Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mikroekonomika_praktikum.pdf
Скачиваний:
145
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.92 Mб
Скачать

246

Мікроекономіка. Практикум

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.Олігополія – це ринкова структура, в якій діє:

а) значне число конкуруючих фірм – виробників однорідної продукції; б) значне число конкуруючих виробників диференційованої продукції; в) незначне число конкуруючих фірм – виробників однорідної або дифе-

ренційованої продукції; г) незначне число конкуруючих виробників диференційованої продукції.

2.Олігополію відрізняють:

а) значні перешкоди до вступу в галузь; б) диференційована продукція; в) значне число невеликих фірм на ринку; г) однорідна продукція.

3.З наведених ознак тільки для олігополії характерна:

а) диференційована продукція; б) всезагальна взаємозалежність фірм;

в) наявність бар’єрів до вступу в галузь; г) нецінова конкуренція.

4.Аналіз олігополії порівняно з аналізом інших ринкових структур ускладнений тим, що:

а) число фірм в галузі настільки значне, що поведінку ринку точно передбачити неможливо;

б) граничний виторг і граничні витрати фірм на олігополістичному ринку не впливають на визначення оптимального обсягу випуску та ціни;

в) рішення фірм не завжди спрямовані на максимізацію прибутку; г) всезагальна взаємозалежність фірм і неможливість передбачити реак-

цію конкурентів посилюють фактор невизначеності.

5.У яких ринкових структурах продукт може бути диференційованим?

а) у досконалій конкуренції, монополістичній конкуренції та олігополії; б) у монополістичній конкуренції та олігополії; в) у досконалій конкуренції та олігополії; г) у чистій монополії та олігополії.

Розділ 15. Моделі олігополії

247

6.Нафтова компанія “АВС” знизила на 10% ціни на свою продукцію, після чого решта фірм галузі зробили те саме. Ринкова структура, в якій вони працюють, – це:

а) досконала конкуренція;

б) монополістична конкуренція;

в) олігополія;

г) монополія.

7.Функція реакції у моделі Курно :

а) визначає обсяг випуску одного дуополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого;

б) визначає ціну продукції одного дуополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;

в) визначає обсяг випуску одного дуополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;

г) визначає ціну продукції одного дуополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого.

8.Досягнення стану рівноваги у моделі Курно означає, що дуополісти з однаковими і постійними граничними витратами:

а) встановили ціну, рівну граничним витратам; б) виробляють однакову кількість продукції;

в) збільшили обсяг випуску до рівня конкурентного; г) зменшили обсяг випуску до монопольного рівня.

9.Сукупний обсяг виробництва двох фірм у рівновазі Курно:

а) дорівнює монопольному обсягу виробництва; б) менший за монопольний обсяг виробництва; в) більший за конкурентний обсяг виробництва;

г) перебуває в проміжку від монопольного до конкурентного обсягу виробництва.

10.Функція реакції у моделі Бертрана :

а) визначає обсяг випуску одного олігополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого;

б) визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;

в) визначає обсяг випуску одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;

г) визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого.

248

Мікроекономіка. Практикум

11.На відміну від моделі дуополії Курно, у моделі Бертрана :

а) обидві фірми одержують нульовий економічний прибуток; б) крива реакції визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного

заданого рівня ціни, встановленої іншим; в) кожнафірмаустанірівновагивиробляєбільшепродукціїзанижчоюціною; г) всі відповіді правильні.

12.Модель Штакельберга:

а) є модифікацією моделі дуополії Курно; б) є моделлю лідерства за обсягами;

в) передбачає, що фірма – лідер обирає обсяг випуску, який максимізує її власний прибуток, й ігнорує свою функцію реакції;

г) всі відповіді правильні.

13.Фірми А і В з ідентичними виробничими функціями є дуополістами. Обсяг продажу фірми В буде найбільшим, якщо:

а) на ринку встановиться рівновага Курно; б) фірми об’єднаються у картель і поділять ринок порівну;

в) на ринку встановиться рівновага Штакельберга за умови, що фірма А

є аутсайдером; г) на ринку встановиться рівновага Штакельберга за умови, що фірма А

єлідером.

14.Обсяг продажу однієї з фірм на олігополістичному ринку не залежить від числа фірм на ринку і розподілу залишку ринку між іншими продавцями:

а)

у моделі Курно;

б) у моделі картелю;

в) у моделі Бертрана;

г)

у моделі Штакельберга для фірми-лідера.

 

15.У моделі „ламаної кривої попиту” кожна фірма впевнена, що:

а) конкуренти наслідуватимуть всі цінові зміни; б) конкуренти наслідуватимуть лише зниження цін;

в) конкуренти наслідуватимуть лише підвищення цін; г) конкуренти не наслідуватимуть жодних змін ціни.

16.Модель „ламаної кривої попиту” ілюструє:

а) особливості ціноутворення за умов цінового лідерства однієї з фірм; б) стабільність цін на олігополістичних ринках; в) поведінку олігополістів, що вступають у змову; г) нестабільність цін на олігополістичних ринках.

Розділ 15. Моделі олігополії

249

17.Якщо ваша фірма знизить ціну продукції, конкуренти відповідно знизять свої ціни, але якщо ви підвищуєте ціну, жоден з конкурентів не наслідуватиме вашого прикладу. Це означає, що ваша фірма:

а) стикається з жорсткою конкуренцією; б) стикається з ламаною кривою попиту;

в) є ціновим лідером на олігополістичному ринку; г) є найбільш ефективною в галузі.

18.Злам кривої попиту в моделі Свізі обов’язково супроводжується:

а) таємною змовою між конкурентами відносно узгодженої ціни; б) розривом кривої граничних витрат; в) розривом кривої граничного виторгу;

г) явною змовою між конкурентами відносно узгодженої ціни.

19.У моделі „дилеми олігополістів” домінуючою стратегією для фірми А за наступного розподілу прибутку між фірмами буде:

 

 

 

Фірма А

 

 

Р=20

 

Р=10

Фірма В

Р=20

(700, 700)

 

(100, 1000)

Р=10

(1000, 100)

 

(300, 300)

 

 

а) призначити ціну 10; б) призначити ціну 20;

в) призначити ціну 10, якщо фірма В призначить ціну 20; г) призначати ціну, відмінну від ціни фірми В.

20.Якби фірми А і В могли вступити в явну чи таємну змову, то домінуючою стратегією для фірми А за наступного розподілу прибутку між фірмами стала б:

 

 

 

Фірма А

 

 

Р=20

 

Р=10

Фірма В

Р=20

(700, 700)

 

(100, 1000)

Р=10

(1000, 100)

 

(300, 300)

 

 

а) призначити ціну 10; б) призначити ціну 20;

в) призначити ціну 10, якщо фірма В призначить ціну 20; г) призначати ціну, відмінну від ціни фірми В.

250

Мікроекономіка. Практикум

21.Якщо фірма очікує, що при зниженні або підвищенні нею ціни всі інші учасники ринку зроблять те саме, то вона:

а) стикається з жорсткою конкуренцією; б) стикається з ламаною кривою попиту;

в) є ціновим лідером на олігополістичному ринку; г) є учасником картелю.

22.У моделі „домінуючої фірми” (квазімонополії):

а) фірма-лідер визначає обсяг випуску за правилом MR = MC, а решта фірм визначають ціну за принципом „граничні витрати дорівнюють ціні домінуючої фірми”;

б) фірма-лідер встановлює ціну за принципом MC = P, а інші фірми визначають ціну за правилом MR = MC;

в) фірма-лідер встановлює ціну тільки для себе, інші фірми можуть ігнорувати її й встановлювати ціну самостійно, кожна для себе;

г) фірма-лідер встановлює ціну за принципом MC > P, а інші фірми – за правилом MR = MC.

23.Картель буде діяти успішніше, якщо:

а) попит на продукцію картелю є менш еластичним; б) виробничі витрати фірм, що входять до картелю, приблизно однакові;

в) фірми-учасники виробляють приблизно однакову кількість продукції; г) всі відповіді правильні.

24.Учасник картелю може збільшити свій прибуток у короткостроковому періоді, якщо:

а) збільшить обсяг випуску продукції понад встановлену квоту; б) буде продавати свою продукцію за нижчими цінами; в) встановить вищу ціну, ніж решта учасників картелю; г) буде повністю дотримуватись умов картельної угоди.

25.У довгостроковому періоді:

а) фірми, які працюють в умовах досконалої конкуренції, отримують нульовий економічний прибуток;

б) фірми, які працюють в умовах монополістичної конкуренції, отримують нульовий економічний прибуток;

в) олігополісти та монополісти, як правило, отримують економічний прибуток;

г) всі відповіді правильні.

Розділ 15. Моделі олігополії

251

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.Олігополістичні галузі характеризуються нечисленністю фірм, кожна з яких контролює значну частку ринку.

2.Рішення одного олігополіста відносно ціни або обсягу виробництва не може суттєво вплинути на прибутки інших фірм галузі.

3.Основною причиною поширення олігополій є ефект масштабу, що створює високі бар’єри до вступу в галузь нових конкурентів.

4.Рівновага Неша є набором обраних стратегій, за якого вибір кожного учасника є оптимальним за вибору певних стратегій іншими учасниками.

5.Домінуюча стратегія полягає у прийнятті оптимального рішення одним учасником залежно від дій іншого.

6.Стратегічним показником для фірм у моделі Курно є ціни, у моделі Бертрана – обсяги випуску.

7.Модель поведінки учасників таємних змов подібна до моделі поведінки монополії.

8.У моделі Штакельберга фірма, яка першою встановлює обсяг виробництва, має перевагу.

9.За досягнення дуополістами рівноваги Курно фірми завжди поділяють ринок порівну.

10.Рівновага Бертрана завжди призводить до встановлення конкурентної ціни.

11.Модель Бертрана – це модель цінової війни.

12.У моделі Бертрана для дуополії з диференційованою продукцією рівноважна ціна перевищує граничні витрати фірм.

13.Модель „ламаної кривої попиту” пояснює, чому олігополістичні ціни є негнучкими.

14.На олігополістичному ринку ціни є менш стійкими, ніж на конкурентному.

15.Олігополістична взаємозалежність фірм на ринку призводить до того, що одна з фірм стає домінуючою й ігнорує інтереси інших.

16.Утворення галузевого картелю дозволяє фірмам максимізувати сукупний прибуток подібно до монополії, проте якщо кожен олігополіст буде приймати рішення самостійно, обсяги випуску будуть вищими, а ціни – нижчими порівняно з монополією.

17.Картельні угоди нестійкі, оскільки домінуючою стратегією кожного учасника є порушення картельної угоди.

18.Конкуренція за умов олігополії є в більшій мірі ціновою, ніж неціновою.

19.Ефективність розподілу ресурсів забезпечується лише за умов рівноваги у моделі Бертрана.

20.Олігополія не є ефективною ринковою структурою, оскільки, як і монополія, породжує незворотні суспільні втрати.

252

Мікроекономіка. Практикум

Завдання 3. Розвяжіть задачі

Задача 1.

Дуополісти Курно стикаються з кривою ринкового попиту: P= 10 – Q. Кожен з

них виробляє продукцію за сталих граничних витрат МС=2. Визначте:

1)криві реакції фірм; проілюструйте їх графічно;

2)оптимальні обсяги випуску фірм;

3)сукупний обсяг виробництва галузі та ціну продукції;

4)величину економічного прибутку, який отримає кожна з фірм.

Задача 2.

Крива ринкового попиту для дуополії Бертрана описується рівнянням: P= 10 – Q. Граничні витрати фірм є сталими МС=2.

Визначте:

1)рівноважні ціну і обсяг випуску для кожної фірми;

2)величину економічного прибутку фірм.

Задача 3.

Крива ринкового попиту для фірми – лідера і фірми – аутсайдера в моделі Штакельберга визначається рівнянням: P= 10 – Q. Граничні витрати обох фірм є сталими: МС=2.

Визначте:

1)криві реакції фірм; проілюструйте їх графічно;

2)оптимальні обсяги випуску фірм;

3)сукупний обсяг виробництва галузі та ціну продукції;

4)величину економічного прибутку, який отримає кожна з фірм.

Задача 4.

Припустимо, що дуополісти Курно утворили картель, який стикається з тією ж кривою ринкового попиту: P=10 – Q. Граничні витрати картелю становлять МС=2.

Визначте:

1)рівноважні обсяг випуску і ціну на продукцію картелю;

2)величину економічного прибутку картелю та кожної фірми.

Задача 5.

За даними, одержаними з розв’язку задач 1–4, порівняйте рівноважні обсяги випуску, ціни, та результати діяльності двох фірм за різними моделями згідно з формою наступної таблиці:

Модель

Q1

Q2 Q1+Q2 P

EP1

EP2

EP1+EP2

Курно

Бертрана

Штакельберга

картелю

Розділ 15. Моделі олігополії

253

Задача 6.

На ринку функціонують три фірми, які вирішили об’єднатись у картель. Функція попиту на продукцію галузі: QD = 20 – Р. Функція пропонування першої фірми задана рівнянням QS1 = –8 + Р, другої фірми – QS2 = –12 + 1,5Р, третьої фірми

QS3 = –24 + 3Р.

Визначте:

1)оптимальний обсяг випуску картелю та ціну, яка буде встановлена на продукцію;

2)обсяги випуску кожного учасника картелю, якщо виробничі квоти, визначені для кожної з фірм, становлять відповідно 2 : 5 : 4;

3)на основі одержаної інформації поясніть, чому звичайно в учасників картелю виникає спокуса порушити картельну угоду і ці угоди є нестійкими.

Задача 7*.

Фірма “Microsoft” є лідером у створенні комп’ютерного забезпечення і домінує на світовому ринку, де поряд з нею продають свою продукцію декілька дрібніших фірм. Попит світового ринку на комп’ютерні програми описується рівнянням: Р=100 – 2Q, де Р – ціна комп’ютерної програми (дол.), Q – кількість програм (млн. шт.). Крива пропонування фірм – аутсайдерів описується рівнянням:

Qr=0,5Р.

Визначте і проілюструйте графічно:

1)яку кількість комп’ютерних програм поставить на ринок “Microsoft”, якщо її граничні витрати постійні і становлять 20 тис. дол.?

2)яка ціна комп’ютерної програми встановиться на світовому ринку?

3)яка кількість комп’ютерних програм буде продана на світовому ринку?

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

Припустимо, що фірми А і В – дуополісти Курно, які мають однакові граничні витрати і стикаються з кривою ринкового попиту, представленою на графіку. Визначте за графіком:

1)який обсяг продукції вироблятиме фірма А, якщо вважатиме, що фірма В не виробляє нічого?

2)яким буде рішення відносно обсягу випуску фірми В, якщо вона сприйме обсяг виробництва, визначений фірмою А, як заданий? За даними графіка:

3)побудуйте криві реакції фірм;

4)визначте параметри рівноваги Курно – рівноважні обсяги випуску фірм і ціну продукції.

254

Мікроекономіка. Практикум

Вправа 2.

Графік представляє криві попиту і граничного виторгу деякої фірми, яка функціонує на олігополістичному ринку в оточенні декількох конкурентів. За даними графіка дайте відповіді на наступні запитання:

1)яка крива попиту відповідає ситуації, коли фірма вирішує підвищити (або знизити) ціну, а

їїконкуренти слідують будь-якій зміні ціни?

2)яка крива попиту відповідає ситуації, коли фірма вирішує підвищити (або знизити) ціну, а

їїконкуренти ігнорують будьяку зміну ціни?

Визначте графічно:

3)криву попиту і граничного виторгу фірми для ситуації, коли конкуренти будуть слідувати всім зниженням ціни та ігнорувати будь-яке підвищення ціни;

4)визначте оптимальний обсяг виробництва, ціну та результат діяльності фірми;

5)в яких межах може змінюватись рівень граничних витрат без зміни ціни і обсягу виробництва?

Вправа 3.

Графік представляє галузевий ринок, на якому співіснують фірма – лідер та декілька менших фірмпослідовників. Ринковий попит

описується кривою D, пропонування невеликих фірм – кривою Sf, граничні витрати фірмилідера – МСL.

За даними графіка зробіть необхідні добудови і визначте:

1)обсяг виробництва та ринкову ціну продукції за умови, що в галузі діють лише невеликі фірми;

2)криву попиту на продукцію домінуючої фірми та криву її граничного виторгу;

3)оптимальний обсяг випуску лідера та ціну, які дозволяють йому максимізувати прибуток;

4)обсяг виробництва інших фірм та сукупний галузевий обсяг випуску.

Розділ 15. Моделі олігополії

255

Вправа 4.

Графіки представляють галузевий ринок(а), на якому утворився картель, та витрати однієї з фірм, яка стала учасницею картельної угоди (б).

За даними графіків визначте:

1)обсяг виробництва та ціну, які встановилися б на галузевому ринку, якби він функціонував як досконало конкурентний; обсяг виробництва та результат діяльності фірми на досконало конкурентному ринку; Зробіть необхідну добудову до графіка а) і визначте:

2)обсяг виробництва та ціну, яку встановить галузевий картель;

3)обсяг виробничої квоти для фірми та результат її діяльності;

4)чи існує для фірми спокуса порушити умови картельної угоди? яким у разі порушення став би обсяг випуску та результат діяльності фірми?

Вправа 5.

Припустимо, що дві фірми, витрати яких представлені на графіках б) і в), утворили картель (а).

За даним графіків визначте:

1)обсяг виробництва та ціну продукції галузевого картелю;

2)обсяг виробничої квоти кожної з фірм та результат їх діяльності при виробництві квотованого обсягу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]