Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bulava_Olimpiada_OSNOVA.doc
Скачиваний:
230
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

Основні типи теоретичних завдань та доцільність їх включення до комплекту певного етапу олімпіади з географії

Типи теоретичних завдань

Етапи олімпіади

шкільний

районний

обласний

І. Репродуктивні завдання, націлені на застосовування знань і вмінь у ситуації, знайомій з підручників та уроків, на дію за зразком (понятійні диктанти, характеристики за типовими планами, перевірка розуміння географічних процесів, закономірностей, конкретних фактів і цифр)

І.1, І.2, 1.2к, І.3

!!!

І.2, І.3, 1.3к

!!

І.3, 1.3к

!

ІІ. Продуктивні завдання(порівняння відомих понять, географічних об’єктів і явищ за типовими планами,розпізнавання географічних об’єктів і явищ за аналогією,наведенняприкладів тощо)

ІІ.1-2

!!

ІІ.1,2,3

!!!

ІІ.2,3,4

!!

ІІІ. Проблемні завдання, виконання яких потребує від учнів глибших і ширших знань та володіння найважливішими операціями логічного мислення (аналізу, синтезу, виокремлення загального й особливого, установлення причинно-наслідкових зв’язків) для усунення протиріч і вирішення проблемної ситуації, запропонованої в завданні

ІІІ.1

!

ІІІ.1,2,3

!!

ІІІ.2,3,4 !!!

ІV. Творчі завдання, виконання яких потребує від учнів знань, глибших за передбачені програмою, та послідовного й свідомого застосування інтелектуальних умінь: загальних – пов’язаних з операціями логічного мислення (аналізу, синтезу, абстрагування, порівняння за самостійно визначеними критеріями, класифікації й систематизації), та специфічних для географії (районування, моделювання, прогнозування, проектування)

ІV.1-2

!

ІV.1-3

!

ІV.1-4

!!

Зразки теоретичних завдань різного рівня складності для кожного етапу олімпіади подаються нижче в підрозділах 2.3, 2.4, 2.5. Наприклад, у перелікові для обласного етапу олімпіади кількісне співвідношення завдань репродуктивного + продуктивного й проблемного + творчого рівня становить орієнтовно 3:5 (для районного етапу 5:3).

2.2. Як успішно виконати теоретичні завдання?

(пам’ятка учасникові олімпіади)

Завдання теоретичного туру, як правило, виконують у зошиті в клітинку. Перша (лицева) сторінка зошита не заповнюється, вона призначена для виставлення оцінок членами журі. При написанні відповідей на завдання не забувайте залишати поля (навіть якщо вони не проведені). На них члени журі роблять помітки й зауваження. Будь-яких виділень тексту відповіді іншим кольором, підкреслюванням, а також будь-яких сторонніх позначок у роботі не допускається.

Починайте давати відповідь з будь-якого завдання за черговістю, пронумерувавши його цифрою, якою воно позначене в комплекті завдань (одні з учасників вирішують починати з найскладнішого завдання, інші дають відповідь на те з них, яке вони найкраще знають). Кожне нове завдання слід починати з нової сторінки. Не залишивши місця після відповіді на попереднє питання ви можете пізніше згадати важливу інформацію, але записати її не зможете. Різні дописки й виправлення погіршують загальне враження про вашу роботу в членів журі.

Уважно прочитайте й усвідомте суть отриманого завдання. Дуже часто учасник отримує низьку оцінку через те, що не цілком зрозумів суть питання, і його зусилля пропали марно. На чернетці складіть план відповіді. На питання слід відповідати строго по його суті, конкретно але якомого більш точно й повно. Не потрібно викладати матеріал, який прямо не відноситься до теми завдання – вам може не вистачити часу на виконання інших завдань. Пам’ятайте, що слід чітко давати визначення понять, аргументувати положення, що доводяться прикладами, де потрібно – поясненнями; у кінці виконаного завдання робити узагальнення й висновки. Якщо завдання складається з кількох підзавдань, то відповіді необхідно давати на кожне з них.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]