Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bilet_all.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
64.99 Кб
Скачать

1.Поведінка споживача під впливом рекламних перспектив

Оскільки їхня робота полягає в тому,щоб стимулювати людей до покупки певних товарів, рекламодавці дуже зацікавлені у поведінці клієнтів. Метою споживчої реклами є мотивування, видозмінення та підсилення впливу на думку споживачів, їхнє сприйняття та поведінку. Все це вимагає ефективної комбінації поведінкових наук(антропологія, соціологія, психологія) з комунікативними науками(письмо, драма, графіка, фотографія). Поведінкова характеристика більшості людей дає широкі можливості для ціле направленості реклами. Таким чином, реклама використовує спрямованість на масову поведінку клієнтів.

Науковці розробили багато складних теорій споживчої поведінки. Вони представили масу даних та теоретичних моделей для пояснення поведінки при покупці товарів. Враховуючи нашу мету ми розглянемо цю інформацію з точки зору рекламодавця.

Першочерговим завданням реклами є вплив на обізнаність, ставлення та купівельну поведінку споживачів. Для цього рекламодавець повинен виконувати комунікативну маркетингову роботу на найвищому рівні.

В той момент коли мас-медіа доставляють рекламне повідомлення до споживача, його «розумовий комп’ютер» проводить швидку оцінку почутого чи побаченого, що називається процесом прийняття рішення. Він включає серію субпроцесів, на які впливають різні чинники.

2.The Prospect of Development of Banking in Ukraine

Over the last few years the problem of further development of the Ukrainian banking sector has assume great importance. Such attention to the problem is caused, first of all, by the fact that Ukraine has joined the World Trade Organisation (COT) and is willing to cooperate with the countries European Union. Ukraine’s integration into the world and European economic and political structures will rise the problem of its national banks removal from the inner market by the powerful Western competitors.

Banking system is a sector of economy which is constantly in progress and offers brand new types of financial services. On one hand, the offer of new banking services is the result of economic growth and a kind of reaction to the supply of its participants. On the other hand, the offer of new banking services stipulates active interaction between different financial institutions, representatives of real and financial sectors of the national economy. Besides, it stimulates active entrepreneurship and development of the national economy.

Today, the national banking system offers numerous types of payment, credit and representation services. The progress of the banking sphere is accompanied by scientific investigations. According to the Ukrainian Constitution, foreign banks have only two possibilities to enter Ukrainian banking market: buying an existing Ukrainian bank or founding a new bank with foreign capital.

Білет №8

1.Громадські відносини (зв’язки)

«Громадські відносини (зв’язки)» – це термін, який часто розуміється та вживається неправильно для того, щоб описати будь-який процес від продажу до прийому гостей, коли насправді – це особливий комунікативний процес. Будь-яка компанія, організація, асоціація та орган урядової влади мають справу з групами людей, на яких вони впливають певним чином. Це можуть бути працівники, покупці, акціонери, конкуренти, постачальники, або звичайні споживачі. Кожну з цих груп людей можна назвати «публікою чи громадськістю організації». Процес громадських зв’язків безпосередньо впливає на відносини організації з цією публікою.

Компанії та організації добре знають, що вони повинні громадські наслідки своїх дій та рішень, так як громадська думка має потужний ефект. Це є особливо вірно в умовах кризи, стихійного лиха або надзвичайної ситуації. Але це також стосується основних рішень, що стосуються управлінням бізнесом,ціноутворення, трудових переговорів, упровадження нових товарів, або змін у методах розподілу. Кожне з цих рішень впливає на різні групи людей по-різному. І навпаки, ефективне керівництво може використати потужність громадської думки для втілення позитивних змін.

Коротше кажучи, метою громадських зв’язків є вплив на громадську думку для формування … репутації організації. В одних випадках зусилля громадських зв’язків можуть бути спрямовані на громадську підтримку, в інших – на розуміння нейтралітет громадськості. В ідеалі гарно сплановані громадські зв’язки – це довготривала діяльність, яка формує гарні стосунки між організацією та громадськістю.

2. The Present-Day Development of Budget Policy

Over the last years the budget policy of Ukraine was inconsequent and mostly solved social problems by means of increasing the population’s profits. The realisation of this policy was accompanied by a certain growth of population consuming power which, unfortunately, didn’t turn into an important incentive of investment activity and the development of the national production. Thus, the budget policy needs orienting to providing economic growth which is to become a fundamental in improving the living standards of the Ukrainian people.

The simplest problems of economic and social development of Ukraine are:

  • complicated social problems;

  • a comparatively low level of country’s economic development;

  • irrational structure of the national economy and a low level of competition among the national enterprises;

  • considerable load upon the budget on the part of numerous social programs.

The basic objective of the national budget policy is to form a new model of social and economic development which presupposes the construction of market economy with the citizens’ profits that meet world standards.

Білет №9

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]