Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bulava_Olimpiada_OSNOVA.doc
Скачиваний:
218
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

План характеристики природи морів (на прикладі Чорного моря)

Пункт плану

Характеристика

Географічне положення й загальні відомості про море

1. Географічне положення

Внутрішнє море Атлантичного океану, розташоване в північній півкулі. Протяжність берегової лінії в межах України 1540 км.

2.Площа, розміри

423 тис. км2; 1167 км із заходу на схід, 624 км з півночі на південь

3. Глибина максимальна

2245 м

4. Глибина середня

1197 м

5. Об’єм води

555 тис. км3

Геологічна будова і рельєф

6. Походження улоговини

Три гіпотези: 1) залишок океану Тетис; 2) занурена структура на місці серединного масиву байкальської складчастості; 3) молода рифтова структура

7. Тектонічні структури

Ложе — молода глибоководна западина; шельф — занурені ділянки Східноєвропейської платформи, Скіфської плити, Кримської гірської системи

8. Корисні копалини

На шельфі – нафта й газ, на узбережжі – пісок, галька, розсипи руд

9. Рельєф дна

Пн.-зах. частина шельфу широка, біля узбережжя Кримських гір – вузька. Материковий схил крутий і розчленований. Центральна частина дна плоска

10. Тип берегів

Лиманний тип, коси (пн.-зах. частина); лопатевий тип (Кримський п-ів)

Характеристика вод

11. Солоність

15—19‰

12. Льодовий режим

В суворі зими замерзає прибережна смуга

13. Поверхневі течії

Поверхневі: проти часової стрілки; в напрямку Мармурового моря через Босфор

14. Припливи, хвилі

Припливи до 30 см. Хвилі взимку до 14 м

Органічний світ

15. Тваринний світ

168 (оселедець, хамса, шпроти, тюлька, кефаль, ставрида, скумбрія, камбала, бички).

Три види дельфінів

Екологічні проблеми

Сірководневий шар (біля 87 % об’єму води на глибинах від 150—200 м); забруднення і зменшення біологічної продуктивності

Розгорнутий план комплексної географічної характеристики країни

Вступ. Повна назва країни, її столиця. Форма державного правління, адміністративно-територіальний устрій. Загальні відомості про територію і кордони, протяжність і конфігурація. Чисельність населення. Рік утворення (проголошення незалежності). Державна мова. Релігії. Грошова одиниця. Членство в міждержавних об’єднаннях, організаціях.

І. Географічне положення.

І.1. Фізико-географічне положення:

 • Розташування в межах материка й частини світу;

 • Широтне положення (відношення стосовно екватора, координати крайніх північної й південної точок, розташування в межах географічного поясу й природних зон);

 • Довготне положення (відношення стосовно нульового меридіана, координати крайніх східної і західної точок, розташування в межах годинного поясу);

 • Положення відносно океанів і морів, характер берегової лінії, вплив течій;

 • Положення відносно потоків повітряних мас;

 • Положення стосовно літосферних плит і найбільших форм рельєфу;

 • Розташування в межах басейнів великих річок;

 • Оцінка фізико-географічного положення для життя й діяльності населення.

І.1. Економіко-географічне й геополітичне положення:

 • Глобальне (центральне, периферійне чи напівпериферійне); й регіональне (сусідське) геополітичне положення, його оцінка;

 • положення стосовно найважливіших джерел сировини й ринків збуту продукції, його вплив на структуру господарства країни;

 • потенціал транспортно-географічного положення, його вплив на участь країни в міжнародному географічному поділі праці;

 • історія зміни економіко-географічного й геополітичного положення, сучасні тенденції.

ІІ. Природні умови і природні ресурси , їх оцінка:

 • рельєф, його вплив на різні види господарської діяльності;

 • геологічна будова й корисні копалини, оцінка мінерально-сировинних ресурсів;

 • вплив клімату на життя й діяльність населення, оцінка кліматичних ресурсів;

 • внутрішні води і водні ресурси;

 • ґрунти і земельні ресурси;

 • рослинність, тваринний світ, їх різноманіття;

 • рекреаційні ресурси;

 • сучасні ландшафти й фізико-географічні відмінності;

 • стан довкілля, екологічні проблеми;

 • природоохоронна політика, природно-заповідний фонд;

ІІІ. Короткий історико-географічний нарис:

 • історія заселення та використання природних ресурсів;

 • основні історичні етапи;

 • найважливіші етапи соціально-економічного розвитку;

 • історичні землі.

ІV. Населення і трудові ресурси:

 • чисельність і густота населення, її відмінності по території;

 • тип відтворення населення (фаза демографічного переходу), основні показники природного руху населення (народжуваність, смертність, природний приріст), демографічна політика;

 • расовий етнічний та конфесійний склад;

 • трудові ресурси, рівень освіти, зайнятість населення і її структура;

 • система розселення;

 • міграції й міграційна політика.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]