Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчальний посібник-1.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
762.88 Кб
Скачать

П о с т а н о в а

від_________ р. №____

Київ

Про забезпечення кадрового потенціалу для реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Створити державний Департамент з питань кадрового забезпечення європейської інтеграції.

2. Встановити, що Департамент з питань кадрового забезпечення європейської інтеграції є спеціальним органом загальнодержавного значення, який виконує функції науково-дослідного, методичного та кадрового забезпечення європейської інтеграції.

3. Зобов’язати Київську і Севастопольську міські та обласні державні адміністрації розглянути питання про створення структурного підрозділу (управління, відділ), відповідального за науково-дослідне, методичне та кадрове забезпечення європейської інтеграції.

4. Установити, що даний структурний підрозділ перебуватиме в прямому підпорядкуванні Департаменту з питань кадрового забезпечення європейської інтеграції та відатиме фаховою підготовкою державних службовців, які згідно зі своїми посадовими обов’язками займаються питаннями, що стосуються євроінтеграційної політики України.

5. Міністерству освіти та науки України внести пропозиції про можливість залучення науковців до роботи Департаменту з питань кадрового забезпечення європейської інтеграції та його регіональних структур.

7. Міністерству юстиції України спільно із Головдержслужбою розглянути питання про внесення змін до закону України “Про державну службу” в частині проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців, які згідно своїх посадових обов’язків займаються питаннями, що стосуються євроінтеграційної політики України. Зокрема, передбачити обов’язковість складання співбесіди на вільне володіння іноземними мовами (англійська, французька чи німецька).

8. Міністерству закордонних справ і Головдерслужбі розглянути можливість організації стажування державних службовців, які згідно зі своїми посадовими обов’язками займаються питаннями євроінтеграційної політики України, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування країн-членів Європейського Союзу.

9. Міністерству фінансів України підготувати фінансово-економічне обґрунтування діяльності Департаменту з питань кадрового забезпечення європейської інтеграції та внести пропозиції для внесення змін до видаткової частини Закону України “Про державний бюджет України на 20… рік”.

Прем’єр-міністр України

Додаток М

У к р а ї н а чернівецька обласна державна адміністрація

58010, М. Чернівці-10, вул. М.Грушевського, 1, тел. (0372) 55-15-89, 51-30-10, факс. 55-37-76

Е-mail: oda@leon.bucoda.cv.ua

______________ № ____________

на №__________ від ____________

Кабінет Міністрів України

Про затвердження оновленої

Концепції регіональної Програми

транскордонного співробітництва

в межах Єврорегіону “Верхній Прут”

Співробітництво Чернівецької області в рамках Єврорегіону “Верхній Прут” базується на принципах сприяння та поглиблення дружніх взаємин між прикордонними адміністративно-територіальними одиницями згідно із загальнодержавними пріоритетами.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 № 59-р “Деякі питання розвитку транскордонного співробітництва у межах Єврорегіону “Верхній Прут” Єврорегіон “Верхній Прут” визначено пілотним для “експериментального опрацювання в його межах механізмів транскордонного співробітництва як елементів процесу європейської інтеграції і розбудови регіональної політики”.

На виконання вищезазначеного розпорядження Чернівецькою обласною державною адміністрацією розроблено першу в Україні Концепцію регіональної Програми транскордонного співробітництва в межах Єврорегіону “Верхній Прут”, яка схвалена рішенням Міжвідомчої комісії з питань розвитку транскордонного співробітництва і єврорегіонів, рішенням 6-ї сесії Чернівецької обласної ради XXIV скликання від 21.01.2003 № 8-6/03 та попередньо погоджена 14 центральними органами виконавчої влади і профільним Комітетом Верховної Ради України. Однак, у зв’язку з необхідністю удосконалення чинної законодавчої бази, зокрема прийняття Закону України про державні цільові програми, урядом не було схвалено запропоновану Концепцію.

У якості базового елементу загальнодержавної системи координації та підтримки діяльності єврорегіонів України Чернівецькою обласною державною адміністрацією пропонується оновлена Концепція регіональної Програми транскордонного співробітництва в межах Єврорегіону “Верхній Прут”. Досвід реалізації цієї Концепції дозволить використати можливості для впровадження її концептуальних положень в усіх єврорегіонах України.

Враховуючи вищезазначене, Чернівецька обласна державна адміністрація звертається з проханням погодити Концепцію та надати доручення відповідним органам виконавчої влади щодо міжгалузевого узгодження і визначення координатора впровадження оновленої Концепції.

Додаток: проект Концепції на 9 арк.

Голова обласної

Державної адміністрації

Додаток Н

Проект