Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bulava_Olimpiada_OSNOVA.doc
Скачиваний:
218
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

3.4. Тренувальні практичні завдання до районного (іі-го) етапу

7 Клас.

А. Практичні роботи з географічними картами:

Пов’язані з виконанням контурних карт (без застосування карт атласу):

І.1.01. Складіть чайнворд «Африка», в якому відобразіть особливості політичної карти материка. Нанесіть ці об’єкти на контурну карту.

І.2.01. Прокладіть найкоротший маршрут уявної навколосвітньої подорожі Світовим океаном, яку розпочніть від одного з портів України. Які його конкретні об’єкти (океани, моря, протоки й затоки, острови) ви плануєте відвідати під час цієї подорожі? Пам’ятайте, що шлях між океанами можна скоротити, скориставшись Суецьким та Панамським каналами.

ІІ.2.01. На контурну карту нанесіть схему переміщення повітряних мас над територією Африки у січні.

ІІІ.1.01. Відобразіть на контурній карті вплив шести конкретних течій на формування природних зон певної ділянки узбережжя материка Африки.

ІV.1.01. Опишіть уявну подорож через Африку по 10 о сх. д.

Б. Практичні роботи на складання графічних моделей та їх аналіз.

І.1.02. Графічно зобразіть схему меж нульового (ХХІV-го) й першого часових поясів.

І.3.01. Поясніть за допомогою двох схем, чому з висотою температура повітря з висотою, як правило, знижується, але іноді підвищується?

ІІ.2.01. За спостереженнями на метеорологічних станціях яких природних зон Африки (і в яких півкулях) побудовані розташовані поруч кліматодіаграми? Відповідь обґрунтуйте.

ІІ.3.01. Зобразіть на малюнку зв’язок між природними компонентами за допомогою води

ІІ.3.02. Довжина прямого покатого схилу горба правильної круглої форми від центру до підніжжя становить 48 м. Його відносна висота 12 м. Графічно зобразіть, як виміряли висоту горба з допомогою шкільного нівеліра. Визначте діаметр цього горба (округлено, до десятих метра).

В. Практичні роботи, які потребують складання таблиць

ІІ.1.01. Порівняйте за типовим планом дві природні зони Африки, розташовані в південній півкулі.

ІІ.2.01. У вигляді таблиці за самостійно складеним планом порівняйте дві з великих річкових систем Африки (за вибором).

ІІ.2.02. Порівняйте два озера в Африці (за власним вибором і самостійно складеним планом).

ІІ.3.01. Заповніть пропуски в таблиці й установіть взаємозв’язки між будовою земної кори та великими формами рельєфу Землі:

Найбільші й великі форми рельєфу

Особливості

будови земної кори

І. Материки

Потужна земна кора материкового типу (складається із трьох шарів)

1) .....

Давні стійкі ділянки літосферних плит (...)

а) височини

б) низовини

2) гори

ІІ. ……………

Малопотужна земна кора переважно океанічного типу (складається із ... шарів: .....)

1) Підводна окраїна материків

2) Перехідна зона дна

3)

Тонка земна кора океанічного типу.

4)

Ділянки, де утворюється земна кора океанічного типу

ІІ.3.02. Вставте пропуски в таблицю «Поширення рослинності, тваринного світу і ґрунтового покриву в межах різних природних зон» (від екватора – до північного полюса по 20º сх.д.):

Зональна рослинність

Зональні ґрунти

Зональний тваринний світ (ссавці)

1

2

3

Шимпанзе, горили, карликові антилопи, оленьки, карликовий бегемот, окапі

Савани

Червоно-бурі

Великі стада копитних (антилопа гну, газель Томпсона, жираф). Лев, гепард

Тропічні й субтропічні пустелі

Пустельні ґрунти, піски й щебінь

Субтропічні твердолистяні ліси й чагарники

Дикі види баранів, кіз, кроликів тощо.

Чорноземні, каштанові

Гризуни (ховрахи, байбаки, хом’яки); копитні (у минулому - дикі коні, тури).

Широколистяні ліси помірних широт

Копитні (олені, зубри, козулі), куниця, чорний тхір.

Мішані (хвойно-широколистяні) ліси

Дерново-підзолисті

Підзолисті

Бурий ведмідь, соболь, лось, рись, бурундук.

Лісотундра

Глеєво-підзолисті

Тундрова рослинність

Північний олень, песець, лемінги.

Арктичні пустельні

Вівцебик, білий ведмідь

ІІІ.2.01. Схематично відобразіть схему розташування баричних мінімумів над територією Африки в січні. Стрілками покажіть напрями переміщення повітряних мас із цих центрів, а скороченнями – їх типи або підтипи (ЕП, кТП, мТП тощо).

ІІІ.2.03. За самостійно складеним планом у вигляді таблиці охарактеризуйте водні маси Світового океану.

Г. Задачі:

ІІ.1.01. У Парижі (2º сх.д.) годинник показує 18 год. 30 хв. 25 листопада. Який поясний час і день на одному з Гавайських островів (165º зх.д.)?

ІІ.3.01. Фруктовий сад на плані масштабу 1:10 000 має форму прямокутника зі сторонами 97 мм і 64 мм. Визначте площу саду на місцевості (вга).

ІІІ.3.01. Визначте дату спостереження і географічні координати точки, якщо Сонце заходить точно на заході, висота Сонця в ополудні у цей день становить 40º, а поясний і місцевий час тут завжди співпадають.

ІV.2.01. Турист розглядаючи карту рівнинної місцевості масштабом 1:25 000 рівно ополудні 23 вересня вимірював відстань, яку він планував пройти до заходу Сонця. Яку відстань доведеться здолати туристові, якщо його середня швидкість становить 6 км на годину? Відрізок якої довжини, що відповідає пройденому маршруту, турист виміряв на цій карті?

ІV.3.01. У Полтаві найкоротший день 22 грудня (8 год. 05 хв., із 7.53 до 15.58; нахил променів Сонця — 17°). Запишіть розрахунки визначення широти Полтави, азимуту сходу й заходу Сонця у названий день.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]