Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bulava_Olimpiada_OSNOVA.doc
Скачиваний:
218
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

2.4. Тренувальні теоретичні завдання

ДО ІІ-го (РАЙОННОГО, МІСЬКОГО) ЕТАПУ

7-й клас (Вивчені «Вступ»; розділ «Океани»; тема «Африка»)

І.1.01. Перелічіть шість географічних об’єктів, які можна включити до книги «Рекорди природи Світового океану». Розділи (номінації) в цій книзі визначте самостійно.

І.1.02 . Поясніть відмінності органічного світу різних частин Індійського океану.

І.1.03. Чому Червоне море має найбільшу солоність води (42 ‰), а Азовське море – дуже низьку (10-12‰)?

І.2.01. Охарактеризуйте переважаючі вітри в різних частинах Атлантичного океану.

1.2.02. Де у Світовому океані спостерігаються найвищі вітрові хвилі; найбільша амплітуда припливів і відпливів; найчастіше спостерігаються цунамі; найдовша тепла й холодна течії.

І.2.03. Охарактеризуйте прояви вулканізму в Світовому океані. Де поширені ці вулкани?

І.2.04. Поміркуйте, як зміна атмосферного тиску над материками й океанами пов’язана зі змінами температури по сезонах?

І.3.01. Дайте визначення шести понять, пов’язаних з обертаннями Землі (в Космосі та навколо своєї осі), або з орієнтуванням на місцевості.

1.3.02. Які теплові пояси виділяють на Землі? Коротко охарактеризуйте кожен із них.

І.4.01. Які земні оболонки (геосфери) утворює кожен природний компонент? В якому агрегатному стані переважно перебуває речовина кожного з природних компонентів?

ІІ.1.01. Географи деяких країн виділяють Південний океан, як п’ятий океан Землі. Обґрунтуйте його межі; за типовим планом охарактеризуйте географічне положення.

ІІ.1.02. За самостійно складеним планом порівняйте рельєф дна Тихого й Атлантичного океанів.

ІІ.1.03. Чому Африка – найжаркіший материк світу? Чому пустелі займають більшу площу в частині Африки, яка розташована у північній півкулі, й значно меншу – в південній півкулі?

ІІ.1.04. Пов’яжіть походження озерних улоговин на території Африки з особливостями будови та рухів земної кори.

ІІ.1.05. Чому екваторіальний пояс в Африці не поширюється на східне узбережжя материка поблизу екватора?

ІІ.2.01. Як співвідносяться конкретні материки з літосферними плитами? Які великі форми рельєфу сформувалися на межах літосферних плит? Які з них розташовані в межах Африки?

ІІ.2.02.* Підберіть три пари понять, які характеризують протилежні процеси, пов’язані з рухами води в океані. Дайте визначення цих понять.

ІІ.2.03. Поясніть, як теплі та холодні течії впливають на розподіл температур повітря та річної кількості опадів різних ділянок узбережжя Африки.

ІІ.2.04. Від чого залежить густота населення Африки? Чому в одних районах густота населення дуже велика, а інші території майже не заселені? Охарактеризуйте поширення основних і перехідних рас на території Африки.

ІІ.3.01. Які ви знаєте моделі (способи зображення) земної поверхні? Порівняйте ці моделі за особливостями зображення.

ІІ.3.02. Як на клімат різних частин Землі впливає нерівномірний розподіл суходолу і Світового океану?

ІІ.3.03. Як пов’язані закономірності розташування океанів з історією розвитку земної кори?

ІІ.3.04. Де в межах дна Світового океану проявляється вулканізм? Чим різняться вулкани, що утворилися в місцях розходження й сходження літосферних плит?

ІІ.4.05. Які властивості повітря характеризують такі приклади: а) Взяли дві однакові колби з повітрям: одну залишили у кiмнатi на столі, а іншу помістили в холодильник. Яка з них буде важча i чому? б) Іграшкова повітряна кулька надувається теплим повітрям i ... . в) Чому люди взимку носять інший одяг, ніж влітку? г) Чому хмари утворюються частіше, ніж туман? Наведіть інші приклади прояву цих властивостей а атмосфері Землі.

ІІІ.1.01. Охарактеризуйте острови Океанії за їх походженням. Як впливає походження островів на особливості їх органічного світу; на життя й діяльність місцевого населення?

ІІІ.1.02. Подумайте, чи є відмінність у солоності вод різних частин Атлантичного океану? Наведіть ще два приклади залежності властивостей вод Атлантичного океану і його морів від впливу різних географічних чинників.

ІІІ.1.03. Якщо два населені пункти в Африці розташовані на одній широті, але на узбережжі різних океанів, то які висновки про їх природу можна зробити?

ІІІ.2.01. Перелічіть основні закономірності формування й розвитку географічної оболонки. Доведіть, що ці закономірності проявляються і в Світовому океані.

ІІІ.3.01. Чому в екваторіальних широтах увесь рік зберігається низький атмосферний тиск, а в полярних — високий? Як змінюється тиск у помірних широтах над океаном і над суходолом?

ІІІ.3.02. Доведіть, що рухи води в океані є результатом його взаємодії з атмосферою та літосферою.

ІІІ.3.03. Доведіть, що сталий склад атмосфери підтримується її взаємодією з іншими геосферами.

ІІІ.4.01. Доведіть чи спростуйте твердження, що виділення меж океанів і морів, з одного боку є наслідком відмінностей їх природи, а з другого боку – результатом історії їх відкриттів та освоєння природних багатств населенням.

ІІІ.4.02. Де розташовані найщільніше заселені території земної кулі? Які території заселені найменше і чому?

ІV.1.01* Пустелю Сахару поділяють на чотири частини за особливостями зростання рослинності впродовж року. Ці особливості залежать, зокрема від часу настання нетривалого періоду, коли в цій частині пустелі можуть випадати атмосферні опади. Охарактеризуйте ці частини Сахари за особливостями клімату, який впливає на рослинність.

ІV.2.01. Спрогнозуйте зміни різних складових частин гідросфери, які відбудуться внаслідок швидкого танення льодовиків.

ІV.2.02. Чому життя виникло в океані, але більшість видів організмів живе на суходолі? Як змінюється багатство і різноманіття живих організмів у Світовому океані із широтою, глибиною, відстанню від узбережжя?

ІV.2.03. Чи змінилася б гідросфера, якби на неї не впливали атмосфера, літосфера та біосфера? Охарактеризуйте таку уявну гідросферу, що не взаємодіє з усіма іншими оболонками Землі.

ІV.3.01. Земля максимально наблизиться до центру нашої Галактики через 20 мільйонів років. Які зміни відбуватимуться тоді в літосфері й на земній поверхні? Як ви поясните той факт, що 40 мільйонів років тому відносна площа океанів була більшою, поверхня суходолу  майже плоскою (на ній не було високих гір)?

ІV.4.01. Природні ритми – це повторюваність явищ у часі. Доведіть, що зміни в географічній оболонці відбуваються ритмічно. Які вам відомі природні ритми різної тривалості?

8-й КЛАС

(До початку етапу олімпіади за новою програмою впродовж 13-14 тижнів, орієнтовно, проводяться 21-22 уроки до теми «Корисні копалини» включно)

І.1.01. Схарактеризуйте чотири види картографічних спотворень.

І.1.02. Схарактеризуйте поширення антропогенових (четвертинних) відкладів на території України.

ІІ.1.01. Що Ви знаєте про родовища алмазів та інших дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів на території України? У межах яких геологічних структур і форм рельєфу вони поширені?

ІІ.1.02.Схарактеризуйте особливості геологічної будови й рельєфу однієї з височин або низовин на території України за планом: а) назва, із яких частин складається;б) належність до тектонічних структур;в) у який геотектонічний цикл утворився фундамент?; г) належність до певного типу рівнин;д) які гірські породи поширені; їх склад і вік; ж)найпоширеніші корисні копалини, їх основні родовища й басейни;к) характерні невеликі форми рельєфу (їх походження).

ІІ.1.03. Обґрунтуйте геологічну зумовленість поширення нафтогазоносних областей у межах території України.

ІІ.2.01к. Пласти яких гірських порід залягають у надрах під вашим населеним пунктом та на його околицях? Які з них відслонюються на поверхню і де?

ІІ.2.02. На яких ділянках літосфери найчастіше проявляються землетруси, магматизм, складкоутворення? Чи є такі ділянки на території України та поблизу її меж? Коротко охарактеризуйте кожну з таких ділянок.

ІІ.3.01. Які внутрішньо-земні процеси зумовлюють зміни земної кори і її поверхні?

ІІ.3.02. Які процеси відбуваються на межах літосферних плит? Як взаємодія між різними літосферними плитами впливає на рельєф дна й сучасні процеси розвитку земної кори в межах Тихого океану?

ІІІ.1.01. Що Ви знаєте про рухи літосферних плит у межах території України? Які наслідки цих рухів?

ІІІ.2.01. Охарактеризуйте за самостійно складеним планом тектонічні западини, що входять до складу Східноєвропейської платформи в межах території України.

ІІІ.2.02. Як ви розумієте поняття «раціональне й комплексне використання мінерально-сировинних ресурсів»? Які заходи слід здійснювати для цього?

ІІІ.3.01. Доведіть, що гідросфера Землі є єдиним цілим, і всі її частин взаємозв’язані.

ІІІ.3.02. Нижче наведений перелік понять, що характеризують особливості двох природних зон (укажіть, яких) одного з материків (укажіть його). Розділіть ці поняття і використовуючи їх складіть коротку характеристику кожної з природних зон (по 7 – 8 речень): Пасати (панують упродовж року). Вологий сезон (триває 2…10 місяців). Червоно-бурі ґрунти. Феньок. Баобаб. Антилопи гну. Оазис. Підсічно-вогневе землеробство. Субекваторіальний географічний пояс. Ваді. Парасолькоподібні крони дерев. Самум (джин).

ІІІ.3.03. Поясніть спільні й відмінні риси природної зональності Європи і Північної Америки.

ІІІ.2.02к. Які заходи щодо охорони надр i рельєфу свого краю ви можете запропонувати?

ІV.3.01. Вам відомі кругообіг повітряних мас, води. А чи існує кругообіг гірських порід? Обґрунтуйте.

9-й КЛАС, ІІ-й етап

(До початку етапу олімпіади за діючою в 2008-2009 навчальному році навчальною програмою, остання вивчена тема - «Металургійний комплекс України»)

І.1.01. Дайте визначення понять: геополітичне положення; валовий внутрішній продукт; форми суспільної організації виробництва; паливно-енергетичний баланс; міські агломерації та їх типи; продуктивні сили; державна територія, територіальні води, виключна (морська) економічна зона.

І.1.02. Схарактеризуйте національний склад населення України. Дайте визначення поняття "діаспора", назвіть шість країн, де проживає значна частина українців.

І.1.03.Запишіть план характеристики галузі промисловості або промислового комплексу.

І.1.04. Схарактеризуйте спеціалізацію, як форму організації виробництва. Види спеціалізації (наведіть конкретні приклади).

І.1.05. Географія вугільної промисловості України, її залежність від природних чинників.

ІІ.1.01. Що таке статева структура населення і від яких чинників вона залежить? Як змінювалася статева структура населення України впродовж останніх 100 років (поясніть).

ІІ.1.02. Що таке трудові ресурси? Яка частка трудових ресурсів зайнята у різних сферах і галузях господарства? Чи буде вона змінюватись в найближчій перспективі?

ІІ.1.03. Яка реформа в типології міських поселень відбулася в Україні у 1924 році? Чи відповідає ця система сучасним реаліям? До яких груп відносять міські поселення за чисельністю їх населення?

ІІ.1.04. Схарактеризуйте основні чинники розміщення підприємств промисловості.

ІІ.1.05. Перелічіть групи кольорових металів (за використанням у певних галузях металургії). Дайте оцінку мінерально-сировинних ресурсів для розвитку кольорової металургії в Україні.

ІІ.2.02. Географія родовищ мінеральних вод по території України. Особливості цих вод, їх вплив на розміщення певних галузей господарства.

ІІ.3.01. Дайте оцінку фізико-географічного положення двох гірських країн у межах України.

ІІІ.1.01. Охарактеризуйте структуру й розміщення електроенергетики в Україні. Які прорахунки були допущені при розміщенні електростанцій різного типу?

ІІІ.1.02. Схарактеризуйте територіальні відмінності в структурі зайнятості населення й поширення безробіття в різних частинах України.

ІІІ.2.01. Геоекологічні проблеми, зумовлені гірничодобувною промисловістю в Україні, можливі шляхи їх вирішення.

ІІІ.3.01к.Поясніть закономірності розподілу по території вашої адміністративної області: а) річної кількості атмосферних опадів; б) липневих ізотерм; в) січневих ізотерм. Поясніть ці закономірності впливом кожного з кліматотвірних чинників. Чи впливає цей розподіл на особливості інших природних компонентів і їх поширення на території області? (Доведіть).

ІІІ.3.02к. Наведіть приклади впливу одного природного компоненту на інший (на прикладі свої місцевості).

ІІІ.3.03. Використовуючи перелічені терміни складіть два ряди причинно-наслідкових зв’язків, що характеризують особливості двох територій у межах України (назвіть конкретно – яких саме):

чорноземи звичайні, западина-синекліза, коефіцієнт зволоження 0,6 – 0,5; внутрішньо-платформенний рифт; антициклони, “вісь Воєйкова”, слабкі неотектонічні підняття, різнотравно-злакова рослинність, середній девон, родовища вуглеводнів.

ІV.3.01. Дайте оцінку природних ресурсів Азовського моря. Охарактеризуйте екологічні й економічні проблеми, зумовлені їх використанням. Як би змінилась природа Азовського моря і його узбережжя, якщо перекрити дамбою Керченську протоку?

ІV.4.01. Які історично сформовані риси українського народу сприяють, а які — не сприяють розвитку ринкової економіки? Якою, на Вашу думку, повинна бути українська “модель” соціально-економічного розвитку?

ІV.4.02. Охарактеризуйте особливості традиційного житла населення різних частин України (за особливостями архітектури й внутрішнього облаштування будівель, використанням будівельних матеріалів тощо). Поясніть їх залежність від природних умов.

10-й КЛАС

(До початку етапу олімпіади за діючою в 2008-2009 навчальному році навчальною програмою, остання вивчена тема - «Глобальні проблеми людства»)

І.1.01. Рекреаційні ресурси Світового океану: класифікація за походженням: характеристика основних видів.

І.1.02. Чинники розміщення виробництва в умовах сучасного світу.

І.2.01. Закономірності поширення й видобутку паливних мінерально–сировинних ресурсів світу.

І.3.01. Дайте визначення понять: кряж, перевал, грабен, «Зелена книга» України, географічний посибілізм, коефіцієнт зволоження (за М.М.Івановим), географічне середовище, географічний детермінізм, дирекційний кут, рурбанізація.

ІІ.1.01. Мегаполіси: географія, переваги і проблеми соціально-економічного розвитку.

ІІ.1.02. Що називають природними ресурсами? На які групи поділяють природні ресурси за їх вичерпністю та відновлюваністю? Перелічіть шість найпоширеніших напрямів природокористування. Які види природних ресурсів використовує кожен із них?

ІІ.1.03. Порівняйте трудові ресурси та зайнятість населення у країнах різних соцiально-економiчних типів.

ІІ.2.01. Головні риси розміщення чорної металургії в світі. Тенденції розвитку і розміщення галузі у світі й в Україні.

ІІ.2.04. Що таке рекреаційні ресурси? На які види вони поділяються? Складіть характеристику рекреаційних ресурсів своєї адміністративної області

ІІ.3.01. Як взаємодія між літосферними плитами впливає на рельєф дна Атлантичного океану і його внутрішніх морів, та на особливості берегової лінії материків, які омиває цей океан?

ІІ.3.02. Як різний рельєф і різні особливості будови земної кори впливають на відмінності життя і діяльності населення (в горах і на рівнинах; на стійких ділянках земної кори й у сейсмічних поясах)?

ІІІ.1.01. Назвіть узагальнені (інтегральні) показники, які характеризують рівень соціально-економічного розвитку країн (ІРЛП). Які окремі показники враховують при розрахунку ІРЛП? Типологія країн світу за показником ІРЛП, місце в цій типології України.

ІІІ.1.02. На які групи й підгрупи ви розділили б залежні країни світу? (Спробуйте скласти таку класифікацію у вигляді таблиці).

ІІІ.1.03. Схарактеризуйте розміщення найбільш водомістких виробництв у світі.

ІІІ.1.04. Країни з великим дефіцитом земельних ресурсів: шляхи вирішення проблеми.

ІІІ.3.01к. Які методи географічних досліджень ви б застосували при вивченні природи, населення і господарства своєї місцевості? Наведіть конкретні приклади їх можливого застосування.

ІІІ.3.02 к. Назвіть одну головну галузь спеціалізації промисловості вашого міста чи району й поясніть, які чинники зумовили саме таку спеціалізацію?

ІІІ.4.01. Перелічіть та охарактеризуйте космічні й земні чинники, які забезпечують існування життя на Землі. Обґрунтуйте нижню і верхню межі біосфери.

ІV.1.01. Сучасний міжнародний географічний поділ праці і транснаціональні корпорації.

ІV.3.01. Які можна передбачити сценарії зміни структури розселення України в найближчі десятиліття?

Чи впливає розташування в межах певної природної зони на соціально-економічний розвиток держави? (Доведіть на конкретних прикладах).

ІV.4.01. Напишіть есе на тему «Подвиги в ім’я географічної науки».

ІV.4.03. В географічній науці часто застосовують метод наукового пояснення на основі знань, теорій, методів інших наук. Наведіть приклади застосування методу наукового пояснення в фізичній географії.

11-й КЛАС

(додаткові завдання до комплектів завдань ІІ-го етапу попередніх років навчання)

ІІ.01. Назвіть металургійні бази Росії (назва бази, основні центри, спеціалізація) і проаналізуйте чинники, які вплинули на їх формування.

ІІ.02. Розкрийте особливості господарства найменш розвинених країн (на прикладі Африки).

ІІ.03. Укажіть відмінні риси регіональних транспортних систем північноамериканського і європейського типів.

ІІ.04. Форми міжнародних економічних зв’язків. Схарактеризуйте участь України в різних формах міжнародних економічних зв’язків.

ІІІ.01. Вкажіть основні напрямки сучасних економічних реформ в Китаї та їх вплив на галузеву і територіальну структуру господарства країни.

ІІІ.02. Поясніть основні чинники, що зумовили тривале економічне зростання в США.

ІІІ.03. Ісландія – країна, яка визнана однією з найбільш сприятливих для життя населення. І це попри розташування поблизу полярного кола, небезпеки вулканізму тощо. Поясніть цей феномен.

ІІІ.04. Назвіть і поясніть причини стрімкого зростання економіки Республіки Корея і Тайваню.

ІV.1. Як упродовж останніх 10 тис. років змінювалися межі природних зон на території України? Чи змінювалися ці межі впродовж останніх століть, і як саме?

ІV.2. Збільшується чи зменшується вплив природно-ресурсного чинника в розвитку світового господарства?

ІV.3. Проаналізуйте два можливі сценарії розвитку господарства України. Які зміни відбудуться в галузевій структурі і територіальній організації національного господарства нашої країни внаслідок а) швидкої інтеграції до Європейського Союзу; б) інтеграції в ЄЕП – економічне й політичне об’єднання частини країн колишнього СРСР?

ІV.4. Назвіть основні проблеми й перспективи соціально-економічного розвитку вашого населеного пункту.

ІV.5. Обґрунтуйте віднесення восьми природних чи рукотворних об’єктів на території своєї області до категорії «чудес рідного краю».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]