Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mikroekonomika_praktikum.pdf
Скачиваний:
146
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.92 Mб
Скачать

396 Мікроекономіка. Практикум

4)спокуса порушити умови картельної угоди викликана тим, що за ціною РК фірма могла б збільшити обсяг випуску до Qf =50 (за РК=МС) і суттєво збільшити свій економічний прибуток (площі ЕР1+ЕР2); але якщо всі учасники картелю стануть виробляти понад квоту, то галузевий випуск зросте, ціна продукції знизиться, прибутки всіх фірм зменшаться.

Вправа 5.

Рис. 15.8.

1)рис. 15.8: QK= 350, РК=65;

2)квоти фірм визначені за MRК=МСf1; MRК=МСf2; Qf1=200, Qf2=150, фірми отримують економічний прибуток (заштриховані площі ЕР на рис. 15.8.б,в).

Розділ 16. ФІРМИ НА РИНКУ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Завдання 1.

1-б, 2-в, 3-в, 4-а, 5-г, 6-а, 7-а, 8-в, 9-а, 10-г, 11-б, 12-а, 13-в, 14-б, 15-б, 16-а, 17-в, 18-в, 19-б, 20-г, 21-в, 22-в, 23-б, 24-г, 25-г, 26-в, 27-г, 28-в, 29-г, 30-а.

Завдання 2.

Правильні твердження: 2,3,5,7,8,11,12,13,16,17.

Неправильні твердження: 1,4,6,9,10,14,15.

Завдання 3. Розв’яжіть задачі

Задача 1.

TC=200+30Q; MC=30; TR=P×Q=60Q–0,2Q2; MR=60–0,4Q; MR=MC; 60–0,4Q=30; Q=75; P=60–0,2×75=45.

Задача 2.

В умовах рівноваги фірма виробляє за правилом MR=MC: 20–Q=3Q–10; Q=7,5 тис. костюмів. Фірма мінімізує LAC, коли LAC=MC=11; для виробни-

Відповіді та розвязки до контрольних завдань

397

цтва обсягу мінімізації витрат MR=MC; 20–Q=11; Q=9, фірма виробляла б 9 тис. костюмів. Надлишкові виробничі потужності становлять 9–7,5= 1,5 тис. одиниць річного випуску.

Задача 3.

Початково кожна фірма має 5% (1/20) ринкового попиту, коли фірм стає 25, кожна має 4% (1/25), отже, за кожного значення ціни обсяг попиту для кожної фірми буде нижчим на 20%, кут нахилу кривої попиту зміниться:

Р=10 – 0,8Q.

Задача 4.

 

Фірми:

ДК

М

О

МК

 

виробляють диференційовану продукцію

н

н

м

т

стикаються зі спадною кривою попиту

н

т

т

т

обирають обсяг випуску за правилом MR=MC

т

т

т

т

для оптимального обсягу випуску мають P=MC

т

н

н

н

забезпечують виробничу ефективність (Р=min LAC)

т

н

н

н

длякожногообсягувипускукрімпершої одиницімаютьР>MR

н

т

т

т

мають бар’єри до входження в галузь

н

т

т

н

отримуютьекономічнийприбутокудовгостроковому періоді

н

т

т

н

зважають при прийнятті рішень на реакцію конкурентів

н

н

т

н

залишаютьринок, якщоудовгостроковому періодіP<LAC

т

т

т

т

 

припиняють виробництво у короткостроковому періоді,

т

т

т

т

 

якщо P<AVC

 

 

 

 

 

мають надлишкові потужності

н

т

т

т

 

рекламують свою продукцію

н

н

м

т

Задача 5.

1)Якщо кількість відвідувачів 100 чол., то кожна з 4 піцерій буде продавати 100/4=25 піц на день, тоді сукупні витрати 1 піцерії становитимуть:

ТС=50+(5×25)=175 грн.; АТС=ТС/Q=175/25=7 грн. за піцу;

2)відстань між піцеріями становить ¼ км, мінімальна відстань і транспортні витрати для тих, хто мешкають поблизу, дорівнюють нулю; максимальною є відстань для тих, хто живе посередині між сусідніми піцеріями, і для яких шлях туди і назад становитиме ¼ км. Якщо транспортні витрати становлять 2,5 грн. за 1 км, то плата становитиме: (2,5×1)/4=0,6 грн. Оскільки будинки меншкаців розташовані по колу довільно, приймається середнє значення відстані між цими крайніми значеннями (1/8 км). Середня вартість проїзду дорівнює t=(2,5×1)/8=0,3 грн. Середня вартість піци з врахуванням транспортних витрат становить 7+0,3=7,3 грн.;

3)Зі збільшенням кількості піцерій до 6 середня відстань становитиме 1/12 км, середні транспортні витрати 0,2 грн.; ТС=50+(5×100)/6=133 грн.;

АТС=133/16,7=8 грн. З врахуванням транспортних витрат АТСt=8+0,2=8,2 грн. на день.

398

Мікроекономіка. Практикум

4)

Оптимальне число піцерій

розраховується за формулою:

N* =

tL / 2F , де L – кількість населення, F – постійні витрати. Для L=100

чол.:

N0 * = 2,5 100 / 2 50 = 2,5. Якщо

населення становитиме 400 чол,

тоN1* = 2,5 400/ 2 50 = 10.

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

1)рис. 16.1. фірми працюють у короткостроковому періоді (поділ витрат на постійні і змінні);

2)оптимальні

обсяги випуску визначені за правилом

MR=MC:

QA =40;

QB = 30;

3) ціни визна-

 

 

чені для опти-

 

мального об-

 

сягу за кривою

 

попиту:

Рис. 16.1.

PA =5; PB = 4;

 

4) фірма А ма-

 

ксимізує економічний прибуток: EP =(P–ATC)×Q* = (5–4,2)×40 = 32; фірма В

мінімізує збитки шляхом виробництва: -EP =( ATC –P)×Q* = (4,8–4)×30 = 24;

5)монополістичний конкурент може збільшити прибуток за рахунок подальшої диференціації (у даному випадку – форм обслуговування чи місцерозташування), що дозволить зробити попит менш еластичним, криву попиту – більш стрімкою; реклама дозволить перемістити криву попиту праворуч, в обох випадках різниця між Р і АТС стане більшою; конкурентні фірми виробляють однорідну продукцію, тому ці заходи для них недоцільні, єдиний шлях – знизити витрати; монополіст може вдаватися до нецінової дискримінації;

6)у довгостроковому періоді у прибуткову галузь А почнуть входити нові фірми; з галузі В фірми будуть виходити – до досягнення на обох ринках довгострокової рівноваги за Р=LAC.

Вправа 2.

1)рис. 16.2. фірма працює у довгостроковому періоді;

2)Q=40 (за правилом MR=MC);

3)P= 40 (за кривою попиту для оптимального обсягу);

4)фірма отримує нормальний прибуток P=LAC, ЕР=0;

Рис. 16.3
Рис. 16.2

Відповіді та розвязки до контрольних завдань

399

5) величина надлишкових потужностей в одиницях обсягу випуску Q=20 (як різниця між оптимальним Q і Q, заякого досягається min LAC.

Вправа 3.

1) фірма А – на ринку монополістичної конкуренції, фірма В – на досконало конкурентному ринку (Р=MR); 2) обидві фірми працюють у довгостроковому періоді;

3) див. рис. 16.3.

4) за ознаками:

еластичність попиту на

продукцію: фірма А – попит високо еластичний, але менш еластичний, ніж для досконало конкурентної фірми; фірма В: попит абсолютно еластичний;

для оптимального обсягу випуску фірми А: P>LMC; фірми В: Р=LМС;

у довгостроковому періоді обидві фірми отримують лише нормальний прибуток, Р=LАС, ЕР=0;

фірма А – не досягає виробничої ефектив-

ності (Р # min LAC), не за-

безпечується ефективність розподілу ресурсів

(P>LMC), наявні чисті суспільні втрати (заштрихований трикутник); фірма В: забезпечується і виробнича ефективність, і ефективність розподілу ресурсів: P=minLAC=LMC.

Вправа 4.

1)фірма В – досконала конкуренція, Р=const, MR=P; фірма D – монополія, фірми А,С,F,G – монополістична конкуренція (більш стрімка крива попиту для монополії і відносно похила для монополістичного конкурента);

2)фірми А,С,D,G у короткостроковому періоді (поділ витрат на постійні і змінні); фірми В,F – у довгостроковому періоді, всі витрати змінні;

3)оптимальні обсяги виробництва для фірм А,В,С,D,F (рис. 16.4) визначені за правилом MR=MC; оптимальний обсяг виробництва для фірми G=0;

4)фірми С,D максимізують економічний прибуток (P>ATC); фірм А мінімізує збитки шляхом виробництва (AVC<P<ATC); фірми В,F отримують нормальний прибуток(P=LAC); фірмаG мінімізує збиткишляхом закриття (P<AVC).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]