Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mikroekonomika_praktikum.pdf
Скачиваний:
146
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.92 Mб
Скачать
Рис. 3.8

Відповіді та розвязки до контрольних завдань

345

Вправа 2.

 

1) модель ринкової рівноваги

 

(хрест Маршалла); 2), 3) див.

 

рис. 3.7 – переміщення кри-

 

вої пропонування ліворуч до

 

S2 зі зміною кута нахилу, то-

 

чки рівноваги Е1, Е2; 4) пло-

 

ща Тd – податковий тягар по-

 

купців, площа Ts – податко-

 

вий тягар продавців;

 

5) розподіл податкового тя-

Рис. 3.7

гаря обумовлений відносною

 

еластичністю попиту і пропонування: на графіку а) попит відносно більш еластичний, тому покупці несуть меншу частину податкового тягаря, пропонування відносно менш еластичне, тому більша частина податкового тягаря припадає на продавців; на графіку б) – навпаки.

Вправа 3.

1) модель ринкової рівноваги (хрест Маршалла); 2),

3)див. рис. 3.8 – паралельне переміщення кривої пропонування праворуч до S1, точки рівноваги Е0, Е1;

4)площа ВD – вигода від субсидії покупців, площа Bs – вигода від субсидії

продавців; 5) розподіл вигод від субсидії обумовле-

ний відносною еластичністю попиту і пропонування; на графіку а) попит є відносно нееластичним, а пропонування – більш еластичним, тому більшу частину вигоди від субсидії отримають споживачі, меншу частину – виробники; на графіку б) – навпаки, попит є відносно еластичним, пропонування відносно нееластичне, тому більшу частину вигоди одержать виробники, меншу частину – споживачі.

Розділ 4. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА. МЕТА СПОЖИВАЧА

Завдання 1.

1-б, 2-в, 3-в, 4-г, 5-г, 6-а, 7-в, 8-г, 9-г, 10-г, 11-в, 12-г, 13-г, 14-г, 15-б, 16-а, 17-в, 18-г, 19-б, 20-а, 21-а, 22-г, 23-б, 24-г, 25-б, 26-в, 27-а, 28-г, 29-б, 30-г, 31-б, 32-б, 33-г, 34-г, 35-г .

346 Мікроекономіка. Практикум

Завдання 2.

Правильні твердження: 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15.

Неправильні твердження: 1,2,11.

Завдання 3. Розв’яжіть задачі

Задача 1.

1) MU третього тістечка становить 3 ютилі (див. табл.); 2) див. рис. 4.1; 3) значення TU є максимальним за MU=0.

Q

0

1

2

3

 

4

 

5

 

6

 

7

TU

0

5

9

12

 

14

15

 

15

 

14

MU

 

5

 

4

 

3

 

 

2

 

 

1

 

0

 

–1

Задача 2.

1.Див. рис. 4.2.

2.MRSAB= –∆Г/∆Я= –2/1= –2;

MRSBC= –1/1= –1; MRSCD= –1/2= –0,5.

Спостерігається зниження граничної норми заміни зі зростанням споживання яблук.

Рис. 4.2

Рис. 4.1.

Рис. 4.3.

Задача 3.

1.U=(A×B)1/2=√A×B=√5×80=20;

2.див. розрахунки таблиці та рис. 4.3;

Точки

а

b

c

d

e

f

g

А(апельсини)

5

10

15

20

25

40

80

В (банани)

80

40

26,7

20

16

10

5

Відповіді та розвязки до контрольних завдань

347

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

Графічні ілюстрації див. рис 4.4.

Рис. 4.4.

Розділ 5. БЮДЖЕТНЕ ОБМЕЖЕННЯ ТА СПОЖИВЧИЙ ВИБІР

Завдання 1.

1-в, 2-г, 3-г, 4-г, 5-б, 6-б, 7-а, 8-в, 9-г, 10-в, 11-г, 12-в, 13-б, 14-в, 15-г, 16-г, 17-г, 18-а, 19-а, 20-б, 21-г, 22-г, 23-б, 24-г, 25-г, 26-в, 27-а, 28-г, 29-г, 30-а, 31-в, 32-в, 33-б, 34-а, 35-б.

Завдання 2.

Правильні твердження:1,2,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20.

Неправильні твердження: 3,4,5,9,11.

Завдання 3. Розв’яжіть задачі

Задача 1.

Див. рис. 5.1.

Задача 2.

1. Див. рис. 5.2. 2.1X = 0,5Y. 3. PX/PY=0,5. 4. Див. рис. 5.2: а) В1, б) В2.

348 Мікроекономіка. Практикум

Рис. 5.1. Рис. 5.2.

Задача 3.

Одиниці благ за порядком

1

2

3

4

5

6

MU морозива, ютилів

10

8

6

4

3

2

MU морозива, ютилів/1 грн

5

4

3

2

1,5

1

MU шоколадок, ютилів

8

7

6

5

4

3

1.Оптимальний кошик: 5 шоколадок+2 морозива; TU=48 ют.; MUм/Рм=MUш/Рш=4;

2.Оптимальний кошик: 5 шоколадок + 4 морозива, TU=58 ют; MUм/Рм=MUш/Рш=4.

Задача 4.

Кількість

Очікувані

 

 

Очікувані

 

хвилин на

бали з

 

Кількість

бали з

 

мікро-

мікро-

MUмі

хвилин на

менедж-

MUме

економі-

економі-

 

менеджмент

менту

 

ку

ки (TUмі)

 

 

(TUме)

 

0

70

6

0

50

8

10

76

10

58

5

7

20

81

20

65

4

6

30

85

30

71

3

5

40

88

40

76

2

4

50

90

50

80

1

3

60

91

60

83

 

 

Оптимальний вибір студентки: 20 хвилин на мікроекономіку+40 хвилин на менеджмент, TU=157 балів. Якщо вона витратить 60 хвилин на менеджмент, то TU=153, вона не максимізуватиме бали.

Задача 5.

Домогосподарка купує набір, для якого:

MUx/ Px=80/1=80< MUм/Рм=70/0,8=87,5; потрібно зменшити видатки на хліб і збільшити видатки на молоко до досягнення рівності MUx/ Px =MUм/Рм.

Відповіді та розвязки до контрольних завдань

349

Задача 6.

Одиниці

 

MUA/

 

MUB/

 

MUC/

MU

продуктів

MUA

MUB

MUC

заоща-

за поряд-

 

1 грн.

 

1 грн

 

1 грн.

дження

ком

 

 

 

 

 

 

1 грн.

1

14

7

40

8

100

10

5

2

12

6

30

6

80

8

4

3

10

5

20

4

70

7

3

4

8

4

10

2

40

4

2

5

6

3

5

1

20

2

1

Оптимальний вибір: 4А+3В+4С+ 2 грн. на заощадження. Задовольняє правилу максимізації корисності:

MUАА=8/2= MUВВ =20/5=MUСС=40/10= MUЗ/1грн.=4/1=4.

Задача 7.

1. Див. рис. 5.3. 2. Оптимальний набір (точка Е*): 20Х+10Y задовольняє умові рівноваги: MRS=MUX/MUY=PX/PY=1/2.

Рис. 5.3.

Рис. 5.4.

Задача 8.

1.Див. рис. 5.4. Випадок кутового рішення, за умови абсолютних замінників споживач витрачатиме весь бюджет на купівлю більш дешевого товару. Кла-

сична умова рівноваги MUX/MUY=PX/PY не виконується. Доки MRS=1 > Pмарг./Pмасла=1/2, домогосподарка купуватиме лише маргарин; оптимальний кошик складатиметься з 20 маргарину + 0 масла і належатиме до найвищої кривої байдужості U6.

2.Якби співвідношення цін було оберненим, Pмарг./Pмасла=2, воно визначило б зміну оптимального рішення MRS=1 < Pмарг./Pмасла=2, і весь бюджет був би витрачений на купівлю більш дешевого масла. 3. Якби MUX/MUY=PX/PY=1,

споживачу було б абсолютно байдуже, на який товар або на яку комбінацію двох товарів витратити весь бюджет.

Рис. 5.5.

350 Мікроекономіка. Практикум

Задача 9.

1.Див. рис. 5.5.

2.I = PЧ×QЧ + PЦ×QЦ; оскільки чай і цукор споживаються разом, вони фактично купуються як один товар – чай з цукром (Q), на який споживач витрачає весь доход:

Q = І/(PЧ +PЦ) = 4/(0,15+0,05) = 4/0,25=16;

Кожному з 16 стаканів чаю відповідає 2 ложки цукру, оптимальний кошик:

16склянок чаю+32 ложки цукру.

Класична умова рівноваги споживача

(MRS=MUX/MUY=PX/PY) у випадку допов-

нювачів не виконується, оскільки не справджується припущення про можливість заміни одного блага іншим, MRS прямує до нескінченності по вертикальній осі, рівна нулю на горизонтальній і не визначена у кутовій точці.

Задача 10.

Множину доступних наборів визначає рівняння бюджетного обмеження:

I = PХQХ + PYQY.

 

За даними травня: 30 = 5QХ + 3QY.

 

За даними серпня: 60 = 5QX + 2QY

для

покупок апельсинів у кількості від 0 до 5

кг. Для покупок понад 5кг апельсинів: 60

= 4QХ + 2QY. Бюджетна лінія є ламаною.

Див. рис. 5.6.

Рис. 5.6.

Завдання 4. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

1) Див. рис. 5.7.: точка Е – дотику кривої байдужості і бюджетної лінії; 2) точка Н; 3) точка А; 4) точка D; 5) точка С; 6) набори М і N, які відповідають точкам перетину бюджетної лінії (В) з кривою байдужості U1; 7) точка F.

Рис. 5.7.

Рис. 5.8.

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]