Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ridna_mova_2kl конспекти

.pdf
Скачиваний:
80
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Поясніть правопис виписаних слів. Доберіть до них перевірні.

6. Цікаве завдання. Вправа 144, с. 63.

Як у трьох клітинках записати замерзла вода, щоб у кожній клітинці було по одній букві? (Лід).

Чи зможете ви в чотирьох клітинках записати

суха трава? (Сіно).

V.Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання. Пояснення виконання впра-

ви 145, с. 63

УРОК 95

Тема. Письмовий твір на тему «Рання весна» (за ілюстрацією та матеріалами у підручнику).

Мета. Учити дітей складати розповідь за малюнками та запитаннями, записувати її; розвивати зв’язне мовлення, вміння давати повні відповіді на питання, дотримуватись логічної послідовності при складанні розповіді; виховувати любов до природи.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

ІІ.Мотивація навчальної діяльності

Послухайте загадку, про яку пору року в ній йдеться?

Тане сніжок, квітне лужок, День прибуває, коли це буває?

(Навесні).

Що в загадці допомогло вам її відгадати?

А ось як описує весну Н. Забіла.

Весела, гарна й кучерява, Маленька дівчинка Весна Біжить, сміється, сіє трави,

Іпісня ллється голосна. По всіх усюдах пісня лине, Усе пробуджує від сну.

Івсі комашки, всі рослини Вітають дівчинку Весну.

232

Яке порівняння вам сподобалось у вірші?

Що за пісня ллється по всіх усюдах?

Так, навесні пробуджується земля, оживає природа. Від теплого подиху весни пробуджуються перші весняні квіти. І дихається на повні груди, і співається на весь голос.

А які пісні співаються навесні?

Ми говорили з вами про те, як українці закликали пташок. А чи знаєте ви, які птахи повертаються

звирію першими?

Про жайворонків навіть складена народна пісенька.

Ой, чого ти, жайворонку, Рано з вирію вилітав?

Ще на горах сніженьки лежать, По долинах криженьки стоять.

А я тії сніженьки Крильцями розмечу, А я тії криженьки Ніжками потопчу!

А які ознаки весни ви спостерігаєте зараз в при-

роді?

Яка зараз весна — рання чи пізня?

ІІІ.Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні на уроці ми будемо учитися складати розповідь на тему «Рання весна» за малюнком в підручнику і запитаннями.

ІV. Складання розповіді учнями за малюнками

1. Відповіді на питання.

Розгляньте малюнок.

Що робиться із снігом? Що з’являється під ним?

Чи всюди вже розтав сніг?

Як змінилася річка? Чи чули ви такий вислів «Крига скресла»? Що означає слово скресла?

Які крижинки пливуть по річці? Якого кольору вода в річці? Як ви гадаєте, чому вода в річці синя?

Якого кольору весняне небо на малюнку? На що схожі хмаринки на небі?

Які стоять дерева? На якому деревці вже з’явився цвіт? (На вербі з’явилися котики).

Як стало гріти сонце?

233

Яким реченням треба закінчити розповідь? Яка пора року настає?

2. Фізкультхвилинка.

3. Добір заголовка до розповіді.

Як ви назвали текст? Про яку весну ми говори-

ли?

4. Складання усного твору.

Розказують 2—3 учні.

5. Орфографічна підготовка.

Слова, правопис яких діти ще не вивчали, записуються на дошці. Коли учні будуть записувати речення, звертати увагу на правопис цих слів.

6. Запис тексту в зошити під керівництвом вчителя.

V.Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання. Пояснення виконання вправи

148, с. 65

УРОК 96

Тема. Вимова і написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.

Мета. Учити дітей правильно писати слова з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом, користуючись при цьому словником; розвивати вміння розпізнавати в словах ненаголошені голосні, робити висновки; виховувати мовну культуру.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

ІІ.Актуалізація опорних знань. Каліграфічна хви-

линка

Н На ка ви дн оз календар На календарі вихідні дні позначено червоним

кольором.

— Поставте наголос в кожному слові речення.

234

Знайдіть слова з ненаголошеним [е].

Спробуйте дібрати до них перевірні. Чи вдалося це вам?

ІІІ.Повідомлення теми і мети уроку

Саме про такі слова і способи перевірки їх написання ми будемо сьогодні говорити.

ІV. Осмислення нових знань

1. Робота над загадками.

— Відгадайте загадки. Слова-відгадки запишіть, якщо сумніваєтесь, яку букву треба писати, залиште місце.

Довгий прут з води стирчить, Китиця на нім висить.

(Очерет).

Як натиснеш на педалі, Побіжить в далекі далі.

(Велосипед).

Маю жовтий вусок, Запашний колосок, Буде з мене мука Й паляниця м’яка.

(Пшениця).

Вдень з ногами, А вночі без ніг.

(Черевики).

Я гірка і завжди свіжа. Всім подобаюсь. Одначе, Хто мене ножем уріже, Неодмінно сам заплаче.

(Цибуля).

Дуже довга в неї шия І смугаста, як у змія. Через це через паркан Заглядає, ніби кран.

(Жирафа).

Визначте наголос в словах-відгадках. Підкресліть букви, що позначають ненаголошені звуки [е],

[и].Чи можна дібрати до них перевірні?

Подумайте, що ж робити в такому випадку? (Скористатися словником).

2. Робота з орфографічними словниками. Перевірка написання слів-відгадок.

3. Висновок.

235

— Частина слів має в собі ненаголошені е, и, які неможливо перевірити, змінивши слово. Такі слова треба запам’ятовувати або перевіряти за орфографічним словником.

V.Узагальнення і систематизація знань

1.Робота з деформованим текстом. Вправа 149, с. 65.

— Прочитайте слова. Об’єднайте їх в речення і запишіть.

— Поясніть написання слів з пропущеними буквами.

2.Робота над віршем. Вправа 150, с. 65–66.

Прочитайте вірш. Хто його написав?

З яким проханням звертається поет до дощика, житечка, вітра?

Прочитайте слова-звертання.

Перечитайте вірш ще раз. Які за метою висловлювання є всі речення в ньому? Чому?

Запишіть виділені слова і доберіть до них споріднені.

3. Фізкультхвилинка.

4. Робота над описом. Вправа 153, с. 66.

Прочитайте опис.

З скількох речень він складається?

Спишіть останнє речення. Усно встановіть зв’язок між словами.

Підкресліть головні члени речення.

Яке слово в реченні треба перевіряти за словни-

ком?

5. Самостійна робота. Вправа 154, с. 67.

Спишіть слова. Підкресліть в них букви, які треба перевірити.

Перевірка виконаного.

Чи є слово верба перевірним до слова вербове? Чому?

До записаних слів усно доберіть спільнокореневі слова — назви предметів.

6. Робота в парах. Вправа 155, с. 67.

Прочитайте слова. Написання скількох букв

вкожному слові вимагає перевірки?

Доберіть до кожного слова по два перевірних. Запишіть їх.

236

Взаємоперевірка.

VІ. Підсумок уроку

Як слід перевіряти слова з ненаголошеними [е],

[и]?

А якщо не можна дібрати перевірне слово?

VІІ. Домашнє завдання. Вправа 152, с. 66

Спишіть текст, вставляючи пропущені букви.

До виділених слів доберіть слова, протилежні за значенням. Запишіть їх парами.

УРОК 97

Тема. Узагальнюючий урок з теми «Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] ».

Мета. Повторити та узагальнити вивчений матеріал з теми; розвивати вміння впізнавати в слові ненаголошені голосні, добирати до них перевірні; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до України.

Обладнання. Орфографічні словники, малюнок яблуні з карткамияблуками, на яких написані букви е, и.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

ІІ.Перевірка домашнього завдання

Поясніть правопис слів, в які ви вставляли бук-

ви.

Прочитайте протилежні за значенням слова.

ІІІ. Каліграфічна хвилинка

Ук їн на Україна Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна.

Спишіть каліграфічно.

Поясніть правопис слова Україна. Побудуйте його звукову модель.

ІV. Актуалізація опорних знань.

237

Чи знаєте ви, звідки на Україні такі квітучі луки, плодючі поля, зелені ліси і чисті ріки?

Послухайте, що розповідає легенда.

Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки кинулись пізніше, але землі їм уже не дісталося.

От вони прийшли до Бога, а він у цей час молився, і вони не сміли йому щось сказати. Стали чекати. Через деякий час Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти, хороші. Дізнавшись, чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. «Ні,— відповіли наші предки,— там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці». «Ну, тоді я вам дам землю ту, що залишив для раю, там усе є: річки, озера, ліси, степи. Але пам’ятайте, якщо її берегтимете, то вона буде ваша, а коли ні — ворога».

Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня. А країну свою назвали Україною.

Послухайте ще раз легенду і випишіть з неї три слова з ненаголошеними голосними [е], [и].

Усно назвіть перевірні слова до записаних.

V.Узагальнення і систематизація вивченого

1. Самостійна робота. Вправа 160, с. 69.

Запишіть речення, додаючи слова з довідки. Позначте наголос у словах, вимову і написання яких треба запам’ятати.

Перевірка виконаного.

2. Коментоване письмо. Вправа 156, с. 67.

Випишіть виділені слова, вставляючи пропущені букви.

Поясніть, як ви розумієте прислів’я, записані після вправи?

3. Виконання вправи 157, с. 68.

Спишіть вірш.

Знайдіть у ньому одно-, дво-, три- і чотирискладові слова.

Поясніть написання слів з ненаголошеними е,

и.

4. Фізкультхвилинка.

5. Робота в парах. Вправа 158, с. 68.

238

Запишіть виділені слова, вставляючи пропущені букви. Поясніть їх правопис.

Написання якого слова треба перевіряти за словником?

6. Робота з орфографічним словником. Вправа 159, с. 68–69.

Спишіть слова за алфавітом, перевіряючи їх правопис і наголос за орфографічним словником.

7. Гра «Чарівна яблуня».

На нашій яблуні вродили незвичайні яблука

збуквами е, и. Зірвати їх зможе той, хто знає, які ненаголошені голосні треба вставити в ці слова.

кр…ло

в…селий

л…сти

ж…вий

ст…бло

д…вуюсь

гр…чаний

укр…ває

в…сло

з…рно

V. Підсумок уроку

— Дайте відповіді на запитання, вміщені на с. 69.

VІ. Домашнє завдання

Пояснення виконання вправи 161, с. 69

УРОК 98

Тема. Перевірка набутих умінь з теми.

Мета. Перевірити набуті вміння і навички з теми; розвивати вміння перевіряти слова з ненаголошеними е, и; виховувати самостійність, уважність.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

ІІ.Виконання перевірної роботи

1. Поставити наголос в словах:

запитання, очерет, весняний.

239

2. Вставити букви в слова, дібрати і записати

перевірні:

 

з…мівля —

в…сняний —

ш…шкарик —

ж…ве —

3. Записати слова, протилежні за значен-

ням:

 

вузький —

холод —

літо —

низький —

4. Вставити букви в слова. При потребі можна користуватися словником.

В…ресень, т…лефон, оч…рет, в…дмідь, ц…буля, р…диска, л…лека, кал…ндар, л…мон, м…даль, г…рой.

5. Записати речення, вставляючи пропущені букви.

Уже заз…леніли ст…пи. Прок…даються д…рева. У лісі зацвіли в…сняні квіти.

6. Записати речення, вставляючи потрібні сло-

ва.

На деревах з’явилися перші … . У Тараса є багато цікавих … . Між ярами над ставами верби … .

ІІІ. Підсумок уроку

УРОК 99

Тема. Приголосні звуки, позначення їх буквами. Закріплення алфавіту.

Мета. Уточнити і закріпити знання учнів про вимову приголосних звуків та позначення їх буквами на письмі; розвивати вміння розрізняти приголосні звуки; виховувати любов до природи, повагу до народних традицій, цікавість до мовних явищ.

Обладнання. Таблиця «Алфавіт».

Хід уроку

І.Організація класу до уроку

ІІ.Актуалізація опорних знань. Каліграфічна хви-

линка

240

Ст іть пі нь во вп Стоїть півень на току у червонім ковпаку.

Спишіть каліграфічно.

Відгадайте загадку. Які слова допомогли вам це зробити?

Побудуйте звукову модель слова півень.

Скільки в цьому слові голосних? А приголосних?

ІІІ.Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми будемо говорити про приголосні звуки і позначення їх на письмі буквами, а також про роль приголосних звуків у мовленні.

IV. Осмислення нових знань

1. Спостереження за звучанням приголосних звуків.

Пригадайте, чому голосні так називаються?

За участю чого вони вимовляються?

Вимовте тепер деякі приголосні звуки. Як проходить повітря у ротовій порожнині? (З перепонами). За участю чого вимовляються ці звуки? (Голосу і шуму або тільки шуму).

2. Робота з таблицею «Алфавіт».

Назвіть букви, якими позначаються приголосні звуки.

Які букви позначають завжди тільки твердий звук? А яка буква позначає тільки м’який звук?

3. Виконання вправи 165, с. 71.

Прочитайте букви, називаючи звуки, які вони позначають.

4. Вправа 166, с. 71.

Прочитайте слова вголос. Які слова вимовляти важче?

Запишіть в один стовпчик слова, в яких приголосних звуків більше, ніж голосних, а в другий — решту слів.

В українській мові слів із збігом кількох приголосних небагато, тому і називають нашу мову мелодійною, співучою.

Вивчайте мову українську — Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, Прекрасну, милу і чудову, Як материнську пісню колискову.

(А. Каніщенко)

241

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]