Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bilet_all.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
64.99 Кб
Скачать

Білет 1

Визначення інфляції

Майже кожен бачить рівень інфляції. Це основний показник того, як працює економіка держави. Рівень інфляції визначається як процентний рівень змін цін протягом певного періоду часу. Загальний рівень цін – це купівельна здатність національної валюти або кількість товарів та послуг, яку можна купити за одиницю національної валюти. Існують два підходи до визначення загального цінового рівня : утворення цінових показників , безпосередньо опираючись на цінові дані тисяч продуктів та послуг та підрахунок дефляторів, шляхом ділення складових номінального СДР на ту ж саму складову реального СДР.

Показник цін – це спів від,ношення ціни на пакет товарів і послуг в різні роки до ціни на товари в поточному році. Цей показник складає 100 у поточному році і відповідно зростає у наступні роки, якщо ціни на пакет товарів і послуг зросли також . Найбільш показовим у цьому аспекті є споживчий ціновий показник (СРІ). Цей показник визначає середній прожитковий мінімум для міської сім’ї. СРІ є найпоширенішим для визначення купівельної спроможності доллара. Коли люди укладають фінансову угоду в доларах і бажають захистити себе від інфляції, в одній з умов договору можна зазначити, що виплати зростатимуть пропорційно до зросту СРІ. Така практика називається пристосування до прожиткових витрат(COLA).

The Reasons of Inflation in Ukraine

The guestions «why do prices qrow?» is, perhaps, one of the most popular. Some scientists belive that there are other macroeconomic factors (excep unemployment) which influence inflation rate. As a rule, public opinion concerning inflation is formed under the impact of previous events. Ukraine is ruled not by the budget figures or monitary policy of the Ukrainian Nataional Bank, but by politicians declarations and even rumours: about the increase of prices on gas, petrol, real estate, bread, etc. Any expectations of the population (or a sudden change of these expectations) immediately reflect up on on the rate of the price growth.

The basic reasons of price growth in Ukraine are:

1) Producers increase their prices

2) Economic growth

3) The increase of population profits

4) Active crediting in previous years which has led

5) The slowdown of transactions at the lodgins market

6) The prices on imported goods

7) Strikes of Polish customs officers.

Білет 2

Фінансові ринки

В економіці, фінансові ринки – це механізм, що дозволяє людям обмінювати гроші на цінні папери або товари, такі як золото або інші дорогоцінні метали. Взагалі, будь-який ринок товарів можна розглядати як фінансовий. Якщо метою торговців є не негайне споживання товару, а прискорення чи збільшення споживання з часом.

Фінансові ринки зазнають впливу попиту і пропозиції та розміщують свої ресурси за допомогою цінового механізму , такого як, наприклад, процент.

Існують і загальні ринки, де торгують багатьма товарами і спеціалізовані ринки, де , як правило, торгують лише одним видом товару. Ринки працюють, розміщуючи багатьох зацікавлених продавців в одне «місце», таким чином допомагаючи їм знайти потенційних покупців. Економіка, яка в основному покладається на взаємодію між продавцями та покупцями, називається ринковою і відрізняється від командної чи не ринкової економіки.

Фінансові ринки сприяють зароблянню грошей (ринки коштів); міжнародній торгівлі (валютні ринки). Їх застосовують, щоб звести разом тих, хто хоче заробити капітал та тих, хто його вже має.

Як правило той, хто зичить, дає розписку своєму кредитору, в якій обіцяє повернути капітал. Ці розписки є цінними паперами, які можна продати або придбати. За позичені гроші кредитор очікує отримати певну компенсацію у формі процентів або дивідендів.

The Importance and the ways of Foreign Ivestments Involvement into Ukrainian economy at the Stage of Integrational transformation

The demand for preserving positive dynamics of economic growth and further structural reforms in Ukraine witness about the importance of looking for new potential investment sources. Since Ukrainian economy has limited national finan cial sources? It is necessary to look for foreign investing financial sources.

Nowadays, the efficiency of investment policy influences the state of production, the level of technical equipment, possibilities of structural reforms in economy, solution of social and ecological problems. Investments are the bases of enterprise development and certain fields of economy. The present-day conditions of economic development need conducting active policy with the involvement of direct foreign investments.

To solve the problem of inner investment activity and activite foreign investments it is necessary to do the following:

-to decrease the level of state regulation and to provid the stability of normative acts;

-to complete administrative reform and to providy the publicity of power decisions

-to promote development of capital markets

-to provide stability of political medium

-to create the positive image of the state

Білет 3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]