Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bulava_Olimpiada_OSNOVA.doc
Скачиваний:
218
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

10 Клас

1. Розкрийте суть понять «демографічна політика», «міграційна політика». Чи пов’язані між собою ці поняття? Наведіть по два приклади проведення демографічної й міграційної політики урядами країн з різним рівнем соціально-економічного розвитку.

2. За типовим планом дайте комплексну географічну характеристику свого населеного пункту.

3. Визначте ресурсозабезпеченість світу розвіданими запасами нафти, якщо в 2000 р. її запаси і видобуток становили, відповідно, 150 млрд. т. і 3500 млн. т.

Т е с т и (обведіть кружечком єдино правильну відповідь. Виправлення заборонені). До 12 балів:

1. Держава, більшість віруючих якої сповідує римо-католицьку релігію (католицизм):

а) Ірландія; б) Ісландія; в) Велика Британія; г) Німеччина.

2. Вплив якої області підвищеного тиску найбільший улітку на погоду південної й центральної України:

а) Азорського максимуму; б) Арктичного максимуму; в) Азіатського максимуму;

г) Ісландського мінімуму; д) Середземноморського мінімуму.

3. Галузі спеціалізації цього економічного району України: чорна металургія, важке машинобудування, хімічна промисловість, енергетика:

а) Придніпровський; б) Донецький; в) Центральний; г) Північно-Східний; д) Причорноморський.

4. До шести найчисельніших народів Землі неналежать:

а) хіндустанці; б) бенгальці; в) німці; г) росіяни; д) бразильці.

5. Другий тип відтворення населення характерний:

а) лише для економічно розвинених країн;

б) для більшості країн, що розвиваються і, насамперед, найменш розвинених країн;

в) для економічно розвинених країн, більшості постсоціалістичних та ряду нових індустріальних країн;

г) для всіх країн, що розвиваються, і постсоціальних країн.

6. Країна, що відзначається найвищим показником народжуваності у світі (51,5‰):

а) Україна; б) Ботсвана; в) Нігер; г) Ангола.

7. Кріки – це:

а) пересихаючі озера в Африці; б) пересихаючі болота в Австралії; в) сухі долини річок в Африці; г) тимчасові водотоки в Австралії; д) глибокі долини в горах Кордильєрах.

8. Яка гора є найвищою точкою Карпат? _______________________________________________

9.Назвіть по одному прикладу країн, в яких за місцевим літочисленням 2008 рік відповідає: (3 бали)

97 рік________________________; 5768 р. ____________________; 1387 р._________________________

2064: ______________________; 19 р. епохи Хейсей: _________________; 2551 р.___________________

11 Клас

1. Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП), як інтегральний показник рівня соціально-економічного розвитку країн і їх складових частин. Які окремі показники враховують при розрахунку ІРЛП? Типологія країн світу за показником ІРЛП, місце в цій типології України.

2. В Україні на початку 1970-х років видобувалося близько 210 млн. т вугілля (в 2007 році – біля 78 млн. т). Поясніть причини зниження видобутку вугілля в Україні. Які перспективи розвитку галузі в найближчі десятиліття? Чи доцільно Україні запозичувати досвід реформування вугільної галузі в інших країнах? Визначте ресурсозабезпеченість України кам’яним вугіллям (за двома показниками), якщо його розвідані запаси становлять близько 46 млрд. т?

3. Поясніть особливості рослинного покриву різник природних зон Землі:

а) і в лісотундрі і в типовій савані дерева зростають розріджено. Чи однакова причина цього?

б) чому під вологими лісами (у тому числі – під тропічними вічнозеленими) формуються бідні ґрунти, а під степовою рослинністю – багаті?

в) чому в західних і східних частинах тропічного поясу материків формується дуже різна рослинність?

Т е с т и (обведіть кружечком єдино правильну відповідь. Виправлення заборонені). До 12 балів:

1. Найбільшу частку виробництва електроенергії на атомних електростанціях має:

а) Норвегія; б) Росія; в) Франція; г) США; д) Іран.

2. Коли закінчився льодовиковий період (років тому)?

а) 40 тис. р.; б) 4 тис. р.; в) 12 тис. р.; г) 1,7 тис. р.; д) 67 млн. р.

3. Хто першим підкорив вершину гори Джомолунгма:

а) Е.Хілларі; б) Т.Хейерда́л; в) Ж. Піка́р; г) Ж.-І. Кусто́́

4. У статево-віковій структурі населення України жінки складають:

а)53% б)49% в)50% г)58%

5. Найбільший завод з виплавки ртуті в Україні?

а) Костянтинівський; б) Побузький;

в) Микитівський; г) Запорізький.

6. Зона молочно-м’ясного скотарства, свинарства, льонарства, картоплярства і зернового господарства в Україні - це:

а) лісостепова; б) поліська; в) степова; г) передгірська

7. Розташуйте названі природні зони у послідовності від північного полюса до екватора: 1) тундра, 2) полярні пустелі, 3) степ, 4) савани, 5) мішані ліси помірного поясу, 6) вологі вічнозелені ліси, 7) тайга, 8) лісостеп.

а) 2,1,5,7,8,3,4,6 б) 2,1,7,5,8,3,4,6 в) 2,1,7,5,3,8,4,6 г) 2,1,4,5,7,8,3,6

8. Найважливіші банківсько-фінансові центри Азії:

а) Шанхай, Делі, Анкара, Тель-Авів, Тегеран

б) Пекін, Катманду, Багдад, Пхеньян, Джакарта

в) Сеул, Токіо, Бомбей, Гонконг, Сінгапур

г) Єрусалим, Ер-Ріяд, Ель-Кувейт, Стамбул, Баку

9. У яких країнах (Вірменія, Азербайджан, Непал, Камбоджа) переважаючою релігією є: (2 бали)

а) Християнство - _________________________________;

б) Індуїзм ______________________________________;

в) Буддизм - _______________________________________;

г) Іслам (мусульманство) - _________________________________

10. Визначте дві країни Європи, розташовані на одному півострові, які мають значні лісові ресурси, розвинену гідроенергетику, але разом з тим деякі відмінності. Запишіть, для якої країни характерна названа особливість:(2 бали)

а) видобуває й експортує нафту ____________________;

б) значну частку в електроенергетиці мають АЕС ________________;

в) розвинене автомобілебудування _____________________________;

г) має великий торговельний флот _____________________________.

ЗРАЗКИ КОМПЛЕКТІВ ЗАВДАНЬ ДЛЯ РАЙОННОГО (МІСЬКОГО) ЕТАПУ

7 клас

1. Перелічіть моделі-зображення Землі й земної поверхні. Назвіть особливості зображення земної поверхні на різних моделях; переваги й недоліки її зображення на кожній із моделей.

2. За самостійно складеним планом порівняйте рельєф дна Тихого й Атлантичного океанів.

3. Перелічіть основні закономірності формування й розвитку географічної оболонки. Доведіть, що ці закономірності проявляються і в Світовому океані.

4. Чи знаєте ви Африку?

а) Відобразіть на контурній карті вплив шести конкретних течій на розподіл річної кількості атмосферних опадів на узбережжі материка Африки.

б) На контурній карті Африки розставте цифри, що відповідають певним географічним об’єктам (їх характеристика яких подається нижче), і поряд з цифрами підпишіть назви цих об’єктів:

1)Крайня точка материка, де висота Сонця в ополудні 22 червня є найбільшою; 2)Вершина, яка у перекладі з мови племені масаїв називається «Гора бога холоду»; 3) Країна, яку за особливостями її тваринного світу інколи йменують «Лемурія»; 4) Столиця африканської країни, розташована майже на тій же довготі, що й Київ; 5) Озеро рифтового походження назване так, як материкова частина однієї з країн; 6) Найвище нагір’я серед найбільшої пустелі; 7) Гори, на південних схилах яких зростають вічнозелені твердолисті ліси і чагарники з дуже багатою рослинністю; 8) Пустеля, в якій розробляють прибережні розсипні родовища алмазів; 9) Місто Сеута – один із «Гераклових стовпів»; 10) Найбільша з річок, яка впадає в найбільше безстічне озеро материка; 11) Річка, на якій розташований найбільший водоспад континенту; 12) Заповідник, розташований у кратері згаслого вулкана. (12 балів).

Т е с т и (максимальна оцінка – 20 балів)

І - ІІ-й рівні. Обведіть кружечком єдино правильну відповідь; виправлення категорично заборонені!

1. Яка відстань на плані масштабу 1:2 000 від вітряного млина до джерела, якщо на місцевості вона становить 300 метрів(1 бал):

а) 12 см; б) 15 см; в) 60 см; г) 6,67 см.

2. Мадагаскар омивають теплі течії: із заходу – Мозамбіцька, зі сходу – Мадагаскарська, з півночі – Південна Пасатна. Яка частина острова покрита дуже вологими лісами і чому(1 бал):

а) крайня північна частина – ближча до екватора ;

б) крайня південна частина – має менше випаровування;

в) східне узбережжя – розташовані гори з крутими схилами;

г) західне узбережжя – нижче й тому більш зволожене.

3.40% площі Африки займає природна зона(1 бал):

а) пустелі й напівпустелі; б) вологі ліси; в) савани; г) твердолисті ліси й чагарники

4. Потужні постійні південно-східні вітри називають(1 бал):

а) пасати південної півкулі; б) пасати північної півкулі; в) мусони; г) бризи Південної Африки.

5. Рівень води якої річки Африки майже не змінюється впродовж року? (1 бал):

а) Конго; б) Ніл; в) Замбезі; г) Лімпопо.

6. Найбільша кількість опадів в межах Африки випадає(1 бал):

а) на узбережжі Гвінейської затоки; б) в екваторіальній зоні; в) на плато Аххагар; г) в субтропічних зонах.

7. На якій широті Сонце не може бути в зеніті(1 бал):

а) 1о пн.ш.; б) 2о пд.ш. в) 24о пн.ш. в) 22о пд.ш.

8. До теплих течій Атлантичного океану належать(2 бали):

а) Бразильська, Бенгельська, Лабрадорська, Гольфстрім

б) Бразильська, Гвіанська, Норвезька, Гольфстрім

в) Канадська, Бенгельська, Норвезька, Лабрадорська

г) Сомалійська, Гольфстрім, Південна Пасатна, Бразильська

9. Індійський океан знаходиться в межах трьох літосферних плит(2 бали):

а) Євразійської, Індійської, Антарктичної

б) Африканської, Індо-Австралійської, Антарктичної

в) Австралійської, Індійської, Африканської

г) Дрейка, Африканської, Австралійської

10. Причинами найвищої солоності вод Червоного моря є(2 бали):

а) поклади солі на берегах, дуже високі температури повітря, мало опадів, малий стік річок

б) малий стік річок, висока випаровуваність, рифтова зона, мало опадів;

в) географічне положення, діяльність населення, давній час утворення;

г) поклади солі на берегах, географічне положення, діяльність населення.

11. Яке з понять не є характеристикою рухів води у Світовому океані (2 бали):

а) сейші; б) цунамі; в) відпливи; г) глибинні течії; д) сольфатари; ж) апвелінг; к) дрейфові течії; л) прибій.

ІІІ-й рівень:

12. Укажіть відповідність між названими течіями, їх температурною градацією й розташуванням у певному океані. Зразок відповіді: V.1.б. (Оцінка – 1 бал за кожну правильну комбінацію. Кількість комбінацій  п’ять).

Течія

Розташування в океані

Температурна градація

І. Куросіо

1. Тихий

а. тепла

ІІ. Північна Пасатна

2. Атлантичний

б. холодна

ІІІ. Західно-Австралійська

3.Північний Льодовитий

ІV. Західно-Гренландська

4. Індійський

Зразок: V. Перуанська

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]