Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ridna_mova_2kl конспекти

.pdf
Скачиваний:
80
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

VII. Підсумок уроку

З якими типами текстів ви ознайомились на уроці?

Які типи текстів найчастіше зустрічаються в нашому мовленні?

VIIІ. Домашнє завдання

Пояснення виконання вправи 107, с. 54. За бажанням діти можуть усно підготувати текст-міркування на тему «Чому необхідно учитись?»

УРОК № 24

Тема. Підсумковий урок за розділом «Текст».

Мета. Узагальнити і систематизувати набуті учнями знання про текст; учити складати невеликі тексти різних типів; спостерігати за роллю синонімів у текстах; розвивати зв’язне мовлення; виховувати працелюбність, пошану до хліба і людей, які його вирощують.

Обладнання. Сюжетні малюнки, ілюстрація з зображенням колоска, таблиці «Типи текстів».

Хід уроку

I. Організація класу до уроку

II.Перевірка домашнього завдання

Прослухайте тексти-міркування на тему «Чому необхідно учитись». Доведіть, що це справді міркування.

III. Повідомлення теми і завдань уроку

IV. Основна частина уроку

1. Каліграфічна хвилинка.

Х Хх хл ждж ють хліб комбайн під’їжджають

На чорній землі білий хліб родить. Хліб — наше багатство.

72

— Як ви розумієте ці вислови?

2.Бесіда про хліб. Складання тексту-розповіді за серією малюнків про вирощування хліба.

— Придумайте зачин до своєї розповіді.

— Уважно роздивіться малюнки. Розкажіть, які роботи виконуються на полі протягом року, щоб виростити хліб?

— Як ви закінчите свою розповідь?

3.Робота з підручником. Виконання вправи 108,

с.54.

Роздивіться ілюстрацію в підручнику. Чи бачили ви коли-небудь, як збирають урожай?

Прочитайте текст. Доберіть до нього заголо-

вок.

Які слова, близькі за змістом, до слів на полі, під’їжджають, комбайни, використано в тексті?

Ці слова зв’язують між собою речення в тексті.

4. Самостійна робота. Виконання вправи 109,

с.55.

За зразком доберіть інші слова, близькі за зміс-

том.

5. Фізкультхвилинка.

Над полями промені, Зірка чиста.

На полях пшениченька Колосиста.

А за нею простори Із дубами, Білі хмари плавають З голубами.

(За А. Малишком)

6. Виконання вправи 110, с. 56 (усно).

Прочитайте вірш.

Поясніть Петрусеві, що означають слова хліб росте.

7. Усний опис колоска.

Що зображено на малюнку? Чи бачили ви колоски в природі? У яких рослин? Де вони ростуть?

Спробуйте описати колосок так, щоб людина, яка ніколи його не бачила, могла б уявити його. Зверніть увагу на стебло, на колір зернят, на вусики.

V. Підсумок уроку

Згадайте все, що ви вивчили в темі «Текст».

73

— З чого складається текст? Що можна дібрати до тексту? Як записується кожна частина в тексті? Які типи текстів бувають?

VI. Домашнє завдання

Пояснення виконання вправи 111, с. 56.

УРОК № 25

Тема. Складання тексту за поданим планом і окремими реченнями. Перевірка вмінь, сформованих на основі опрацьованого матеріалу про мову і мовлення, текст.

Мета. Учити складати текст за поданим планом; розвивати зв’язне мовлення; виховувати мовну культуру, наполегливість, працьовитість; перевірити знання і вміння з матеріалу про мову і мовлення, текст.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку

II. Повідомлення теми і завдань уроку III. Складання тексту за поданим планом.

Виконання вправи 112, с. 56.

Прочитайте речення. Чи складають вони текст? Чому?

Доберіть до кожної частини плану потрібні речення.

Як потрібно писати кожну частину тексту?

Запишіть складений текст. Доберіть до нього заголовок.

IV. Фізкультхвилинка

V.Перевірна робота

Вкажіть правильне твердження. 1. Мовлення буває:

а) зрозуміле і незрозуміле; б) усне і писемне.

74

2.Слово-звертання виділяється на письмі: а) крапкою або комою; б) комою або знаком оклику; в) крапкою.

3.Спорідненими мовами є: а) українська

німецька

англійська;

б) українська російська білоруська.

— Допишіть потрібні слова.

1.Пов’язані за змістом речення утворюють _____.

2.Текст складається з _____, _____, _______.

3.За типами розрізняють текст-____, текст-____, текст-_____.

— Визначте правильну відповідь.

1.Назвіть слова-звертання:

1) Оленка; 2) яблунько; 3) мама; 4) Іванку; 5) сусіде; 6) дощику.

2.Доберіть заголовок до тексту.

Над криничкою верба схилилась. На гілці кухлик висить. Не минають люди кринички. Верба подає їм кухлик, а криничка ласкаво пригощає водицею. Чистою, прохолодною, на лугових травах настояною. Усіх щедро напуває криничка. А води в ній не меншає.

(В. Чухліб)

1)«Водичка»;

2)«Вербичка»;

3)«Річка»;

4)«Криничка»;

5)«Кухлик»;

6)«Спрага».

3.Визначте тип тексту.

У нашого пастуха є чудовий песик.

Він увесь чорний, ніби з димаря виліз. Одне вухо вгору, друге вниз. Хвіст бубликом.

(За Е. Шимом)

а) текст-розповідь; б) текст-опис; в) текст-міркування.

75

— Складіть з речень текст.*

Незабаром у неї в лапках опинилася шишка. У ліс прийшла зима. Ось стрибнула з дерева білочка. Занесло сніжком лісові доріжки. Буде тепер чим поживитися малій.

VI. Підсумок уроку проводиться за вправою 114, с, 58.

VII. Домашнє завдання

Пояснення виконання вправи 115, с. 58.

УРОК № 26

Тема. Речення як група зв’язаних між собою слів, що виражають закінчену думку. Вимова і написання слів учитель, учителька.

Мета. Формувати в учнів поняття про речення як одиницю мовлення; учити виділяти паузою, правильно вимовляти і писати слова учитель, учителька; розвивати увагу, вміння спостерігати мовні явища; робити висновки; виховувати уважне ставлення до природи.

Обладнання. Сюжетні малюнки.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку

II. Каліграфічна хвилинка

У Уу уч ит тель учитель учителька учитись

Учителька ввійшла до класу і посмішку з собою принесла.

Поділіть слова учитель і учителька на склади для переносу.

III.Актуалізація опорних знань

Згадайте, що ви знаєте про речення? З чого воно складається? З якої букви пишеться? Що ставиться в кінці речення? Як пишуться слова у реченні?

*Додаткове завдання.

76

IV. Повідомлення теми і завдань уроку

— Сьогодні ми починаємо вивчати нову тему: «Речення».

V.Вивчення нового матеріалу

1.Робота з підручником. Виконання вправи 116,

с. 59.

— Прочитайте текст.

— Скільки у ньому абзаців? Про що говориться в кожному з них?

— До якого типу відноситься цей текст?

— Як позначається у тексті кінець кожного речення?

— А як ви виділяли кінець речення в усному мовленні? (Паузою).

— Спишіть друге речення.

2.Виконання вправи 117, с. 59. Ознайомлення з правилом.

— Прочитайте групи слів.

— Яка з них виражає закінчену думку?

— Отже, що можна сказати про речення?

— Прочитайте правило і запам’ятайте його.

3.Гра «Склади речення про…»

Користуючись малюнками, що є на дошці, дайте вашому сусіду завдання скласти речення про когось або про щось. Не забувайте вживати звертання і ввічливі слова. (Світлано, склади, будь ласка, речення про зайчика).

4. Виконання вправи 18, с. 59.

Прочитайте.

Як ви виділяли кінець речення в усному мовленні?

А як відокремлюються речення на письмі?

Скільки речень в цьому тексті?

Що виражає кожне речення?

Прочитайте речення, в яких закінчену думку виражено одним словом.

— Самостійно виконайте завдання 3 до вправи.

VI. Фізкультхвилинка

Ябіжу, біжу по гаю,

Яметелика спіймаю. А метелик не схотів — Геть від мене полетів.

77

VII. Узагальнення знань

1. Виконання вправи 119, с. 60.

Прочитайте.

Скільки речень в цьому вірші? Як вони виділені на письмі? Як ви виділяли їх при читанні?

Чим відрізняються тексти попередньої і цієї вправи?

Як ви розумієте речення: «Край неба палає»?

Спишіть останнє речення. Поділіть для переносу слова соловейко і сонце. (Перевірка виконаного).

2. Гра «Відокрем речення».

Вчитель читає вірш, а діти, почувши кінець речення, плещуть в долоні.

Як багато знаю я

В мене є книжок багато — І новенькі, і старі.

Як піду до школи з татом, Всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає Про лисичку й журавля. Хай вона, мала, узнає, Як багато знаю я.

VIIІ. Підсумок уроку

Що є одиницею мовлення?

З чого складається речення?

Що виражає речення?

Як виділяється кінець речення в усному мовленні і на письмі?

ІХ. Домашнє завдання

Вправа 120. Пояснення виконання.

УРОК № 27

Тема. Зв’язок слів у реченні. Поділ тексту на речення.

Мета. Закріпити знання учнів про речення; розвивати вміння встановлювати межі речень, встановлювати зв’язок слів у реченні; вчити розрізняти завершені і незавершені речення; виховувати бережливе ставлення до природи.

78

Хід уроку

I. Організація класу до уроку

II.Перевірка домашнього завдання

Колективне виправлення помилок.

Прочитайте ті рядки, що утворюють речення. За якою ознакою можна впевнитися, що це справді речення?

Прочитайте речення, які відповідають схемі.

III.Актуалізація опорних знань. Каліграфічна хвилинка

Що ви знаєте про речення? Що воно виражає?

Як відокремлюється речення в усному і писемному мовленні?

Урок продовжимо каліграфічною хвилинкою.

УЗ Дз дз ві

дзвінок дзвіночки Дзвоник кличе нас до школи, А дзвіночки кличуть в поле.

IV. Основна частина уроку

1. Робота з підручником.

Подивіться на малюнок с. 61. Які різні предмети можна назвати дзвоником?

Подумайте, чому квіти дістали таку назву?

Колективна робота.

Прочитайте текст впр. 121 мовчки. Що ви помітили?

Встановіть межі речень. Прочитайте вголос, позначаючи кінець кожного речення паузою.

Спишіть текст. Пам’ятайте, що кожне речення треба починати з великої букви, а в кінці ставити крапку.

2. Гра «Впізнай речення».

Прочитайте на дошці групи слів.

а) Дзвінко соловей лузі в щебече. б) Дзвінко соловей луг щебетати. в) Дзвінко щебече соловей в лузі.

— Яка група слів складає речення?

79

Чому не можна назвати реченням інші дві групи

слів?

Який висновок можна зробити? (Слова в реченні зв’язані між собою).

3. Робота з підручником.

Прочитайте групи слів у вправі 122, с. 61.

Яку групу слів не можна назвати реченням? Чому?

Прочитайте правило на с. 61. Вивчіть його.

4. Складання речень з окремих слів, записаних на дошці.

— Встановіть зв’язок слів у реченнях. Запишіть складені речення.

Луки, селом, за.

Трава, висока, там, зелена. Кізок, Іван, пасе, дід.

V.Фізкультхвилинка

ЯКоза-дереза,

За півкопи куплена, Півбока луплена, Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, Хвостиком замету. Туп-туп-туп.

VI. Узагальнення і систематизація знань

1.Виконання впр. 123. Чи зв’язані слова в дужках

зіншими словами?

— Змініть слова в дужках так, щоб утворилися речення. Запишіть.

2. Робота в парах. Виконання вправи 124, с. 62.

VII. Підсумок уроку

Що нового про речення дізналися сьогодні?

Що навчилися робити?

VIIІ. Домашнє завдання

Виконати вправу 125, с. 62. Вивчити правило на с. 61.

80

УРОК № 28

Тема. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення.

Мета. Формувати уявлення про розповідне речення; учити правильно інтонувати розповідні речення; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку

II.Перевірка домашнього завдання

Прочитайте складені речення.

Запишіть на дошці звукові моделі слів теплі

краї.

III. Каліграфічна хвилинка

В Вв Во зби жай лан нива поле урожай

Восени на ланах збирають багатий урожай.

Що означають слова лан, нива, поле?

Замініть в реченні слова на ланах словами на полях, на нивах.

Чи змінився від цього зміст речення?

IV. Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми ознайомимось з розповідними реченнями і знаками, які потрібно ставити в кінці.

V.Засвоєння нових знань

1. Робота з реченням.

З якою метою вжито в мовленні речення?

Восени на ланах збирають багатий урожай. (Щоб про щось розповісти).

Про що воно розповідає?

Такі речення, які мають на меті про щось розповісти, називають розповідними. А який знак ставиться в кінці таких речень, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку.

81

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]