Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ridna_mova_2kl конспекти

.pdf
Скачиваний:
80
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Маленька, менша від мачини, Ні з ким не стану на борню. А при читанні, коли треба, Людини мову зупиню.

(Крапка)

2.Робота з розповідними реченнями, в кінці яких ставиться знак оклику.

— Прочитайте речення, записані на дошці.

Як красиво в осінньому лісі! Ну й радісне було у нас свято!

— Про що в них розповідається?

— Як ви думаєте, з яким почуттям треба вимовляти ці речення?

— Так от: якщо розповідне речення вимовляється

зособливим почуттям, то в кінці ставиться знак оклику.

3.Ознайомлення з правилом, с. 62, 63.

Прочитайте правила. Що треба запам’ятати?

А щоб вам було легше, можете вивчити віршоване правило.

Речення розповідне Все розкаже, все повіда.

«Песик подає всім лапку». У кінці поставим крапку. А розповідаєш з почуттям, Став знак оклику, затям.

VI. Узагальнення і систематизація знань

1. Виконання вправи 126, с. 63.

— Прочитайте виразно вірш.

— Із скількох речень він складається? Як називаються такі речення?

— Про що говориться в кожному реченні?

— Як потрібно читати перші два речення?

2. Виконання вправи 127, с. 63.

Про що говориться в останніх двох реченнях?

З якою інтонацією треба їх читати?

Який знак ставиться в кінці цих речень?

Яким словом можна замінити вираз рідна земля?

Запишіть останнє речення вірша.

Що треба робити, щоб рідна земля завжди була гарною? Як ставитись до природи?

82

3. Фізкультхвилинка.

Встаньте, діти, посміхніться, Землі нашій поклоніться За щасливий день вчорашній

Ідо сонця потягніться, В різні боки похиліться, Веретеном покрутіться,

Раз присядьте, два присядьте

Іза парти тихо сядьте.

4.Самостійна робота. Вправа 128, с. 63.

5.Впізнавання розповідних речень у тексті.

— Випишіть тільки розповідні речення. Поясніть

свій вибір.

Весела дівчинка

Чому я весела? Бо мама хвалила: Я в хаті прибрала І посуд помила. Чому я весела? Хвалив мене тато, Що вмію лічити, Що вмію читати.

VII. Підсумок уроку

Про що дізнались на уроці?

Що таке розповідне речення?

Які розділові знаки ставляться в кінці розповідного речення?

VIIІ. Домашнє завдання

Вправа 129, с. 63.

Правильно розташувати речення вам допоможуть виділені слова.

В зошити треба записати два речення про берізку. Подумайте, яке з них ви будете писати першим.

Бажаючі можуть записати весь текст.

УРОК № 29

Тема. Питальні речення. Засвоєння питальних слів. Вимова і написання слова дятел.

Мета. Дати уявлення про питальне речення; ознайомити з питальними словами; формувати навички інтонування питальних речень; виховувати бережливе ставлення до книги.

Обладнання. Предметні малюнки.

83

Хід уроку

I. Організація класу до уроку

II.Перевірка домашнього завдання

Прочитайте утворений текст.

Які речення про берізку записали?

Як можна назвати кожне речення в цьому тексті? (Розповідне).

Які речення називаються розповідними?

Які знаки ставляться в кінці речень?

III.Каліграфічна хвилинка

ДДд Дя Дятел

Усаду на дубі дятел дзьобом стука.

Складіть звукову модель слова дятел.

Поділіть для переносу слово дзьобом.

IV. Повідомлення теми і мети уроку.

— Сьогодні ми ознайомимось з питальними реченнями, вчитимемось вимовляти їх з правильною інтонацією.

V.Засвоєння нових знань

1.Робота з підручником. Виконання вправи 130, с. 64 (усно).

— Роздивіться малюнок в підручнику.

— Куди прийшли діти?

— Що вони роблять в бібліотеці?

— Хто працює в бібліотеці?

— А чи знаєте ви, як треба ставитись до книги?

— Прочитайте в особах розмову бібліотекаря з читачем.

— Спробуйте продовжити діалог.

— Прочитайте речення, в яких про щось запитується. Який знак ставиться в кінці цих речень? Відгадайте загадку.

Він після речення, цитати Вмостився, схожий на гачок. Всіх нас примушує питати, А сам ні пари з вуст — мовчок!

84

Що це за речення, ви дізнаєтесь, прочитавши правило.

2. Ознайомлення з правилом на с. 65.

Прочитайте правило.

Про що в ньому йдеться?

А тепер послухайте віршоване правило.

Питальне речення питає: Що буває? Де літає? Знак питання напишіть, Потім відповідь скажіть.

3. Виконання вправи 131, с. 65.

Прочитайте питальні речення.

Що допомогло вам впізнати їх у тексті?

Запишіть ці речення в зошит.

VI. Узагальнення і систематизація знань.

1. Робота в парах. Виконання вправи 132, с. 65.

— Задайте один одному питання і дайте відповіді на них.

— Як називаються речення-питання?

— А речення-відповіді?

2. Фізкультхвилинка «Каченята».

Раз, два — всі пірнають, Три, чотири — виринають, П’ять, шість — на воді Кріпнуть крильця молоді.

3. Слухання вірша.

— Послухайте вірш. Про кого він?

Дятлова турбота

Знов птахи зібрались в вирій І великі, і малі, Тільки дятел на квартирі

Щось вистукував в дуплі.

— Мав багато я роботи,— Дятел втомлено казав,— Від суботи до суботи Оголошення писав.

А сорока — помічниця Їх розносила сама, Щоб усяка знала птиця, Що до нас іде зима.

(Л. Куліш)

— Що ви знаєте про дятла?

85

4. Виконання вправи 133, с. 65.

—Повправляйтеся в правильному інтонуванні питальних речень.

Прочитайте вголос спочатку питання, а потім — відповідь. Звертайте увагу на інтонацію. Виділені слова вимовляйте з більшою силою голосу.

Знайдіть у вправі питальні слова.

Спишіть перші два питання і відповіді на них.

5. Розвиток діалогічного мовлення.

Підготуйте діалоги в парах. Запитуйте сусіда по парті про те, що зображено на малюнку, а він буде давати вам відповіді.

На дошці — предметні малюнки. Завдання дається за варіантами.

6. Гра «Впіймай питальне речення».

Я буду читати, а ви плещіть у долоні, коли почуєте питальне речення.

Хто сказав?

Хто це? Хто це?! Хто сказав,

Що в калюжу Боря впав?

Горобці, то ви сказали?

Ми в сусідній двір літали!

Котик Мурчик, ти сказав?

Я з горища не злізав.

Песик, може, ти сказав?

Маслачок я догризав. Песик мамі не сказав, Не сказали горобці — Розказали все… штанці!

(Г. Малик)

VII. Підсумок уроку

З яким видом речень ви ознайомились на уро-

ці?

З якою метою вони вживаються в мовленні?

Який знак ставиться в кінці питальних ре-

чень?

VIIІ. Домашнє завдання

Пояснення виконання вправи 134, с. 66. Додаткове завдання: бажаючі можуть дібрати за-

гадки про їжака.

86

УРОК № 30

Тема. Вправи на інтонаційне виділення з речення слів, важливих для вираження думки.

Мета. Учити інтонаційно виділяти з речення слова, важливі для вираження думки; формувати вміння правильно ставити питання і давати відповіді на них; розвивати зв’язне мовлення; виховувати повагу до старших.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку

II.Перевірка домашнього завдання

Прочитайте запитання і дайте відповідь на ньо-

го.

Чи змогли ви розшифрувати ребуси?

Хто підібрав загадки про їжачка?

В яких загадках зустрічаються питальні речен-

ня?

Що ви знаєте про питальні речення?

III. Каліграфічна хвилинка

Ї Її їж ря чок їжачок Їжачок-хитрячок, в нього безліч голочок.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку

— Сьогодні ми продовжимо роботу над вивченням питальних речень. Будемо вчитись правильно інтонувати їх.

V.Основна частина уроку

1.Робота з підручником. Виконання вправи 135,

с. 66.

— Прочитайте виразно вірш.

— Скільки розповідних речень у вірші?

— Про що говориться в кожному з них?

— Прочитайте питальне речення, виділяючи голосом перше слово.

— Дайте повну відповідь на запитання і запишіть

її.

87

А люди яких професій ще працювали над створенням літака?

2. Виконання вправи 136, с. 67.

Прочитайте текст.

До якого типу він належить? Чому ви так дума-

єте?

Знайдіть у тексті зачин і кінцівку.

Поставте запитання до кожного речення за зразком і запишіть його.

3. Фізкультхвилинка.

4. Вправляння в правильному й чіткому читанні скоромовок. Вправа 137, с. 67.

5. Вправляння в інтонуванні питального речення. Вправа 138, с. 67.

Читайте питальне речення так, щоб одержати відповідь, подану в дужках.

Спишіть питальне речення і одну з відповідей.

6. Добір питальних речень до розповідних.

До кожного речення вірша поставте питання.

Жовтіє листя на тополі. Летять у синяві хмарки. Відкриті навстіж двері в школі. Ідуть до школи першачки.

(Н. Забіла)

VI. Підсумок уроку

Які види речень ви знаєте?

Що ви знаєте про питальні речення?

VII. Домашнє завдання

Вправа 139, с. 68.

Визначте тип речення. Записуючи, ставте потрібні розділові знаки.

За бажанням можна придумати ще два речення.

УРОК № 31

Тема. Усний твір за ілюстрацією та запитаннями за її змістом. Робота над інтонацією розповідних і питальних речень.

Мета. Учити дітей складати твір за ілюстрацією та запитаннями; працювати над інтонацією розповідних і питальних речень; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до природи.

88

Хід уроку

I. Організація класу до уроку

II.Перевірка домашнього завдання

Прочитайте речення. Поясніть, які знаки ви поставили в них. Чому?

Прочитайте розповідні речення.

III.Каліграфічна хвилинка

ООс Сі нь ли осінь

Вдалекому лісі осінь килим ткала.

Складіть звукову модель слова осінь. Чому звуків

вцьому слові менше, ніж букв?

IV. Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми будемо складати текст за малюнком.

V. Основна частина уроку

1. Актуалізація опорних знань.

Відгадайте загадку.

Голі поля. Мокне земля. Вітер гуляє — Лист облітає. Коли це буває?

А чи бували ви з сім’єю на прогулянці в осінньому лісі чи парку?

Що вам найбільше запам’яталося?

Послухайте, як описує осінь Катерина Перелісна.

Золота осінь

В парках і садочках На доріжки й трави Падають листочки Буро-золотаві.

Де не глянь, навколо Килим кольористий, Віти напівголі, Небо синє чисте. Метушні немає, Тиша й прохолода. Осінь золотая Тихо-ніжно ходить.

89

— Якою називає поетеса осінь?

2.Робота з підручником. Виконання вправи 140,

с.68.

Чи така осінь зображена на малюнку?

Кого ще ви бачите на малюнку?

Що вони роблять?

Який підпис ви дібрали б до малюнка?

Прочитайте питання і дайте на них відповідь.

Складіть з відповідей текст.

Запишіть його в зошити (за допомогою учите-

ля).

3. Фізкультхвилинка.

Раз, два — дерева, Три, чотири — Вийшли звірі, П’ять, шість — Пада лист.

Сім, вісім — Птахи в лісі. Дев’ять, десять — Це сунички

Підвели червоні личка.

(Н. Забіла)

4. Виконання вправи 141, с. 69.

Прочитайте вірш в особах.

Знайдіть у вірші розповідні речення. Поясніть розділові знаки.

Назвіть питальні речення. Читайте їх з правильною інтонацією.

Самостійно спишіть речення, що відповідають поданим схемам. (Перевірка виконання).

5. Вправа на розвиток вміння правильно інтонувати речення.

Прочитайте вірш, записаний на дошці.

Гуси

Гуси, гуси, Де ви були?

В синім небі Між хмар пливли.

Де ж те небо?

Впало в воду.

А де вода?

Коло броду.

А де той брід?

90

А там, де ліс.

А де той ліс?

А там, де й ріс…

(В. Підпалий)

Повправляйтесь парами в правильному інтонуванні речень.

Прочитайте питальні речення.

Знайдіть речення із звертанням.

6. Виконання вправи 142, с. 69.

Прочитайте прислів’я, подані у вправі.

Про яку людину так кажуть?

Запишіть слово холодну, поділяючи його для переносу.

VI. Підсумок уроку

Про які речення ми сьогодні говорили?

З якою метою їх вживають у мовленні?

VII. Домашнє завдання

Вправа 143, с. 69.

— Прочитайте прислів’я. Про що вони?

За зразком складіть питальні речення і запишіть

їх.

УРОК № 32

Тема. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень.

Мета. Ознайомити дітей з новим видом речень, розділовими знаками в кінці спонукальних речень; розвивати вміння правильно інтонувати спонукальні речення; виховувати мовну культуру; повторити правила пішоходів.

Обладнання. Малюнок світлофора.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку

II.Актуалізація опорних знань учнів

1.Повторення.

91

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]