Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mikroekonomika_praktikum.pdf
Скачиваний:
146
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.92 Mб
Скачать

Відповіді та розвязки до контрольних завдань

335

ВІДПОВІДІ ТА РОЗВЯЗКИ ДО КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

Завдання 1.

1-б, 2-а, 3-б, 4-г, 5-б, 6 г, 7-б, 8-в, 9-г, 10-г, 11-в, 12-в, 13-б, 14-в, 15-а,16-б, 17-в, 18-б, 19-г, 20-г, 21-б, 22-г, 23-в, 24-а, 25-а, 26-в, 27-г, 28-в, 29-г, 30-б, 31-б, 32-в, 33-б, 34-в, 35-г, 36-а, 37-г, 38-б, 39-а, 40-б.

Завдання 2.

До мікроекономіки відносяться: 2,3,5,6,9,11,12,13,14. До макроекономіки відносяться: 1,4,7,8,10.

Завдання 3.

Позитивні твердження: 6,7,8,9,12,13,16.

Нормативні твердження: 1,2,3,4,5,10,11,14,15.

Завдання 4.

Правильні твердження: 2,3,5,7,9,11,12,13,14,15,17,18.

Неправильні твердження: 1,4,6,8,10,16,19,20.

Завдання 5. Розв’яжіть задачі

Задача 1.

1.Див. рис. 1.1.

2.п/ к – від A до B: 1к=1/8п;

B–C: 1к=1/7п; C–D:1к=1/6п; D–E:1к=1/5п; E– F:1к=1/4п; F–G:1к=1/3п.

3. Альтернативні витрати зростають: F–G:1п=3к; E–F:1п=4к; D–E:1п=5к; C–D:1п=6к; B–C:1п=7к; A–B: 1п=8к.

Рис. 1.1.

Задача 2.

1.Див. рис. 1.2.

2.1в=0,4пм; 1 пм=2,5в. 3. КВМ змінить кут нахилу, точка вертикального перетину переміститься вище по осі виробництва велосипедів. 4. Альтернативна вартість виробництва велосипедів зменшиться, а пральних машин – зросте. 5. Всі точки на КВМ є ефективними (А,В), під нею – неефективними (С).

Рис. 1.2.

336 Мікроекономіка. Практикум

Завдання 6. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

1.Кривітрансформаціївиробничихможливостей.

2.Див. рис.1.3. Всі точки, розташовані на кривій виробничих можливостей (R,A,B,C,D).

3.Закон спадної віддачі проявиться як зростання альтернативних витрат виробництва: послідовне збільшення на одиницю виробництва автомобілів вимагає відмови від все більшої кількості тракторів – спочатку від 1, потім від 2,3,7. 4. Точка N відповідає неефективному використанню, недовикористанню ресурсів; точка F є недосяжною за даного обсягу обмежених ресурсів. 5.

Процес економічного зростання.

Вправа 2.

1. Див. рис. 1.4. Ефективні варіанти виробництва – А,C; неефективний – В; неможливий – D. 2. Необхідно відмовитись від виробництва 100 од. продуктів. 3. Необхідні або зміни у технології виробництва продуктів, або винайдення нових джерел ресурсів для їх виробництва

Рис. 1.3.

Рис. 1.4.

Розділ 2. ПОПИТ, ПРОПОНУВАННЯ, ЦІНА ТА РИНКОВА РІВНОВАГА

Завдання 1.

1-в, 2-в, 3-а, 4-в, 5-а, 6-а, 7-б, 8-в, 9-а, 10-г, 11-б, 12-б, 13-г, 14-б, 15-г, 16-г, 17-б, 18-г, 19-в, 20-б, 21-г, 22-а, 23-в, 24-б, 25-б, 26-в, 27-в, 28-в, 29-в, 30-б, 31-в, 32-в, 33-в, 34-а, 35-г, 36-в, 37-г, 38-г, 39-в, 40-а, 41-а, 42-а, 43-в, 44-в, 45-г, 46-б, 47-а, 48-б, 49-б, 50-б, 51-а, 52-б, 53-г, 54-в.

Завдання 2.

Правильні твердження: 3,4,6,7,8,11,12,15,16,17,19,20

Неправильні твердження: 1,2,5,9,10,13,14,18.

Завдання 3. Розв’яжіть задачі

Задача 1.

1. Див. рис. 2.1.; P*=3грн./кг; Q*=12 т;

Рис. 2.2.

Відповіді та розвязки до контрольних завдань

337

2. а) крива попиту зрушиться праворуч, Р*↑, Q*↑; б) крива попиту зрушиться ліворуч, Р*↓, Q*↓; в) крива пропо-

нування зрушиться ліворуч, Р*↑,

Q*↓; г) крива пропонування зру-

шиться праворуч, Р*↓, Q*↑; д) крива попиту зрушиться праворуч, Р*↑, Q*↑. 3. Виникне дефіцит: QD = 15 > QS = 7; QD – QS = 8 т.

Задача 2.

 

1. QD = QS; 4750 – 350P =

 

1600+100P; Р* = 7 ; Q* = 2300. 2.

Рис. 2.1.

За Р = 9 виникне надлишок про-

дукції у 9000 шт. (QD = 1600 < QS = 2500). 3. Сукупний виторг продавця зме-

ншиться: TR1 = 16100, TR2 =14400.

Задача 3.

1. QD = QS ; 8 – P = 2P – 4; 12 = 3P; Р* = 4 грн.; Q* = 4 тис. шт.;

2. за фіксованою ціною Р = 3 обсяг продажу визначатиметься обсягом пропонування QS = 2 тис. шт., тоді як QD = 5 тис. шт.; величина незадоволеного попиту (дефіциту) становить: QD – QS = 3 тис. шт.

Задача 4.

1.QD = QS ; Р* = 4,5 грн.; Q* = 3,5 тис. шт.

2.Див. рис. 2.2.

3.За зменшення на 25% попит становитиме 0,75 від рівня попереднього за кожного значення ціни, коригуємо рівняння попиту:

QD = 0,75(8 – Р); QD = QS; Р*1 = 4 грн. ; Q*1=3

тис. шт. 4. Крива попиту змінює кут нахилу.

Задача 5.

1.QD=QS; 2800–160Р=1600+140Р; Р*= 4 грн., Q*=2160 шт. 2. За ціною Р = 8: QD =1520,

QS =2720, надлишок продукції:QS QD

=1200.

3. За ціною Р = 6 QD = 1840, QS = 2440, надлишок продукції QS QD = 600; обсяг продажу і сукупні видатки покупців визначатимуться обсягом попиту

TR1*×Q*=4×2150=8640 грн.; TR2= 6×1840=11040 грн. обсяг продажу змен-

шиться, а сукупні видатки покупців (виторг продавців) зростуть.

Задача 6*.

1. QD = QS ; 6 – P= P–2; Р*=4 грн. ; Q*=2 тис. шт.; див. рис.2.3. 2. Перший спосіб розв’язку: податок з одиниці товару змінює параметри точки вертика-

338 Мікроекономіка. Практикум

льного перетину кривої пропонування на величину податку, відповідно коригується рівняння пропонування: QS= –c+d(P–T), 6–

P= –2+(P–2); Р*1=5 грн.; Q*1= 1 тис. шт. графічно крива пропонування зміщується ліворуч паралельно до початкової.

3.Другий спосіб розв’язку (корекція рівняння попи-

ту): PD=PS+Т; PD=PS+2; 6–(PS+2)= –2+PS; Р*1=5 грн.; Q*1=1 тис. шт.; обидва способи дають однаковий результат.

4.Загальна сума податкових надходжень: Q*1×Т=1000×2 = 2000 грн.

Задача 7*.

1.QD = QS ; 100 – P = 2P–50; Р*=50 грн.; Q*=50 тис.

2.Перший спосіб розв’язку (корекція рів-

няння пропонування): QD=QS; QSt= –c+d(1–t)P= –50+2(0,9)P; 100–P= –50+1,8P; Р*1 = 53,57 грн.;

Q*1= 46,43 тис. шт.; крива пропонування змінює і кут нахилу, і точку вертикального перетину.

3. Другий спосіб розв’язку: (корекція рів-

няння попиту): PD = (1+t)PS; PD = 1,1PS; QD = QS; 100– 1,1PS=2PS–50; PS=48,4; Р*1 = 53,23 грн.; Q*1 = 46,77 тис. шт.; розбіж-

ність результатів 1 і 2 способів розв’язку пов’язана з властивістю процентів.

Рис. 2.3.

шт.; див. рис. 2.4.

Рис. 2.4.

Задача 8*

1. QD = QS; 500–Р=2Р–100; Р*=200 тис. грн.; Q*=300 тис. шт.;

див. рис. 2.5.

2. Перший спосіб розв’язку: корекція рів-

няння пропонування

QSsub= –c+d(P+sub);

500–P = –100+2(P+75); P1*= 150 тис. грн.; Q*1= 350 тис. шт.; з наданням субсидії крива пропонування зрушиться праворуч на величину субсидії по вертикалі.

3. Загальна сума субсидії = Q*1×sub=350

тис. шт. × 75 тис. грн.=26,250 млн. грн. Рис. 2.5.

Другий спосіб розв’язку (корекція рівнян-

ня попиту): PD = PS – sub;

Відповіді та розвязки до контрольних завдань

339

500–(PS–75)=2PS–100; PS=225; P1*=PD=225–75=150 тис. грн.; Q*1=350 тис. шт.

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

1) у точку С, зміна (зменшення) обсягу попиту; 2) у точку Е; 3) у точку D, зміни у попиті (скорочення попиту); 4) зниженням ціни товару, обсяг попиту зріс; 5) підвищенням ціни, обсяг попиту скоротився.

Вправа 2.

1) зниження цін ресурсів, податків, збільшення кількості продавців на ринку та ін., що призводять до зростання пропонування; зміни у пропонуванні, що виникають під впливом нецінових детермінант; 2) дія нецінових детермінант, що викликає зменшення пропонування; 3) підвищення ціни товару, зміни обсягу пропонування; 4) зниженням ціни товару.

Вправа 3.

1) підвищення ціни на товар-субститут, очікування підвищення цін, зростання доходів споживачів, якщо товар нормальний та ін.; 2) див. рис. 2.6.: а) попит скоротиться, b) пропонування зросте, c) пропонування зменшиться, d) попит зросте, e) попит скоротиться.

Вправа 4.

На ринку портфелів: (рис. 2.7. а) D↓ ,Р* ↓,Q*↓;

на ринку шкіри (рис. 2.7. б): D↓ ,Р* ↓,Q*↓;

наринкушкіряноговзяття

(рис. 2.7. в): S↑, Р*↓,Q*↑.

Вправа 5.

На ринку вершкового

масла (рис. 2.8.а): S↓, Р*

↑,Q*↓;

наринкумаргарину(рис. 2.8. б): D ↑, Р* ↑,Q*↑;

наринкуобладнаннядля

упаковкимаргарину(рис. 2.8. в): D ↑,Р* ↑,Q*↑.

Рис. 2.6.

Рис. 2.7

Рис. 2.8

340 Мікроекономіка. Практикум

Вправа 6.

На ринку

комп’ютерів (рис. 2.9. а): S ↑, Р* ↓,Q* ↑;

на ринку програмно-

го забезпечення (рис. 2.9. б): D↑, Р* ↑,Q* ↑;

на ринку сервісних

послуг (рис. 2.9. в): D↑, Р* ↑,Q*↑.

Вправа 7*.

1), 2) (рис. 2.10.

а,б) – встановлення державою “стелі” або “підлоги” ціни виводить ринкову систему у стан нестійкої рівноваги, яка може підтримуватись лише адміністративними засобами, проте кількість проданих товарів в цьому випадку дорівнює кількості куплених і ціна, яку заплатять покупці, дорівнює ціні, яку одержать за свій товар про-

давці Р1*=Pd= Ps;

3),4) (рис. 2.10.

в,г) – зміни рівноваги внаслідок встановлення кількісних обмежень також виводять систе-

Рис. 2.9

Рис. 2.10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]