Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчальний посібник-1.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
762.88 Кб
Скачать

4.3.5. Наукова новизна отриманих результатів

Обов’язковим елементом вступу магістерської роботи є також доказ наукової новизни одержаних результатів. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (що вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку в магістерській).

Кожне наукове положення чітко формулюють, виокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягненої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися та сприйматися легко й однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень).

Приклад

Тема: Системний підхід до розв’язання проблем розвитку Єврорегіону «Верхній Прут»: європейська модель адміністрування.

Наукова новизна:

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:

вперше:

 • визначено основні проблеми в діяльності Єврорегіону “Верхній Прут” на сучасному етапі його розвитку, а саме: соціальна напруга, пов’язана із тимчасовим закриттям Урядом Румунії п’яти пунктів пропуску через українсько-румунський кордон; необхідність ефективної реалізації транзитного потенціалу прикордонних областей України, зокрема Чернівецької області, оновлення інфраструктури кордонів і регіональних систем сполучень у контексті розбудови трансєвропейського транзиту; відсутність погодженої системи управління та моніторингу водних ресурсів, спільної системи оцінки ризиків, контролю і попередження повеней; проблема спільного використання лісів країн-учасниць Єврорегіону “Верхній Прут”; відсутність узгодженої системи поводження з промисловими і муніципальними відходами;

 • запропоновано науково-обґрунтовані підходи до розв’язання вказаних проблем шляхом реалізації великомасштабних проектів за Спільною Операційною Програмою Європейського інструменту сусідства та партнерства (ENPI) “Румунія-Україна-Республіка Молдова” на 2007-2013 роки;

 • охарактеризовано досвід реалізації на території Чернівецької області Програми Сусідства “Румунія-Україна”;

 • запропоновано критерії оцінки ефективності транскордонних зв’язків Єврорегіону “Верхній Прут”;

 • розроблено та схематично відображено основні етапи аналізу та оцінки ефективності ТКС у межах Єврорегіону “Верхній Прут”.

Удосконалено:

 • зміст понятійно-категоріального апарату транскордонного співробітництва як спільної діяльності між територіальними громадами або органами влади сусідніх держав в економічній, соціальній, культурній, гуманітарній, науково-технічній та інших сферах у рамках транскордонного регіону з метою розв’язання спільних проблемних питань і поглиблення добросусідських відносин на його території;

 • групу показників транскордонної співпраці в рамках єврорегіонів.

Дістало подальший розвиток:

 • систематизація чинників впливу на розвиток транскордонного співробітництва регіонів на прикладі Єврорегіону “Верхній Прут”;

 • визначення дієвих заходів щодо підвищення ефективності роботи єврорегіонів;

 • характеристика основних етапів розвитку Єврорегіону “Верхній Прут”;

 • обґрунтування ролі місцевих органів влади у розв’язанні проблем діяльності єврорегіональних утворень.