми і розміри статутного капіталу.

3. Формування статутного капіталу державного підприємства.

4. Облік статутного капіталу на державних підприємствах

5. Формування статутного капіталу акціонерного товариства

6. Облік статутного капіталу акціонерного товариства

7. Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

8. Формування статутного капіталу приватного підприємства

9. Облік статутного капіталу приватного підприємства

Завдання 1. Засновники ТОВ «А» формують СК у розмірі 100 000 грн. Згідно Із засновницькою угодою частка засновника - юридичної особи становить 60 % (або 60 000 грн.), частка засновника - фізичної особи - 40 % (або 40 000 грн.). На момент реєстрації ТОВ внески внесені в повному обсязі у такому вигляді:

- товарами вартістю 60 000 грн. з урахуванням ПДВ (юридична особа);

- грошовими коштами у сумі 40 000 грн. (фізична особа).

Необхідно: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, тис. грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Сформовано СК

2.

Оприбутковано ТМЦ,

що надійшли від юридичної особи

3.

Надійшли грошові кошти

від фізичної особи

Завдання 2. Згідно з протоколом засновницьких зборів ВАТ «Б» прийнято рішення про формування СК, що складається з 10 000 акцій номіналом 60 грн.

Під час передплати акцій частина їх була оплачена грошовими коштами у розмірі 360 000 грн., частина - шляхом передачі вироб­ничого приміщення вартістю 240 000 грн. (отримано від засновника - фізичної особи).

Необхідно: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, тис. грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Випущено акції на суму СК

2.

Надійшло грошових коштів від акціонерів на оплату акцій

3.

Отримано будівлю як внесок до СК

Завдання 3. У статуті ТОВ «В» розмір СК визначено у сумі 60 000 грн., заснов­ники - юридичні особи (платники ПДВ) внесли до реєстрації 50 % внесків грошовими коштами, решту суми - наприкінці першого року після реєстрації - товарами (тобто вартість товарів, внесених до СК, склала 30 000 грн. з ПДВ). При цьому на момент внесення товарів ТОВ «В» уже було зареєстровано платником ПДВ.

Пізніше було прийнято рішення про внесення додаткових внесків до суми 20 000 грн. для поповнення оборотних коштів ТОВ - без зміни розміру СК.

Крім того, було безкоштовно отримано виробниче обладнання вартістю 30000 грн.

Необхідно: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, тис. грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Надійшло грошових коштів від засновників на формування СК

2.

Сформовано СК

3.

Внесено товари до СК від засновників наприкінці першого року після реєстрації ТОВ «В»

4.

Відображено ПК з ПДВ

5.

Отримано додаткові внески від засновників

6.

Безкоштовно отримано виробниче обладнання

7.

Нараховано амортизацію устаткування

Завдання 4. Зборами засновників ТОВ «Д» (у ТОВ два засновники, частка кожного становить 50 %) прийняте рішення про збільшення СК шляхом внесення кожним засновником грошових коштів у розмірі 10 000 грн. При цьому співвідношення часток залишається попереднім.

Необхідно: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, тис. грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Збільшено СК

2.

Надійшло грошових коштів від засновників

Вправа 1

Необхідно:

- на підставі наведених даних визначити частку кожного із засновників в статутному капіталі, зазначити первинні документи.

Дані для виконання:

Крисюк К.К., Рехов Р.В, Стасенко CO., Шевчук Ш.К. виріишли створити товариство з обмеженою відповідальністю "Піраміда". Крисюк К.К. вніс автогараж 80 кв. м за ціною 12,0 грн. за 1 кв. м, Рехов Р.В. вніс дві машини для виготовлення формовочних матеріалів за ціною 970 грн. за одиницю, Стасенко С.О. вніс автомобіль ВАЗ-21061, що був в експлуатації, за ціною 6000 грн., Ціевчук Ш.К. вніс готівку в сумі 800 грн.