Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bilet_all.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
64.99 Кб
Скачать

Що таке маркетинг?

Немає сенсу говорити про маркетинг, не розуміючи, що таке «потреби і бажання» людини. Тож давайте розпочнемо з визначення цих двох понять. Потреба з’являється, коли людина відчуває себк фізіологічно позбавленою елементарних речей, як то їжа, одяг, дах над головою. Бажання – це та ж сама потреба, тільки має форму людського знання. Отже, якщо ви голодні, ви маєте основну потребу та бажання щось з’їсти. Скажімо, ви хочете з’їсти яблуко або цукерку, тому що вони, як ви вже знаєте зі свого попереднього досвіду, задовольняють вашу потребу голоду. Ефективний маркетинг, якщо він має форму знання людиною доброго товару, може сформувати бажання людини.

Американська маркетингова асоціація, яка представляє американських та канадських маркетингових професіоналів, стверджує що «маркетинг є процесом планування та виконання концепції, ціноутворення, рекламування та розповсюдження ідей, товарів та послуг з метою створення обміну, який задовольнив би індивідуальні та організаційні цілі». Багато людей помилково вважають, що маркетинг – це та ж сама реклама або продаж. Вищенаведене визначення доводить, що маркетинг є набагато ширшою діяльністю. Крім того, це визначення підкреслює важливість взаємовигідних обмінів, які задовольняють мету яктих, хто купує, так і тих, хто продає ідеї, товари і послуги.

Unemployment as a Social and Economic Phenomenon of Mankind Development

There are about 820 million people in the world who are unemployed or work part – time. Some highly developed cuntries face crises because of unemployment. It touches even upon the countries where there seemed to be no unemployment at all. Unemployment ruins lives of millions of people. It is a new social disease.

Today psychologists observe a sudden growth of psychological and psychiatric illnesses among the unemployed people. Besides, they suffer from emotional distresses, disappointment, apathy and the loss of self-respect. To study the problem of unemployment special governmental committees were formed. For example, Special Committee of the British House of commons which has been considering the problem since 1895. Unemployment is also a social problem. New understanding of this phenomenon has become deeper after the World War I. The conflict with intensively growing weapons production has almost overcome unemployment. However, in early 20ies the Western world faced a series of economic crisis which, later on, turned into the global economic crises that started in 1929 and destroyed the economy of all highly developed world countries. After the World War II there happened a new economic boom, and unemployment rate has reduced.

Білет 4

Класифікація промислових товарів

В залежності від своїх характеристик та потенціального використання, промислові товари можуть поділятися на такі категорії: сировина, основне устаткування, приладдя або аксесуари, компонуючи запчастини, процесорні матеріали, провіант та послуги.

Сировина – це основний матеріал, який насправді, стає з часом частиною фізичного товару. Вона, як правило, поставляється з шахти, лісу, океану або перероблених твердих відходів. Сировину, зазвичай, купують і продають залежно від ґатунку та цілевикористання.

Основне устаткування включає велике робоче знаряддя та машини, які застосовуються у виробничих цілях. Прикладами такого устаткування є токарні верстати, крани та дробильні машини. Деяке основне устаткування виготовляють на замовлення якоїсь організації, але інше є стандартними товарами, які виконують одне або декілька завдань організації різного типу.

Приладдя – це стандартизоване устаткування, яке можна використовувати кількома способами, як для виробництва товарів, так і вжитку в офісі. Наприклад, ручний інструмент, друкарські машинки, електромотори, калькулятори, т.д. У порівняні з основним устаткуванням, приладдя або аксесуари набагато дешевші.

Комплектуючі частини згодом також стають фізичним товаром, і є, як правило,вже готовими речами, придатними для комплектації, або товаром, який потрібно трохи обробити, перш ніж він стане придатним для комплектації. Хоча комплектуючі частини призначені для виготовлення більших товарів, їх часто дуже просто ідентифікувати: годинники, колеса, тощо.

The development of small Enterpreneurship in Chernivtsi

Transition to market relations is always closely connected with creation and development of the network of smallenterprises. They are able to activize structural reconstruction of economy and provide the population with jobs. Besides, they guickly react to the consumer demand changes.

On the whole, small enterprises have a lot of advantages: independence of actions, guick adaptation to local conditions, low cost, etc. Small business creates many vacancies and decreases unemployment.

Small entrepreneurship in Chernivtsi consists of 27,9 thousand enterprises. According to the types of economic activity, they work in spheres of trade, real estate, engineering transportation, communication, hotel network, utility services, financial activity.

One of the most important indexes of small enterprencurship development is a number of small enterprises per 10 thousand population. Chernivtsi cjntains 102 small enterprises which help solve employment problem, improve budget and financial situation revive local production. Small business in Chernivtsi develops very guickly and is one the most important factors in the process of stabiliting the city’s economy.

Білет 5

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]