Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bulava_Olimpiada_OSNOVA.doc
Скачиваний:
230
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

3.3. Тренувальні практичні завдання до і-го (шкільного) етапу

7 Клас.

А. Практичні роботи з географічними картами:

Пов’язані із застосуванням карт шкільних географічних атласів, планів:

І.2.01. Які географічні об’єкти мають такі координати:а)49° пн. ш., 2° сх. д.;б) 43° пн. ш., 132°сх. д.;в)50° пд. ш., 70° сх. д.;г)66° пд. ш., 65° зх. д.?

І.2.02. Опишіть найкоротший водний шлях з міста, яке має географічні координати 46° 28´ пн. ш., 30° 44´ сх. д. у місто з координатами 43° 06´пн. ш., 131° 55´ сх. д.

ІІ.1.01. Визначте протяжність Азії вздовж 70о сх. д.; відстань між Африкою й Південною Америкою по екватору.

ІІ.1.03. Користуючись тематичними картами атласу складіть характеристику природи … моря.

ІІ.2.01. Перелічіть основні й перехідні кліматичні пояси. Які типи повітряних мас переважають у межах кожного із них (цілорічно; у різні сезони).

ІІ.2.02.* За самостійно складеним планом, користуючись картами атласу, охарактеризуйте тропічний кліматичний пояс.

ІІ.3.01. Опишіть рельєф вказаної учителем ділянки, зображеної на плані місцевості.

ІІ.3.02. Порівняйте географічне положення, висоту й походження гір: Атласу, Уральських, Анд, Ісландії. Для цього заповніть таблицю за зразком:

Гори

Материк. Належність до ділянки літосфери

Висота

Походження

(вік)

Переважаюча середня

Найвища точка, її координати

Зразок:

Кримські

Материк Євразія. Середземноморський рухомий пояс

Середньогір’я

й низькогір’я

г. Роман-Кош, 1545 м.

(45° пн. ш., 34° сх. д.).

Омолоджені гори, місцями — вулканічні (згаслий вулкан Карадаг).

....

ІІІ.1.01. Користуючись картами шкільного атласу поясніть, чому на різних островах Океанії випадає різна кількість атмосферних опадів?

ІІІ.1.02. Користуючись шкільним атласом наведіть приклади кругообігів речовини й енергії у Світовому океані.

Пов’язані з виконанням контурних карт (без застосування карт атласу):

І.1.01. На контурній карті відобразіть систему течій Атлантичного океану.

І.1.02. Складіть чайнворд «Тихий океан», в якому перелічіть 10 географічних об’єктів у його межах. Нанесіть ці об’єкти на контурну карту.

І.1.03. Нанесіть на контурну карту приклади двох проток, які з’єднують: два океани (а, б); море з океаном (в, г); два моря (д, ж); а також моря з назвами, які характеризують колір їх вод (к, л, м); вітрові течії, названі за переважаючими вітрами (н, о, п).

Б. Практичні роботи на складання й аналіз графічних моделей

І.1.01. До яких груп можна віднести карти навчального атласу для 7-го класу?(Завдання виконайте у вигляді схеми).

І.2.01. Відобразіть узагальнений профіль будови дна Світового океану.

І.3.01. Схематично й наочно зобразіть, як ви уявляєте географічні об’єкти і явища:

будова вулкана; абсолютна висота і відносна висота; артезіанський басейн;

будова річкової долини; річна амплітуда температур повітря.

ІІ.1. Складіть схему класифікації карт за охопленням території та вкажіть орієнтовний масштаб кожної з них, якщо певну карту необхідно було б помістити до атласу.

ІІ.2. На які чотири найбільші частини поділяється дно Світового океану? Відобразіть ці частини схематично.

ІІ.3. Схематично відобразіть зміст понять, пов’язаних з рухами повітря в атмосфері (цими схематичними рисунками спробуйте пояснити механізм виникнення атмосферних явищ): а) вітер; б) пасати; в) мусони; г) бризи; д) циклон; ж) антициклон.

ІІ.4. Зобразіть схему впливу обертання Землі на відхилення постійних вітрів і океанічних течій.

ІІ.5. Виконайте схему-переріз долини річки, що протікає у вашій місцевості.

ІІІ.1. На поширення організмів у Світовому океані впливають багато чинників. Спробуйте відобразити цей вплив у вигляді схеми.

ІІІ.2. Схематично зобразіть профіль дна Атлантичного і Тихого океанів по 40º пн.ш.. Порівняйте виконані моделі.

В. Практичні роботи, які потребують складання таблиць

І.1.01. Складіть таблицю: «Джерела географічних знань при вивченні курсу «Географія материків і океанів».

І.1.02. Складіть таблицю «Розміри і глибини океанів Землі».

ІІ.2.01. Користуючись фізичною й тектонічною картами атласу у вигляді таблиці порівняйте основні риси будови дна чотирьох океанів Землі.

ІІ.2.02. Складіть таблицю «Вплив циркуляції повітряних мас на циркуляцію водних мас на різних широтах».

ІІ.3.01. Заповніть колонки таблиці «Етапи географічного пізнання Землі»:

Епоха, її часові межі

Особливості розвитку географії

Видатні мандрівники, мореплавці, дослідники

1. Стародавня епоха (до V ст. н. е.)

ІІ.3.02. Заповніть клітинки таблиці «Характеристика моделей-зображень земної поверхні»:

Модель земної поверхні

Особливості зображення земної поверхні

Розмір охоплюваної території

Показує форму Землі й дуже зменшені зображення її поверхні

Може охопити від половини площі Землі - до невеликої ділянки її поверхні

Зменшене фотографічне зображення, отримане за допомогою фотокамери, установленої на літаку

Фотографія

Креслення за допомогою умовних знаків з невеликим зменшенням зображення поверхні

Географічна карта

ІІ.3.03. Складіть таблицю «Класифікація гірських порід за походженням». Наведіть по два приклади гірських порід різного походження.

ІІ.3.04. У вигляді таблиці порівняйте шари материкового типу земної кори:

Назва шару

Походження

гірських порід

Приклади гірських порід

ІІ.4.01. Спробуйте скласти хронологічну таблицю «Історія дослідження Світового океану».

ІІІ.2.01. Складіть схему «Рельєф Африки», де відобразіть поділ форм її поверхні за належністю до певних тектонічних областей і за висотою.

ІІІ.2.02. У вигляді таблиці за самостійно визначеними критеріями охарактеризуйте водні маси Світового океану.

ІІІ.2.03. Заповніть пропуски у клітинках таблиці й укажіть, до яких тектонічних областей і великих форм рельєфу належать перелічені об’єкти:

Місце зупинки

Назва літосферної плити, рухомого поясу, іншої тектонічної області

Яка форма рельєфу відповідає

Місто Київ

Вулкан Етна

Басейн річки Конго

Басейн річки Амазонка

Вулкан Кіліманджаро

Японські острови

ІІІ.2.04к. Заповніть таблицю «Вплив господарської діяльності на зміни природи своєї місцевості»:

Напрям природокористування

Зміни природних компонентів

Заходи щодо запобігання негативних змін

ІІІ.4.01. Порівняйте внутрішні сфери Землі, заповнивши таблицю:

Внутрішня геосфера

Межі

(км від земної поверхні)

Агрегатний стан речовини

Переважають хімічні елементи

Г. Задачі:

І.1.01. У Каїрі (30º сх.д.) 9 година ранку. Який поясний час Лондона; Києва (30º сх.д.)?

І.3.01. Визначте масштаби планів і карт за даними:

а)100 м на місцевості відповідають 5 см на плані;

б)700 км на місцевості відповідають 20 см на карті;

в)1800 км на місцевості відповідають 2 см на карті.

Визначте відстань між точками на місцевості, якщо

г)відстань на плані становить 3,3 см; масштаб плану 1:5000;

д)відстань на карті становить 3,3 см; масштаб карти 1:400 000;

в)відстань на карті становить 6,2 см; масштаб карти 1:85 000 000.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]