Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ЕП.doc
Скачиваний:
69
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.03 Mб
Скачать

Завдання

Розрахунок відшкодування шкоди від забруднення земель рідким аміаком:

площа забрудненої ділянки - Пд – 5250м2;

вид земельного угіддя – пасовища;

глибина просочування забруднюючої речовини – Гп – 1,5м;

забруднююча речовина – аміак рідкий 82%;

вага забруднюючої речовини, т – Взр - -;

об’єм забруднюючої речовини – Озр – 25м3;

у тому числі проникло в землю – 15м3№

площа агро виробничих груп ґрунтів земельної ділянки за шифрами:

а) 29д - 1000 м2;

б) 48д - 1250 м2;

в) 59д - 3000 м2;

бал бонітету агро виробничих груп ґрунтів земельної ділянки за шифрами:

а) 29д - 36;

б) 48д - 47;

в) 59д - 79;

бал бонітету 1 га сільськогосподарських угідь підприємства – Бу – 38;

грошова оцінка 1 м2 сільськогосподарських угідь – Гу – 0,34 у.о.;

індекс поправки до витрат - Іп – 0,042;

показник шкали еколого – господарського значення земель – Щегз – 0,2;

показник доцільності ліквідації наслідків забруднення – А – 0,5.

Обчислити: 1)грошову оцінку 1 м2 агровиробничих груп ґрунтів за шифрами (Гагр): 29д; 48 д; 59д; 2) грошову оцінку земельної ділянки до забруднення (Гд); 3) коефіцієнт забрудненості землі (Кз); 4) розмір відшкодування шкоди (Рвв).

Відповідь: 1) 0,32 у.о.; 0,42 у.о.; 0,71 у.о.; 2)2975 у.о.; 3) 0,57; 4) 892,5 у.о.

Практичне заняття 4 система платежів за водні ресурси і забруднення водних джерел

Мета заняття: ознайомлення з методикою визначення системи платежів за водні ресурси і забруднення водних джерел.

Питання для обговорення та вивчення

1. Методика обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту.

2. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

Порядок проведення заняття

В ході проведення заняття обговорюються запропоновані питання, розв’язуються типові практичні завдання з визначення платежів за використання водних ресурсів та їх забруднення. Студенти коротко записують відповіді на питання та послідовність механізму розв’язування індивідуального завдання.

В процесі самостійної роботи студенти вивчають заплановані теоретичні питання, конспектують та готуються до відповіді на наступному практичному занятті.

Теоретичні передумови

Економічним засобом впливу на захист водного середовища і раціональне використання водних ресурсів є запровадження платежів за вилучення водних ресурсів з водних об’єктів, з суспільних систем водопостачання і скид стічних вод в міську каналізацію, плати за скид стічних вод у водні об’єкти, а також стягнення платежів за забруднення водних ресурсів і штрафів за недотримання діючих норм і правил тощо. Платежі за водозабір, водовикористання і скид стічних вод надходять у державний бюджет або національні чи бюджетні фонди охорони природи.

МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ І СПРАВЛЯННЯ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗБОРУ ЗА КОРИСТУВАННЯ ВОДАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ І ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Методика обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту розроблена на основі Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (із змінами до нього), Водного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України: від 10 серпня 1992 р. № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів республіканського значення», від 18 травня 1999 р. №836 «Про затвердження нормативів збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту», від 23 липня 1999 р. №1341 «Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1999 р. № 836», від 16 серпня 1999 р. № 1494 «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту», Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту.