Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Англ.яз.doc
Скачиваний:
65
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
26.26 Mб
Скачать

Міністерство освіти та науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра іноземних мов

Н. О. Стельмах

Economics Today

Підручник для студентів економічних спеціальностей

(Частина І)

Донецьк 2010

ББК 81.2 Англ-923

С 79

УДК 811.111(075.8)

Рецензенти:

докт.філол.наук, проф. Ш.Р.Басиров,

докт.економ.наук, проф. Л.В.Балабанова,

докт.економ.наук, проф. Л.І.Дмитриченко,

канд.філол.наук, проф. В.В.Дайнеко

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1-4/18-Г-898 від 18.04.2008 р.)

Стельмах, Н. О.

С 79 Economics Today [Текст]. Ч. І : підруч. для студ. екон. спец. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інозем. Мов ; Н. О. Стельмах – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – 297 с.

ISBN

Мета підручника сформувати та розвинути комунікативні навички, забезпечити розвиток навичок читання, розуміння та перекладу оригінальної літератури з економічних питань.

Підручник складається з 3-х частин: основний курс що містить 12 учбових юнітів, мовні теми і автентичні тексти для індивідуального читання; довідковий матеріал, навчаючі програми з граматики, ключі до вправ.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів освіти, які навчаються за спеціальностями: “Економіка підприємства”, “Менеджмент організацій”, “Міжнародна економіка”, аспірантів, викладачів, менеджерів та працівників державних і комерційних установ.

ББК 81.2 Англ-923

ISBN

© Н.О.Стельмах, 2010

© Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, 2010

Content

Передмова……………………….....................................................................….…..6

Part I.

Unit. 1. What does Economics Study?………………………………..........................9

Grammar. Verbs be, have. Pronouns……………………...................................15

Unst 2. Different Economic Systems………………………......................................20

Grammar. Articles and their Use……………………………......................…..25

Unit 3. Economics as a Social Science……………………..................................….31

Grammar. Numerals. Adjectives. Degrees of Comparison………….............…37

Unit 4. Economics as a Policy………………………............................................….43

Grammar. Structures with Adjectives………………............................…….…46

Unit 5. Main Economic Concepts………………………...........................................53

Grammar. Active Voice. Present Simple and Present Continuous……….........59

Unit 6. Market, Supply and Demand……………………..........................................66

Grammar. Active Voice. Present Perfect and Present Perfect Continuous….....70

Unit 7. Prices and their Formation……………………..............................................79

Grammar. Active Voice. Past Simple. Past Continuous…………...........……..84

Unit 8. Taxes and Taxation……………………….....................................................95

Grammar. Active Voice. Past Perfect. Past Perfect Continuous…….......……100

Unit 9. Business Organization……………………...............................................…109

Grammar. Active Voice. Future Tenses: Simple, Continuous,

Perfect, Perfect Continuous…...................................................................................113

Unit 10. Business Organization. Small and Middle Business Enterprises…............126

Grammar. Passive Voice. Sequence of Tenses……………..............................134

Unit 11. Franchising……………………..................................................................139

Unit 12. International Trade…………………...................................................…...155

Topics:

Advertising…………................................................................................................167

Economic Theories……………............................................................................…169

Main Economic Concepts…………………..............................................................171

Management…………………..................................................................................173

Marketing………………….......................................................................................174

Types of Economic Systems……….......................................................……….…..176

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.