Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bulava_Olimpiada_OSNOVA.doc
Скачиваний:
230
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

План характеристики великої річки:

1. Географічне положення і загальні відомості:

а) на якому материкові, в якій країні (чи її частині) протікає?

б) де розташований витік, його абсолютна висота;

в) в якому напрямкові й по якій місцевості протікає річка?

г) які має притоки (ліві й праві), характеристика басейну;

д) куди й де впадає, абсолютна висота гирла;

ж) довжина річки, її падіння і нахил;

2. Вплив інших природних умов на характер течії, живлення й режим стоку річки;

а) вплив рельєфу;

б) вплив клімату.

3. Господарська оцінка й використання річки.

4. Екологічні проблеми, шляхи їх вирішення.

План та приклад характеристики ґрунту:

1.Назва - чорноземи типові.

2.Вплив клімату - в умовах теплого , дещо недостатньо вологого клімату.

3.Гірські породи – лесоподібні суглинки , що сприяють формуванню родючих ґрунтів.

4.Рельєф - плоскі вододільні рівнини.

5.Грунтові води та режим їх циркуляції - відносно неглибоке залягання підземних вод; води атмосферних опадів періодично повністю промивають ґрунт .

6.Природна рослинність - лучні степи і остепнені луки зони лісостепу.

7.Діяльність тварин - риючі тварини (дощові черви , ховрахи , сліпаки та інші) переривали ґрунт, сприяючи підвищенню його родючості;

8.Оцінка - найбільш природно - родючі ґрунти.

9.Заходи щодо збереження родючості - після багаторічного використання потребують внесення органічних і мінеральних добрив, заходи по запобіганню ерозії.

План характеристики природної зони (на прикладі двох зон України)

Пункт плану

Мішані ліси

Лісостеп

1

2

3

1. Розміри, географічне положення

Розміри

( % від площі України)

15

39

Відносне географічне положення

Північна частина України

Середня частина України

Зумовленість проходження південної межі зони

Між піщаними низовинами й лесовими рівнинами

По ізолінії Кзвол.0,6

(із південного заходу — на пн. сх.)

2. Клімат

Тривалість сонячного сяйва (годин на рік)

1750—1800

1800—2000

Сумарна сонячна радіація (ккал./см2)

96—100

100—110

Середня температура повітря в липні

+18(на заході зони) ...19°(на сході зони)

+18° (на заході зони)

+21° (на сході зони)

Тривалість літа (дні)

90—110

95(зах.) — 125(пд.)

Кількість опадів

за рік (мм)

650(зах.) — 550(сх.)

700(зах.) — 500 (сх.)

Коефіцієнт зволоження

1,2—0,9

1,25 (зах.)—0,6 (пд. сх.)

Відносний біологічний потенціал клімату (бали)

24—26

25(зах.) — 15(сх.)

Кліматична зона

Атлантико-континентальна європейська

Атлантико-континентальна європейська

Характеристика агрокліматичних ресурсів зони

Волога

помірно-тепла

На заході — волога помірно-тепла, на сході – недостатньо волога, тепла

3. Води

Середній шар стоку (мм)

110

75

Густота річкової сітки

(км/км2)

0,25—0,5

0,8—0,4

Структура водного живлення річок

спд (захід зони),

Спд (схід зони)

спд (захід зони),

Спд (схід зони)

Якісна характеристика річкової сітки

Долини заболочені, тихоплинні повноводні річки

Річкова сітка досить густа

4. Ґрунтовий покрив

Зональні типи ґрунтів

Дерново-підзолисті, дернові, болотні

Сірі лісові; чорноземи опідзолені й типові

Родючість ґрунтів (бали)

22—43

48—100

5. Рослинний покрив

Зональні типи рослинності

Субори, бори, низинні болота

Широколистяні ліси, лучні степи

Лісистість: а — сучасна, б — оптимальна, ( %)

29

(32)

14

(18)

6. Тваринний світ

Характерні види тварин

Великі лісові копитні (лось, козуля, олень); бурий ведмідь, лісова кішка, рись, тетерук, глухар, рябчик

Великі лісові копитні, степові тварини

(поєднання)

7. Зональні ландшафти, несприятливі фізико-географічні явища

Зональні природні ландшафти

Мішано-лісові, болотні, ділянки широколистяно-лісових

Лісостепові (поєднання широколистяно-лісових і лучно-степових)

Несприятливі фізико-географічні явища

Заболочування, дефляція, карст, водна й еолова акумуляція

Водна ерозія, суфозія, зсуви, окремі роки з тривалими посухами

8. Господарське використання ландшафтів. Охорона природи

Розораність, %

37,5

60,2

Головні зональні сільськогосподарські культури

Льон, картопля, кормові трави, жито

Озима пшениця, цукровий буряк, соняшник, кукурудза на силос

Природоохоронні заходи

Осушувальні меліо­рації, вапнування, внесення мінераль­них добрив, ліквіда­ція наслідків радіоактивного забруднення

Контурно — меліора­тивне землеробство, розширення лісона­саджень, протиеро­зійні заходи, місцями — водні меліорації

Найважливіші об’єкти природно-заповідного фонду

Природні заповідники: Поліський, Рівненський, Черемський; природні національні парки: Шацький, Мезенський, Деснянсько-Старогутський

Природні заповідники: Розточчя, Канівський, «Медобори», Михайлівська цілина (філія Українського степового). Природний національний парк «Подільські Товтри»

9. Внутрішні відмінності природних зон

Поділ на

підзони, краї, області

Найбільш чітко поділяється на фізико-географічні області (у зв’язку з відмінностями геологічної будови)

Найбільш чітко проявляється поділ на фізико-географічні краї (у зв’язку зі зміною континентальності клімату)

План характеристики природи гірських країн (на прикладі Українських Карпат

Пункти плану

Українські Карпати

1

2

1. Географічне положення, розміри

Географічне положення

У межах середньої Європи, у західній частині України

% від площі України

6 %

2. Рельєф, геологічна будова, корисні копалини

Рельєф (гірські пасма, найвищі вершини, їх абсолютна висота)

Складаються з гірської системи (середньогірні пасма й масиви — Полонинське, Чорногора, Свидовець тощо та низькогірні пасма: Вулканічне, Верховинське); міжгірної Закарпатської низовини та передгірної Прикарпатської височини. Вершина — гора Говерла, 2061м

Коли утворилися?

В альпійський геотектонічний цикл

Назва геологічної структури

Карпатська складчаста система Середземноморського рухливого поясу

Які гірські породи переважають?

Грубоуламкові осадові (пісковики, аргіліти, конгломерати, мергелі); на Закарпатті — вулканогенні породи (туфи, базальти тощо)

Корисні копалини

У Передкарпатті й Закарпатті — родовища кам’яної й калійної солі; нафта, газ, озокериту, сірки. У Вулканічних Карпатах і Рахівському масиві — поліметалеві руди, золото, марганець, ртуть, барит

3. Загальні риси клімату

М’яка зима і прохолодне літо (на вершинах — холодний клімат). У Закарпатті тепліше (взимку вплив Середземноморської депресії, влітку Азорського максимуму), у Передкарпатті прохолодніше. Опади протягом року розподіляються відносно рівномірно

4. Внутрішні води

Густа річкова сітка. Живлення переважно дощове. Паводковий режим стоку (паводки переважно весною). Озера — вулканічні, загатні, льодовикові (карові)

5. Ґрунтовий покрив

На схилах переважають буроземи кислі; у передгір’ях — буроземно-підзолисті, на полонинах –дерново-буроземні

6. Рослинний покрив

На схилах — широколистяні середньоєвропейські ліси, гірська тайга; на полонинах — альпійські й субальпійські луки. Лісистість 40 %.

7. Типові тварини

Карпатський благородний олень, бурий ведмідь, дика лісова кішка, рись, полівка снігова, бурозубка альпійська, горіхівка, глухар, рябчик, оляпка, саламандра плямиста, тритони альпійський і карпатський

8. Ландшафти

Низовинні й передгірні лісостепові; низькогірні й середньогірні широколистяні середньоєвропейські; мішано-лісові й гірсько-тайгові; полонинські субальпійські та альпійські

9. Несприятливі фізико-географічні явища

Землетруси, селі, лавини, зсуви, обвали, ерозія, катастрофічні паводки, буреломи, шквали й сильні вітри

10. Основні природоохоронні території

Карпатський біосферний заповідник; природний заповідник «Ґорґани»; національні парки: Карпатський, Синевір, Сколівські Бескиди, Вижницький

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]