Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bulava_Olimpiada_OSNOVA.doc
Скачиваний:
218
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

12. Тести ііі-го рівня складності, в яких треба самостійно правильно підібрати пари:

Скомпонуйте пари з назв ґрунтів і угруповань рослинності на території України, поставивши в таблиці однакові цифри напроти назв із обох стовпчиків (Наприклад, 1 – 1).Оцінка – до 4 балів.

дерново-підзолисті

букові ліси

коричневі

шибляки

буроземи

діброви

темно-сірі лісові

субори

13. Тести ііі-го рівня складності, в яких треба знайти відповідні пари правильних відповідей із числа варіантів, 1-2 з яких є неправильними (не відповідними):

Знайдіть відповідність між формою рельєфу і її абсолютною висотою, розставивши відповідні цифри (471, 1554, 1545, 2061, 503, 397, 515 м) в другу колонку. (Оцінкадо 5 балів).

Гора-вершина (великої форми рельєфу)

Абсолютна висота (м)

Говерла (Українські Карпати, масив Чорногора)

Роман-Кош (Кримські гори, Бабуган-яйла)

Берда (Хотинська височина)

Камула (кряж Гологори)

Булава (височина Розточчя)

14. Тести ііі-го рівня складності, в яких треба самостійно підібрати відповідники із трьох колонок можливих відповідей. Кількість варіантів правильних відповідей у завданні не вказується:

Корисні копалини

Родовище

Форма рельєфу

І. Природний газ;

1. Долинське;

а. Північнокримська рівнина

ІІ. Нафта;

2. Глібовське;

б. Подільська височина

ІІІ. Горючі сланці

3. Шебелинське

в. Придніпровська височина

4. Бовтиське

г. Придніпровська низовина

5. Флоріанівське

д. Передкарпатська височина

Зразок відповіді: ІV.3.а. (Максимальна оцінка – 5 балів).

Якщо поєднання правильні частково, то така відповідь не зараховується.

На цьому звичайно кількість видів і різновидностей тестів ІІ-ІІІ рівнів складності не вичерпується. Їх підбір чи складання залежить від творчого підходу організатора етапу олімпіади (враховуючи конкретні умови її проведення). Ми наводимо варіанти комплектів тестів для І, ІІ, ІІІ етапів олімпіади з географії в розділі 5даного посібника.

При комплектування тестових завдань ми враховували не тільки рівень їх складності й різноманітність форм, але й охоплення матеріалу (частина тестів перевіряють знання й вміння, сформовані за попередні роки навчання, а частина – за даний навчальний рік); за відповідністю навчальній програмі (чим вищий етап олімпіади – тим більше позапрограмних тестових завдань у ньому може бути). На І-ІІІ етапах олімпіади не слід забувати про необхідність включення тестових завдань краєзнавчої тематики. Бажано, щоб однотипні завдання на ІІ й ІІІ етапах олімпіади повторювалися не занадто часто.

Розділ 5. Зразки комплектів завдань для шкільного етапу географічної олімпіади

7 клас

1.Що вивчає географія як наука? Наведіть приклади застосування географічних знань

у практичній діяльності людей. Для чого вам особисто необхідні географічні знання?

2. Охарактеризуйте течію Гольфстрім. Поясніть причини виникнення й напрямок цієї течії.

3. Складіть чайнворд «Світовий океан», при заповненні якого використайте шість загальних термінів, вивчених у 6-му й 7-му класах з цієї теми, та шість конкретних географічних назв, пов’язаних зі Світовим океаном. Нижче дайте визначення шести термінів, застосованих у чайнворді. (Всього у чайнворді повинно бути 12 слів; одну строчку з будь-якою буквою в чайнворді можете пропустити).

4.На контурній світу підпишіть наступні географічні об’єкти: моря - Коралове, Лаптєвих; затоки - Бенгальську, Фанді; протоки - Берингову; острови - Антильські, Нова Земля; глибоководні жолоби - Маріанський, Курило-Камчатський; підводний хребет Менделєєва; течії (відповідними кольорами) - Бенгельська, Сомалійська. (Оцінка – 1 бал за кожне точне нанесення).

Т е с т и (максимальна оцінка –15 балів)

Обведіть кружечком єдино правильну відповідь. Виправлення заборонені:

1.Не материком, а частиною світу є:

а) Африка; б) Америка; в) Євразія; г) Антарктида.

2.На вершині гори абсолютною висотою 1545 м температура повітря становить +15ºС. Яка ймовірна температура повітря на висоті 545 м? (2 бали):

а)15 ºС; б) +15 ºС; в) +21 ºС; г) +9 ºС; д) 21 ºС; ж) 10 ºС; к) + 10ºС .

3. Лінії, що з’єднують точки з однаковою абсолютною висотою, називають(1 бал):

а) ізобатами; б) ізобарами; в) ізотермами; г) горизонталями; д) висотними відмітками.

4. До холодних течій Тихого океану належить(2 бали):

а) Західних Вітрів, Куросіо, Каліфорнійська, Аляскинська

б) Міжпасатна, Північно-Тихоокеанічна, Перуанська, Аляскинська

в) Західних Вітрів, Перуанська, Каліфорнійська, Курило-Камчатська

г) Аляскинська, Куросіо, Лабрадорська, Східно-Австралійська

5. Найбагатшим є органічний світ океану (1 бал):

а) Тихого; б) Атлантичного; в) Індійського г) Північного Льодовитого.

6. Один із найвищих у світі показників річної кількості опадів (понад 10 000 мм) характерний для східних схилів островів (1 бал):

а) Канарських; б) Галапагоських; в) Гавайських; г) Японських.

7. Виміряна на плані відстань становить 23,5 см. В якому масштабі виконаний план, якщо відстань на місцевості становить 2350 м (1 бал):

а) 1: 100; б) 1: 1000; в) 1: 100 000; г) 1: 10 000

Дайте коротку (одним або кількома словами) відповідь на завдання:

8. Коли (в які дні) в точці з координатами 49° пд.ш., 34° сх.д. висота Сонця в полуднень становить 41°? (2 бали) ____________________________________

9. Термін, яким означають відношення кількості відбитої сонячної радіації до сумарної, що надійшла на земну поверхню  ___________________________ (2 бали)

10. Що єднає перелічених мандрівників і дослідників: (2 бали)

Ф.Дрейка, Ю.Лисянського, Дж.Кука, Ф.Магеллана______________________________________

___________________________________________________________________________________

8 клас

  1. Схематично й наочно, з мінімальною кількістю підписів, відобразіть суть географічних об’єктів і явищ: літосфера; зимовий мусон; антициклон; магнітний азимут; азимутальна картографічна проекція.

  2. За самостійно складеним планом порівняйте дві височини в межах України. Доведіть, що височини є наслідком впливу двох протилежно направлених природних процесів.

  3. Самостійно складіть і розв’яжіть одну задачу на визначення різниці в місцевому часі, й одну - в поясному часі пунктів: Парижа (2о сх. д.); Черкас (32о сх.д.).

Т е с т и

Обведіть кружечком єдино правильну відповідь. Виправлення заборонені. Оцінка – 1 бал (у сумі – 12 балів)

1. Яке велике місто України розташоване на половині шляху між екватором і північним полюсом:

а) Київ; б) Кіровоград; в) Сімферополь; г) Ужгород.

2. Місто, де тривалість світлового дня 22 червня є найбільшою:

а) Чернігів; б) Полтава; в) Миколаїв; г) Ялта; д) Ужгород.

3. Яка частина площі Землі припадає на Світовий океан:

а) 86%; б) 96,5%; в) 90%; г) 71%.

4. Яка довгота центрального (серединного) меридіану ІХ годинного поясу:

а) 9º сх.д.; б) 135º сх.д.; в) 135º зх.д.; г) 9º зх.д..

5. Відносну вологість повітря вимірюють приладом:

а) барометром; б) гігрометром; в) флюгером; г) опадоміром.

6. Нижню межу літосфери проводять по:

а) поверхні Мохоровичича; б) астеносфері; в) підошві гранітного шару;

г) підошві осадового шару; д) поверхні Конрада.

7. Які із наведених далі форм хмар відносять до нижнього ярусу:

а) пір’ясті; б) висококупчасті; в) пір’ясто-купчасті; г) пір’ясто-шаруваті; д) шаруваті?

8. До географічної оболонки повністю входять:

а) літосфера; б) атмосфера; в) біосфера; г) астеносфера; д) магнітосфера.

9. На межі зіткнення двох материкових літосферних плит утворився рухомий пояс літосфери:

а) Тихоокеанський; б) Середземноморський; в) Атлантичний; г) Індо-Австралійський.

10. На рівні моря атмосферний тиск становить 760 мм рт.ст., а на висоті 3000 метрів:

а) 560 мм рт. ст.; б) 460 мм рт.ст.; в) 360 мм рт. ст. г) 1060 мм рт. ст. д) 2240 мм рт.ст.

11. Виміряна на плані відстань становить 3,5 см. В якому масштабі виконаний план, якщо відстань на місцевості становить 350 м.

а) 1: 100; б) 1: 1000; в) 1: 100 000; г) 1: 1110; д) 1: 10 000

12. «Острів скарбів» із однойменного роману Л.Стівенсона розташований південніше від острова Куба. У якій частині Атлантичного океану він розташований?

а) Саргасовому морі; б) Карібському морі; в) Мексиканські затоці; г) затоці Ла-Плата

9 клас

1. Перелічіть і охарактеризуйте методи досліджень соціально-економічної географії. Наведіть по одному прикладу застосування цих методів при дослідженні території України.

  1. Схарактеризуйте національний склад населення України. Наведіть приклади областей: 1) з майже однонаціональним українським населенням (понад 90%): … . 2) Двонаціональним населенням (переважанням українців — понад 75%, і не дуже значною часткою росіян — 10...20%): … ; 3) з двонаціональним населенням (переважанням українців — понад 50%, та значною часткою росіян — 20...45%): …; 4) багатонаціональним населенням, з переважанням українців і: 4а) незначною кількістю росіян та поляків (…); 4б) незначною кількістю угорців і росіян (…); 4в) незначною кількістю румунів, молдаван, росіян (…); 4г) значною кількість росіян, незначною — болгар та молдаван (…); 5) з багатонаціональним населенням - переважанням росіян, значною кількістю українців та кримських татар (…).

  2. За поданим нижче описом, у зошиті накресліть план місцевості у самостійно вибраному масштабі й загальноприйнятими умовними знаками; позначте маршрут руху й визначте, за яким азимутом повинна рухатися група, повертаючись із кінцевої точки (3-го КП) - до місця старту; яку відстань вона пройде від 3-го КП до місця старту на зворотному шляху?

“Група школярів брала участь у змаганнях зі спортивного орієнтування. До місця старту вони доїхали залізницею до зупинки “303 кілометр” (азимут залізниці 0°). За умовами змагань, їм потрібно було знайти і нанести на карту три контрольні пункти (КП), шлях до яких вони позначали маркуванням на місцевості й карті. Від місця старту вони почали рухатися просікою по сосновому лісу за азимутом 45о. Через 300 метрів вони знайшли перший КП, що стояв на квартальному стовпчику. Далі вони рушили вздовж правого урвистого берега річки Удай за азимутом 180о . Йдучи вздовж урвища, їм було видно лівий пологий заболочений берег річки, та луки за ним. Пройшовши 500 метрів, вони дійшли до дерев’яного мосту через річку. Від мосту до залізничної станції “303 кілометр” прямо йшла ґрунтова дорога. Обабіч дороги проходила лінія електропередач, на південь від якої була суцільна вирубка. Пройшовши ще 500 метрів (не змінюючи напряму руху), школярі помітили другий КП, що висів на одинокому дереві - березі. Далі їх шлях пролягав за азимутом 270о по межі вирубки із заростями чагарників. Через 300 м вони знайшли останній, 3-й КП, і напилися тут води із джерела. Розглянувши ситуацію на виконаному плані, вони визначили азимут на місце старту й відстань до нього”.

Т е с т и (обведіть кружечком єдино правильну відповідь. Виправлення заборонені)

1. Об’єднання підприємств із метою виробництва єдиної кінцевої продукції – це …

а) спеціалізація; б) комбінування;

в) кооперування; г) концентрація.

2. Який з перелічених населених пунктів не належить до міст-мільйонерів:

а) Харків; б) Львів; в) Одеса; г) Дніпропетровськ; д) Донецьк.

3. Яким видом мінерально-сировинних ресурсів Україна забезпечена найкраще:

а) бурим вугіллям; б) рудами чорних металів; в) природним газом; г) нафтою.

4. Україна за площею серед усіх незалежних країн світу займає … місце:

а) 4-те; б) 13-те; в) 23-тє; г) 39-те; д) 64-те.

5. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька область :

а) Поділля; б) Буковина; в) Галичина; г) Холмщина; д) Полісся.

6. Без урахування проходження державних кордонів ІІ-й годинний пояс розташовувався б між меридіанами: а) 15о сх.д. і 30о сх.д.; б) 7о30׳ сх.д. і 22о 30׳ сх.д.;

в) 22о 30' сх.д. і 37о 30' сх.д.; г) 22о сх.д. і 40о сх.д.; д) 15о30' сх.д. і 37о30' сх.д.

7. Процес росту і розвитку приміської зони великих міст називається:

а)міська агломерація; б) депопуляція; в) мегаполіс; г) урбанізація; д) субурбанізація.

8. На банкнотах України немає зображень визначних об’єктів якого з перелічених міст:

а) Києва; б) Львова; в) Луцька; г) Запоріжжя; д) Севастополя.

9. Хто першим із європейців досяг берегів Індії морським шляхом навколо Африки:

а) Марко Поло; б) А. Нікітін; в) Б. Діаш; г) Васко да Гама.

10. З якими адміністративними областями України асоціюються у Вас такі географічні об’єкти і назви:

а) Вулканічне пасмо______________________;

б) Микитівське родовище кіноварі_____________________;

г) Сіверщина _____________________________. (3 бали)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]