Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bulava_Olimpiada_OSNOVA.doc
Скачиваний:
218
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

11 Клас

Теоретичний тур

1. За останні 100 років середня температура приземного шару повітря на Землі підвищилася на 0,74ºC. Назвіть можливі причини такої зміни. Які зміни елементів клімату й кліматичних явищ відбулися в різних частинах території України?

2. На конкретних прикладах охарактеризуйте фази демографічного переходу в країнах сучасного світу. Охарактеризуйте демографічну політику в країнах, які перебувають на різних фазах демографічного переходу.

3. Порівняйте галузеву структуру господарства України й Полтавщини з найбільш розвиненими країнами Західної Європи (користуючись даними таблиці). Спрогнозуйте оптимальні, з Вашої точки зору, напрями соціально-економічного розвитку Донбасу, Південного берега Криму, Північно-Західного економічного району, Київської області, провівши аналогію з історією розвитку конкретних економічних регіонів Європейського Союзу.

Сфера, група галузей

Україна

Полтавщина

Німеччина

Франція

Промисловість

38%

40%

28%

23%

Сільське господарство

11%

18%

1%

3%

Сфера послуг

51%

42%

71%

74%

Практичний тур

1. Розробіть кільцевий маршрут і короткий опис екскурсії тривалістю 3 дні по території своєї області, яка б презентувала для групи туристів найважливіші риси і відмінності її господарства. Екскурсія розпочинається й закінчується у місті – обласному центрі. (Не більше ніж на 1,5 сторінки).

2. Який масштаб плану, якщо ліс площею 20 га займає на ньому 80 см2?

3. На карті Африки цифрами позначені географічні об’єкти, інформація про які подається в таблиці. Запишіть номер об’єкта, яким він позначений на карті і його назву в колонки2і3таблиці.

Інформація про об’єкт

Назва об’єкта

1

2

3

Приклад: Найдовша річка Африки

0

Ніл

«Острів прянощів», назва якого складає другу частину назви держави в Африці

Країна, яку переважно населяють люди монголоїдної або перехідної до неї раси

Королівство, має місцеву назву  «аль-Магрибія»

Країна  найбільший виробник какао-бобів у світі

Гора, де за давніми віруваннями народу масаїв живе «Крижаний Бог»

Острівна країна – колишня колонія Португалії

Точка материка, де висота Сонця в полудень 22 грудня найменша

Країна Африки, член ОПЕК, має найчисельніше населення

Гори, на південних схилах яких зростають субтропічні вічнозелені твердолисті ліси і чагарники з дуже багатою рослинністю

Пустеля, в якій зростає вельвічія дивовижна

Найбільша з річок, яка впадає у найбільше безстічне озеро материка

Ненаселений острів,

який належить Норвегії

Тести

1. Яка максимальна полуднева висота Сонця можлива у межах України?

а) 72о; б) 69о; в) 52о; г) 44о; д) 78о; ж) 63о.

2. Який з перелічених чинників (або особливість природних компонентів) зовсім або майже не впливає на проходження межі лісостепової зони зі степовою зоною в межах України, або не є наслідком впливу головного чинника?

а) “вісь Воєйкова”; б) межа між височинами й низовинами;

в) межа між чорноземами типовими й чорноземами звичайними;

г) ізолінія коефіцієнту зволоження 0,6; д) межа лучних і справжніх степів.

3. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства був заснований у .… році:

а) 1845; б) 1812; в) 1917; г) 1872; д) 1861; ж) 1904.

4. Яка рослинність зростає переважно на супіщаних ґрунтах у помірному поясі Європи:

а) діброви; б) бори; в) різнотравно-типчаково-ковилові степи;

г) сосново-дубові ліси; д) ялинники.

5. Сейсмоактивна зона Зондського жолоба й розташованих на схід від нього островів (Нікобарських, Андаманських, Суматри тощо) є наслідком:

а) розсування в межах серединно-океанічного хребта;

б) підсування Індо-Австралійської плити під Євразійську;

в) насування Євразійської плити на Індо-Австралійську;

г) підсування Тихоокеанської плити під Індо-Австралійську.

6. Нижню межу географічної оболонки більшість вчених проводять по:

а) земній поверхні; б) поверхні Мохоровичича;

в) поверхні Конрада; г) поверхні дна Світового океану.

д) верхній межі залягання першого від поверхні горизонту підземних вод;

ж) нижній межі ґрунтового покриву.

7. В якому році Христофор Колумб відкрив Америку:

а) 1295; б) 1488; в) 1497; г) 1492; д) 1522.

8. Якого видатного вченого називають «батьком» географії (як науки):

а) Аристотеля; б) Колумба; в) Ератосфена; г) Піфагора; д) Докучаєва.

9. Хто з мандрівників першим досяг Південного полюса Землі:

а) Р.Пірі; б) Р.Скотт; в) Р. Амундсен; г) М. Лазарєв.

10. Для природної підзони південного (сухого) степу України найбільш характерні ґрунти:

а) дернові; б) каштанові, солонці й солоді; в) чорноземи звичайні; г) чорноземи типові; д) коричневі.

11. Яка з указаних далі карт не є дрібномасштабною:

а) 1: 90 000 000; б) 1: 250 000; в) 1: 3 500 000; г) 1: 125 000 000.

12. Улоговини озер Байкал і Танганьїка утворилися внаслідок:

а) обвалів; б) опускання ділянок земної поверхні; в) розсування малих літосферних плит;

г) відокремлення частини річища від річки.

13. В якому році було на практиці доведено, що Земля  куля?

а) 1522; б) 344 р. до н.е.; в) 1492; г) 1654; д) 1699; е) 1961?

14. Яка з перелічених країн світу не є конституційною монархією:

а) Японія; б) Ватикан; в) Свазіленд; г) Бельгія; д) Швеція

15. Найбільший торговий флот за тоннажем серед країн світу має:

а) Японія; б) США; в) Панама; г) Греція.

16. Головний автомобільний штат США:

а) Техас; б) Айдахо; в) Мічиган; г) Каліфорнія

17. Яке місто входить до мегалополісу Босваш?

а) Пітсбург; б) Філадельфія ; в) Детройт; в) Чикаго.

18. Який „промисловий трикутник” зосереджує найбільший промисловий потенціал Італії:

а) Рим - Пескара - Неаполь; б)Флоренція – Болонья – Парма; в) Генуя – Мілан – Турін; в)Трієст – Парма – Флоренція.

19. Мова, найближча до угорської (входить у ту ж саму мовну групу) :

а) італійська; б) польська; в) норвезька; г) албанська; д) фінська

20. Держава, розташована в усіх чотирьох півкулях:

а) Екваторіальна Гвінея; б) Науру; в) Кірібаті; г) Сан-Томе і Прінсіпі.

Розділ 6. ВІДПОВІДІ НА ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДО ЕТАПІВ ОЛІМПІАДИ

(викладені в розділі 5)

І-й (шкільний) етап

7 клас

Завдання 2: Орієнтовний план характеристики течії в Світовому океані:1) Назва (поясніть походження назви; 2) напрямок течії; 3) причина виникнення течії; 4) складовою частиною якого кругообігу течій є (циклонального чи антициклонального); 5) вид течії за температурою води (тепла, холодна, нейтральна); 6) вид течії за постійністю (постійна, сезонна, непостійна); 7) в яких широтах протікає, як впливає на навколишні води Світового океану? 8) Які узбережжя омиває, як впливає на їх клімат і природу в цілому?

Тести:1б; 2в; 3г; 4в; 5а; 6в; 7г; 8(23 вересня або 21 березня);9(альбедо);10(здійснили навколосвітні подорожі).

8 клас

Завдання 2: Орієнтовний план порівняння: 1) назви височин; 2) географічне положення, належність до більшої форми рельєфу; 3) морфометрична характеристика (абсолютна й відносна висота, напрямок простилання, характер розчленування поверхні); 4) якій тектонічній структурі відповідає? 5) особливості геологічної будови: 6) які типи й невеликі форми рельєфу характерні? 7) сучасні геоморфологічні процеси; 8) вплив рельєфу на господарське освоєння території; 9) охорона рельєфу, геологічні й геоморфологічні пам’ятки природи. Височини сформувалися внаслідок двох протилежно направлених процесів: інтенсивних неотектонічних піднять (з амплітудою +200 м і більше) та сукупності процесів денудації гірських порід.

Завдання 3.Як визначити різницю в місцевому часі пунктів?

Різниця у місцевому часі двох меридіанів залежить від різниці їх географічної довготи. Для розрахунків різницю в довготі округлюють до цілих градусів (тож різниця в 1одовготи = 4 хвилинам). Щоб дізнатися про різницю в місцевому часі двох пунктів, необхідно скласти пропорцію:

1о =Хо

4хв Yхв.

Для вирішення задачі необхідно виконати кілька дій:

1) Визначити різницю у довготі двох пунктів (Х°). Для цього від довготи меридіану з більшим числом віднімають довготу меридіану з меншим числом.

2) Потім підставити значення різниці в довготі у пропорцію і визначити різницю в місцевому часі (Yхв.).

  1. Якщо меридіан, час якого невідомий, розташований західніше, то різницю в часі слід віднімати, а якщо східніше - тододавати.

Як визначити різницю в поясному часі пунктів? Один годинний пояс = 15°д. (360° : 24). Меридіани, значення географічної довготи яких ділиться рівно на 15 єсерединнимидля даного годинного поясу (0°д. – для 0-го поясу; 15° сх. д. – для І-го; 30° сх. д. – для ІІ-го і т.д.).Якщо довгота не ділиться рівно на 15, а залишок становить менше 7°30, то номер поясу відповідає отриманому при діленні цілому числу. Якщо ж залишок більше 7°30, то номер поясу необхідно округлювати до більшого числа.

Відлік годинних поясів ведеться від 0°д. (Гринвіцького меридіану) - на схід. Пояси у цьому напрямку нумеруються від 0-го до ХХІІІ-го. У межах будь-якого годинного поясу встановлений єдиний (поясний) час, який дорівнює місцевому часу відповідного серединного меридіану. Якби не існувало кордонів держав, то межі годинних поясів, проводились би по меридіанах, що проходять на 7°30д. на схід і захід від серединного. Так, межі ІІ-го годинного поясу (серединний меридіан 30° сх. д.) проходили б від 22°30сх. д. до 37°30сх. д.

Тести:1в; 2а; 3г; 4б; 5б; 6б; 7д; 8в; 9б; 10б; 11д; 12б.

9 клас

Завдання 1.В соціально-економічній географії, порівняно з фізичною географією, менше застосовують методи збору первинної інформації (наприклад, дистанційні), але в її активі більший арсенал методів обробки географічної інформації: описання, порівняння, наукового пояснення на основі законів економіки, демографії, геополітики та інших суспільних наук; історичний метод; метод системного аналізу; метод моделювання — картографічного, математичного, кібернетичного; класифікації та районування). Крім того, в соціально-економічній географії дуже широко застосовуються статистичні методи (для узагальнення і аналізу масових подій і показників), іноді — соціологічні методи, методи експертних оцінок тощо.

Завдання 2.В Україні згідно перепису 2001 року є області: 1) з майже однонаціональним українським населенням (понад 90%): Вінницька, Волинська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Полтавська; 2) Двонаціональним населенням (переважанням українців — понад 75%, і не дуже значною часткою росіян — 10...20%): Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Сумська); 3) з двонаціональним населенням (переважанням українців — понад 50%, та значною часткою росіян — 20...45%): Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська; 4) багатонаціональним населенням, з переважанням українців і: 4а) незначною кількістю росіян та поляків (Житомирська); 4б) незначною кількістю угорців і росіян (Закарпатська); 4в) незначною кількістю румунів, молдаван, росіян (Чернівецька); 4г) значною кількість росіян, незначною — болгар та молдаван (Одеська); 5) з багатонаціональним населенням - переважанням росіян, значною кількістю українців та кримських татар (АР Крим).

Тести:1в; 2б; 3б; 4г; 5б; 6в; 7д; 8г; 9г; 10а – Закарпатська; б – Донецька; в – Чернігівська.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]