Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка БО.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
198.91 Кб
Скачать

ТзОв "Олсен"

п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Вправа 5

Визначити, до якого процесу господарської діяльності відноситься той чи інший стовпчик з кореспонденцією рахунків. Розшифрувати зміст господарських операцій та зазначити первинні документи.

1. Д-т 20 К-т 65 Д-т 23 К-т 20 Д-т 26 К-т 23

2. Д-т 22 К-т 631 Д-т 23 К-т 22 Д-т 79 К-т 92

3. Д-т 10 К-т 40 Д-т 23 К-т 66 Д-т 90 К-т 26

4. Д-т 11 К-т 37 Д-т 23 К-т 65 Д-т 31 К-т 70

  1. Д-т 12 К-т 46 Д-т 91 К-т 13 Д-т 70 К-т 64

п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Вправа 6

Необхідно:

- створити товариство з обмеженою відповідальністю, дати назву, зазначити мету створення, галузь та вид діяльності, продукцію, що буде виготовлятися;

- скласти опис майна, внесеного учасниками на момент створення товариства;

- визначити частку кожного із засновників в статутному капіталі;

- передбачити отримання прибутку;

- показати заборгованість підприємства перед кредиторами;

- визначити суму всіх активів товариства на момент створення;

- передбачити вихід одного із засновників товариства та визначити суму, яку необхідно виплатити при його виході із товариства.

Дані для виконання обираються студентом самостійно.

Тема 2. Облік процесу придбання та використання активів підприємства

Питання для обговорення:

1. Методологічні засади обліку господарських процесів.

2.Облік процесу постачання.

3.Облік процесу виробництва.

4. Облік процесу реалізації.

5.Облік фінансових результатів.

Завдання 1. Віднести господарські операції до відповідних господарських процесів (табл. 1).

Таблиця 1

Віднесення господарських операції до відповідного виду господарських процесів

Господарський процес

Господарська операція

Постачання

Виробництво

Реалізація

Господарські операції:

а) придбано виробничі запаси у постачальників;

б) відвантажено готову продукцію покупцям;

в) списано на виробництво малоцінні та швидкозношувані предмети;

г) нарахована заробітну плату працівникам основного виробництва;

д) отримано в касу виручку від реалізації продукції;

є) надійшли на склад сировина і матеріали від постачальників; є) списано на виробництво сировина і матеріали; ж) реалізовано готову продукцію.

Завдання 2. Визначити незазначені позиції, фактичну собівартість придбаних матеріалів на початок та кінець звітного періоду.

Дт Рахунок 201 (купівельна вартість) Кт

Сальдо на початок 200

300

600

700

Оборот ?

Оборот 300

Сальдо ?

Дт Рахунок 201 (транспортно-заготівельні витрати) Кт

Сальдо на початок 40

?-

56

30

Оборот ?

Оборот ? -

Сальдо ?

Завдання 3. Визначити незазначені позиції, фактичну собівартість придбаних матеріалів на початок та кінець звітного періоду.

Дт Рахунок 205 (купівельна вартість) Кт

Сальдо на початок 6300

39600

26600

13700

Оборот ?

Оборот 39600

Сальдо ?

Дт Рахунок 201 (транспортно-заготівельні витрати) Кт

Сальдо на початок 1400

  • ?

17500

4980

Оборот ?

Оборот ?-

Сальдо ?

Завдання 4. Підприємство «Схід» придбало будівлю для виробничих цілей вартістю 180000 грн., у тому числі ПДВ (20%). При купівлі будівлі сплачено збір До ЄСФ (___). Будівлю введено в експлуатацію.

Необхідно: відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку одержувача.

№ п/п

Назва документа

Зміст господарської операції

Сума, тис. грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Платіжне доручення

Перераховано попередню оплату продавцю за будівлю

180000

2.

Податкова накладна

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі попередньої оплати за будівлю

30000

3.

Платіжне доручення

Перераховано збір до ЄСФ(___)

1800

4.

Акт приймання-передачі

Відображено отримання права власності на будівлю

150000

Списано раніше відображену суму податкового кредиту щодо ПДВ при отриманні права власності на будівлю

30000

Відображено залік заборгованостей

180000

5.

Бухгалтерська довідка

Відображено списання збору до ЄСФ (___)

1800

6.

Акт введення в експлуатацію

Відображено введення в експлуатацію будівлі

151800

Завдання 5. Підприємство «Схід» придбало у постачальника ТОВ «Жук» торгівельне обладнання, вартість якого згідно із супровідними документами 10200 грн., у тому числі ПДВ 20%. Обладнання доставлене транспортною організацією на суму 720 грн. в т.ч. ПДВ 120 грн. Будівлю введено в експлуатацію.

Необхідно: - визначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку за наведеними господарськими операціями, вказати первинні документи, визначити необхідні суми.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, тис. грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Отримане торгівельне обладнання від постачальника за купівельними цінами

Відображено податковий кредит з ПДВ

2.

Проведено оплату постачальнику у повному обсязі з поточного рахунка

3.

Відображено вартість транспортних послуг, пов’язаних з придбанням торгівельного обладнання

Відображено податковий кредит з ПДВ

4.

Введено в експлуатацію торгівельне обладнання

Завдання 6. Підприємство на протязі місяця списало будівельні матеріали на будівництво комори на суму 25000 грн. При цьому, була нарахована заробітна плата робітникам зайнятим на будівництві комори на загальну суму 10000 грн. Будівлю введено в експлуатацію.

Необхідно: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, вказати первинні документи, визначити необхідні суми.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, тис. грн.

Дебет Кредит

1

Списано будівельні матеріали, використані при будівництві комори

25000

2

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим на будівництві комори

10000

3

Нараховано відрахування до ЄСФ із заробітної плати робітників,

зайнятих на будівництві комори:

4

Введено в експлуатацію будівлю комори