Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bulava_Olimpiada_OSNOVA.doc
Скачиваний:
230
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

V. Економіко-географічна характеристика:

V.1. Загальна характеристика господарства та рівня його розвитку (місце у світовому господарстві, особливості структури, галузі спеціалізації тощо);

V.2. характеристика сфер і галузей господарства

  • виробнича сфера: а) промисловість (характеристика галузевої й територіальної структури, географія основних промислових комплексів і галузей, чинники їх розміщення); б) сільське господарство (галузева й територіальна структура); в) транспортний комплекс;

  • сфера послуг: рівень розвитку, галузева й територіальна структура;

V.3. Географія зовнішньоекономічних зв’язків.

V.4. Суспільно-географічні райони і найважливіші центри.

V.5. Проблеми, тенденції і перспективи соціально-економічного розвитку.

Примітка: окремі блоки з плану комплексної характеристики країни можна застосовувати для характеристики її певних особливостей.

План характеристики галузі або комплексу галузей промисловості :

1. Значення галузі.

2. Склад і структура галузі.

3. Історія формування галузі.

4. Сировинна і матеріальна база галузі.

5. Взаємозв'язок галузі з іншими галузями.

6. Центри випуску продукції (частина території або місто).

7. Економічні і соціальні проблеми галузі в умовах переходу до ринку.

8. Шляхи вирішення економічних і соціальних проблем галузі.

9. Вплив галузі на екологічну ситуацію в Україні.

10. Додаткова інформація про дану галузь (історична, економічна, політична, екологічна, соціологічна тощо).

План характеристики суспільно-географічного району (на прикладі України)

1. Склад, географічне положення, рівень соціально-економічного розвитку, місце і роль серед інших районів України.

2. Природні умови і природні ресурси.

3. Належність до історико-географічного й етнографічного регіону.

4. Характеристика населення.

5. Загальна характеристика господарства і галузей його спеціалізації.

6. Промислові вузли і центри.

7. Економічні зв’язки (з іншими районами України, зарубіжжям).

8. Економічні, соціальні й екологічні проблеми.

9. Перспективи розвитку і шляхи структурної перебудови економіки.

Характеристика промислового підприємства

  1. В якій частині міста (або села) розташоване;

  2. Коли i з якою метою створене?

  3. Яку продукцію виробляє?

  4. Яка поступає сировина i звідки?

  5. Куди поступає продукція?

  6. Яке майбутнє підприємства?

  7. Найпоширенiшi професії на пiдприємствi.

З М І С Т

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНИХ, РАЙОННИХ (МІСЬКИХ), ОБЛАСНИХ ЕТАПІВ ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ

Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОЛІМПІАД

2.1. ТИПИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАВДАНЬ І ЇХ КОМПЛЕКТУВАННЯ

2.2. ЯК УСПІШНО ВИКОНАТИ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ?

2.3. ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ШКІЛЬНОГО (І-го) ЕТАПУ

2.4. ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ІІ-го (РАЙОННОГО, МІСЬКОГО) ЕТАПУ

2.5. ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ОБЛАСНОГО (ІІІ-го) ЕТАПУ

Розділ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОЛІМПІАД

3.1. ТИПИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

3.2. ЯК УСПІШНО ВИКОНАТИ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ?

3.3. ТРЕНУВАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО І-го (ШКІЛЬНОГО) ЕТАПУ

3.4. ТРЕНУВАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО РАЙОННОГО (ІІ-го) ЕТАПУ

3.3. ТРЕНУВАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ОБЛАСНОГО (ІІІ-го) ЕТАПУ

Розділ 4. ТИПИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ СКЛАДАННЯ І ВИКОНАННЯ

Розділ 5. ЗРАЗКИ КОМПЛЕКТІВ ЗАВДАНЬ ДО ЕТАПІВ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОЛІМПІАДИ

Розділ 6. ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ДО ЕТАПІВ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОЛІМПІАДИ(викладені в розділі 5)

Розділ 7. ПЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ І ЯВИЩ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]