Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bulava_Olimpiada_OSNOVA.doc
Скачиваний:
218
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

10 Клас

Завдання теоретичного туру

1. Чи вплинули природні й історичні чинники на особливості сучасної суспільної (у т.ч. економічної) поведінки українців і їх антропологічні особливості?

2. Поняття про природні умови і природні ресурси. Три приклади впливу природних умов на відмінності життя й господарської діяльності населення різних частин України.

3. Геополітичне й економіко-географічне положення Казахстану. Перелічіть галузі спеціалізації його господарства у міжнародному географічному поділі праці.

Завдання практичного туру

1. У 2002 році в 12 країнах Європи були введені в обіг банкноти й монети євро. Причому, для кожної країни карбуються монети, що різняться зображеннями зворотної сторони (реверсу).

За описом визначте, якій країні – учасниці “зони євро” належить відповідна монета? Які країни приєдналися до зони євро після 2002 року?

Опис характерних зображень на реверсі

Грошова одиниця

до 2002 р.

Країна

1. Профіль Великого Герцога

Франк

2. Профіль Королеви Беатрікс

Гульден

3. Гілка дуба. Бранденбурзькі ворота

Марка

4. Морські вузли. Щити й башти

Ескудо

5. Крокуюча Маріана (символ цієї країни)

Франк

6. Лебеді над тундрою. Квіти морошки

Марка

7. Едельвейс. Портрет Моцарта. Театри столиці

Шилінг

8. Профіль короля Альберта ІІ

Франк

9. Профіль Данте. Колізей

Ліра

10. Сервантес. Портрет короля

Песета

11. Арфа – герб цієї країни

Фунт

12. Вітрильник. Танкер.

Старовинна монета із зображенням сови

Драхма

2. Складіть у вигляді схем класифікації країн Європи:

а) за політико-адміністративним устроєм;

б) національним складом (числом народів);

в) формою державного правління;

г) найпоширенішою релігією;

д) за рівнем соціально-економічного розвитку.

Наведіть по 2 приклади країн для кожної із виділених вами груп.

3. Висота гірського пасма становить 4000 м. Воно простягається із півночі на південь прибережної смуги Кордельєрів приблизно на 50 º пн.ш. Із підйомом на кожні 100 м середня від рівня моря температура повітря в серпні знижується приблизно на 0,6 ºС. Середня температура повітря в серпні на рівні моря становить +17ºС. У вибраному вами масштабі зобразіть схему висотної поясності на західному й східному схилах цього пасма, враховуючи особливості циркуляції атмосфери в указаному районі. Східний схил переходить в плоскодонну улоговину, нижня точка якої має абсолютну висоту 640 м.

Тести (до 20 балів)

Правильна відповідь ― одна (обведіть її кружком). Будь-які виправлення заборонені! Оцінка – 1 бал.

1. Один із найбільших експортерів пшениці :

а) Бразилія; б) Мексика; в) Чілі; г) Аргентина; д) Венесуела.

2. Хто із учених є фундатором української наукової школи географії, засновником науково-дослідницького інституту географії та картографії:

а) С.Л.Рудницький; б) В.В.Докучаєв; в) П.Г.Шищенко;

г) П.П.Чубинський; д) Ф.Д.Заставний.

3. Лучні степи зростали на ґрунтах:

а) лучних; б) чорноземах звичайних; в) чорноземах типових; г) сірих; д) буроземах.

4. У Світовому океані поверхневі шари води мають найбільшу солоність:

а) у полярних широтах; б) в екваторіальних широтах; в) у тропічних широтах; г) у помірних широтах

5. Країна Азії, яка в ХХ столітті була колонією США (а перед тим – Іспанії). На півдні країни діють ісламські сепаратисти:

а) Ірак; б) Індонезія; в) Філіппіни; г) Шрі Ланка; д) В’єтнам.

6. У якій з перелічених нижче країн показник урбанізації менший 90%:

а) Люксембурзі; б) США; в) Ісландії; г) Ізраїлі; д) Бельгії.

7. Субширотне простягання кліматичних поясів та їх зміна від екватора до полюсів обумовлюється:

а) поділом земної поверхні на суходіл та океан;

б) зменшенням кількості сонячної енергії від екватора до полюсів;

в) впливом теплих та холодних течій;

г) впливом рельєфу; д) вертикальними рухами повітря.

8. Спеціалізована міжнародна організація, що займається продовольчою проблемою у світі:

а) МВФ; б) ЮНІДО; в) ФАО; г) ЮНЕСКО.

9. В якій із перелічених груп країн екстенсивне тваринництво є основною галуззю спеціалізації: а) Китай, Індія, Японія б) Австралія, Нова Зеландія, ПАР в) Сомалі, Мавританія, Ефіопія г) Монголія, Туркменистан, Грузія д) Вірменія, Греція, Словенія

10. Приміські сільськогосподарські зони України спеціалізуються на:

а) овочівництві, картоплярстві, молочному скотарстві, птахівництві;

б) буряківництві, вирощуванні олійних культур, картоплярстві, кролівництві;

в) плодівництві, птахівництві, вівчарстві, городництві;

г) зерновому господарстві, виноградарстві, молочному скотарстві, свинарстві.

11. Найбільш індустріально насиченим (за галузевою структурою зайнятості населення) в даний час є господарство:

а) економічно розвинутих країн; б) країн нової індустріалізації; в) країн, що розвиваються; в) соціалістичних країн Азії.

12. Частка машинобудування у вартості виробленої промислової продукції економічно розвинутих країн становить:

а) 80%; б) понад 50%; в) 25-40%; г) 10-25%.

13. Вкажіть країну – найбільшого міжнародного фінансового боржника серед країн, що розвиваються: ____________________________

14. Яка з перелічених гірських порід не магматичного походження?

а) обсидіан; б) діорит; в) граніт; г ) гнейс;

д) габро; ж) базальт; з) лабрадорит.

15. 22 червня день і ніч мають однакову тривалість:

а) на північному полюсі; б) на південному полюсі; в) на екваторі;

г) на північному полярному колі; д) на північному тропіку.

16. Який декретний час Москви (37о сх. д.), якщо поясний час Парижа (2о сх. д.) 21 година? _____

17. Назвіть європейську країну, засновану ще в 806 році Карлом Великим, яка перебуває під сумісним управлінням президента Франції та іспанського архієпископа Ургеля ______________

18. Восени 2004 р. в Україні відкритий рух по автомагістралі, що споруджується як частина “крітського” транспортного коридору№9, крайніми пунктами якого є:

а) Прага – Констанца; б) Хельсінкі – Александруполіс; в) Братислава – Варна; г) Берлін – Москва.

19. Масштаб карти 1:25 000. Виміряна циркулем відстань між точками А і Б становить 40 мм.

Яка відстань між точками А і Б на місцевості:_____________________

20. Найбільші рівнини Південної Америки:

а) Гвіанське плоскогір’я, Бразильське плоскогір’я, Лаврентійське плоскогір’я, Патагонія;

б) Орінокська низовина, Гвіанське плоскогір’я, Бразильське плоскогір’я, Амазонська низовина;

в) Амазонська низовина, Центральні рівнини, Орінокська низовина, Бразильське плоскогір’я;

г) Амазонська низовина , Гвіанське плоскогір’я, Гвінейське нагір’я, Бразильське плоскогір’я.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]