Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
T_2_160.doc
Скачиваний:
194
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Питання для роздумів

 1. Наскільки схожі чи несхожі психологічні властивості слабкої та сильної статей? Аргументуйте відповідь.

 2. Що краще: відкритість у статевій просвіті чи замовчування батьками статевих взаємостосунків?

 3. Кажуть, що здоровий спосіб життя, активна життєдіяльність, спорт, фізична праця краще сприяє статевому вихованню дітей, ніж спеціальні розмови на цю тему. Чи згідні Ви з цією думкою? Аргументуйте свою відповідь.

 4. Чи корисне дошлюбне статеве життя у старшому шкільному віці? Адже можна стати умілим сексуальним партнером для майбутньої сім’ї?

 5. Дівчина боїться відмовити хлопцеві, оскільки переживає, щоб він не залишив її. Що має відповісти вона юнакові, коли той спонукає її доказати про свою любов до нього? Як можуть відповісти батьки на подібні запитання своїх дочок?

Завдання

 1. Підготуйте 10-20 тверджень, що складають основу батьківських принципів у статевій просвіті дітей.

 2. Підберіть одну із складних життєвих ситуацій статевого виховання в умовах сім’ї. Подайте свій варіант її розв’язку.

 3. Наведіть приклади розмов батьків із сином, дочкою про статеві взаємостосунки, статевий розвиток дитини.

Хрестоматійний додаток до теми статеве виховання дітей у сім`ї та суспільних закладах у педагогічній системі й досвіді а. Макаренка [Ковальчук л., 1997]

Критика А. Макаренком спроби виділити статеве виховання в окрему автономну сферу (галузь) виховної роботи. Статеве виховання як виховання культури соціальної особи. Облагородження статевого почуття у комплексному формуванні громадянина. Неможливість соціально правильно виховати статевий потяг, діючи відособлено від загального розвитку людини. Культура статевого життя як завершення загального розвитку особи. Вплив сфери нестатевої любові на облагородження любові статевої. Зв`язок і облагородження статевого інстинкту соціальним досвідом, досвідом єдності з людьми, диципліни й гальмування.

Макаренківські принципи здійснення статевого виховання: недоцільність раннього розвитку статевої зацікавленості, потаємність статевих питань, розкриття окремих речей перед дитиною з часом, коли вона навчиться їх розуміти; необхідність делікатності й довір`я, значливість і мудрість своєчасно сказаного слова, економного і серйозного слова про мужність і красу життя, про гідність чоловіка й жінки; визнання в статевих стосунках великого кохання, дитяча любов до батьків як початок сильної любові, дорожіння батьківською лю­бов`ю, поєднання любові й ненависті; розпуста як результат опо­шлювання кохання, позбавлення її стриманості; облагородження інстинкту, необхідність у статевих стосунках норм, стриманості і чистоти; цнотливість як ідеал дівчини; виховання жіночої гордості, жіночої незалежності, характеру і волі; лік від спокуси – “не можна”, не може бути випадкових зв`язків; можливість взаєморозуміння без застосування грубих слів і натуралістичних аналізів.

Дисципліна і режим як умова належного статевого виховання. Правильний режим як сприяння фізичному самопочуттю дитини, при якому не виникає надто раннє статеве переживання; своєчасно лягти спати, встати, не розлягатися у ліжку без потреби як хороше моральне і статеве загартування. Доцільність встановлення правильного режиму у сім`ї, формування у зв`язку з цим звичного досвіду порядного і відповідального життя, що перенесеться потім і на ставлення до мужчини і жінки. Поява безладного досвіду статевого життя в умовах бездіяльності, нудьги, безконтрольного пустопорожьго проведення часу, в умовах випадкових зустрічей хлопчиків та дівчаток.

Нормальне завантаження дитини турботами і роботою – передумови для правильного розвитку уяви, рівномірного розподілу сил дитини протягом дня. Відсутність при такій умові надлишкової гри уяви, випадкових зустрічей і вражень.

Доцільність і очевидність корисної організації спортивних вправлянь (коньки, лижі, кімнатна гімнастика тощо).

Вплив відкритого й надто передчасного обговорення статевих питань на формування раціоналістичного погляду у статевій сфері, на початок цинізму людини. Здійснення статевого виховання без надмірно відвертого, по-суті, цинічного, розгляду вузько фізіологічних питань. Посилення фізіологічної сторони кохання у випадку навіть наймудрішого розкриття таємниці. Віддаль між батьками і дитиною не як розрив і провалля, а як проміжок. Необхідність прояву почуття сором’язливості з деяких питань.

Організація бесід не авансом, а в процесі конкретного випадку, недоцільність повчань дитини наперед. Варіанти можливої підстави для бесід: поява вільних цинічних розмов і словечок; підвищений інтерес до чужих сімейних скандалів; підозріле і не зовсім чисто­плотне ставлення до любовних пар; легковажна дружба з дівчатами, явно не вільна від простого статевого інтересу; неповага до жінки; надлишкове захоплення уборами, раннє кокетство; інтерес до літера­тури, у якій відкрито зображені статеві стосунки. Потреба підмічати батьками найдрібніші випадки відхилень від норми, щоб нічого не запустити.

Диференційований підхід у проведенні бесід з дітьми та під­літками: короткочасність бесід у молодшому віці, використання тону прямого заперечення, докору, простої вимоги чистоплотної поведінки; характер бесід через переконання, розкриття й аналіз явища, позитивний приклад.

Доцільність застосування непрямого впливу: висловлювання батьків на адресу посторонніх осіб, якщо в їх поведінці висунуті проблеми статевого характеру; почуття різкого осуду й огиди і протиставлення такої поведінки правильній майбутній поведінці своїх дітей, наголошення про очікування від них іншого зразка.

Сприйняття лайливого слова (матюка) хлопчиком не як умовного лайливого терміну, а як відчуття певного статевого змісту, оголення статевої таємниці перед дитиною в найогиднішій цинічній і аморальній формі. Наслідки частого проголошення таких слів – посилення його уваги до статевої сфери, до однобокої гри уяви, що веде до нездорового інтересу до жінки, до обмеженої і сліпої вразливості ока, дрібного, надоїдливого садизму словечок, анекдотів, каламбурів. Наближення жінки внаслідок подібних ситуацій не у всій своїй людській привабливості й красі, не у повному звучанні своєї духовної і фізичної ніжності, таємничості й сили, а тільки як можли­вого об’єкту насильства й користування.

Статеве виховання як вироблення в собі вміння володіти сво-їми почуттями, уявленнями, виниклими бажаннями, вміння своєчасно гальмувати свої потяги; виховання інтимної поваги до питань статі, яке називається цнотливістю.

Питання для обговорення

 1. Чому найголовнішими умовами статевого виховання дітей А.Макаренко вважав почуття дитини до окремих людей, організацію правильного режиму у сім`ї, спорт, рівномірне завантаження фізичною працею?

 2. Чи можна сказати, що з питань статевої поінформованості А.Макаренко радить: краще не доказати щось, ніж повідомити про щось наперед?

 3. Який принцип, на Вашу думку, міг рекомендувати А.Макаренко у засудженні неправильної поведінки у статевих стосунках інших людей: "Ніколи так не робіть, це недобре" чи "Я знаю, що ти так не зробиш,- ти не такий".

 1. Література

 1. Макаренко А. Статеве виховання // Макаренко А. Книга для батьків. – К.: Рад. школа, 1980. – С. 304-312.

 2. Макаренко А. Лекции о воспитании детей // Педагогические сочинения: В 8-ми т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 4. – С. 102-108.

 3. Макаренко А. Мои педагогические воззрения // Педагогические сочинения: В 8-ми т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 4. – С. 357-360.

 4. Макаренко А. Книга для родителей // Педагогические сочинения: В 8-ми т. – М.: Педагогика, 1985. – Т. 5. – С. 11, 153-178.

 5. Макаренко А. Фрагменты отдельных глав первого тома “Книги для родителей” и варианты текста // Педагогические сочинения: В 8-ми т. – М.: Педагогика, 1985. – Т. 5. – С. 245-246.

 6. Макаренко А. Из очерка “Книга для родителей” // Педагогические сочинения: В 8-ми т. – М.: Педагогика, 1985. – Т. 5. – С. 250-261.

 7. Макаренко А. Подготовительные материалы к первому и последую­щим томам “Книги для родителей” // Педагогические сочинения: В 8-ми т. – М.: Педагогика, 1985. – Т. 5. – С. 262-280.

 8. Макаренко А. О “Книге для родителей” // Педагогические сочине­ния: В 8-ми т. – М.: Педагогика, 1986. – Т. 7. – С. 148, 154-155.

 9. Макаренко А. Материалы, подготовленные с Г.С. Макаренко // Педагогические сочинения: В 8-ми т. – М.: Педагогика, 1985. – Т. 5. – С. 307-308.

 10. Богданович Л. Педагогические идеи А.С. Макаренко в половом воспитании подрастающего поколения // Психолого-педагоги­ческие проблемы совершенствования полового воспитания молодежи: Межвуз. сб. науч. ст. – Сыктывкар, 1983. – С. 128.

 11. Воспитание детей в семье // Развитие идей А.С. Макаренко в теории и методике воспитания / Под ред. В. Коротова. – М.: Педагогика, 1989. – С. 143-154.

 12. Головач Л. Шляхи формування статевої культури учнівської молоді //Українське народознавство і проблеми виховання учнів /Матеріа­ли Всеукраїнської наук.-практ. конференції.- Івано-Франківськ, 1995. – Ч. ІІ. – С. 126-128.

 13. Гребенников И. Развитие идей А.С.Макаренко о воспитании детей в семье // Сов. педагогика. – 1988. – № 2. – С. 31-36.

 14. Каган В. Воспитателю о сексологии. – М.: Педагогика, 1991. – С. 221-243.

 15. Ковальчук Л., Костів В., Максимович О. Особливості становлення майбутнього сім’янина в умовах неповної сім`ї // Обрії: Часопис Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. – 1995. – № 1. – С. 4-7.

 16. Костів В. Формування емоційно-інтимної культури сім`янина // Костів В. Народно-педагогічні ідеї минулого у формуванні сучас­ного сім`янина. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 85-100, 185-189.

 17. Сухомлинський В. Батьківська педагогіка. – К.: Рад.школа, 1978. – С. 121-128, 241-250.

 18. Ярмаченко Н. Теоретические основы семейного воспитания детей и подростков // Ярмаченко Н. Педагогическая деятельность и твор­ческое наследие А.С.Макаренко. – К.: Рад. школа, 1989. – С. 155-156.

На основі положень статей Л. Головач [1997, 2000] проаналізуйте основні показники сформованості статевої культури дітей старшого шкільного віку.

Загальнов³домим º той факт, що на протяз³ п³дл³ткового в³ку закладаються ³ формуються основн³ структурн³ компоненти та ³нтегративн³ вузли ц³л³сно¿ системи статево¿ культури особистост³, утворюºться сукупн³сть особливих псих³чних структур, як³ чинять вир³шальний вплив на протяз³ вс³х подальших етап³в розвитку особистост³ в майбутньому подружньому житт³.

Статеву культуру сл³д розглядати в контекст³ загальних тенденц³й р³зноб³чного розвитку д³тей шк³льного в³ку. Саме в цей пер³од, як зазначаº Л. Божович, виникають основи ц³л³сного св³тогляду, св³торозум³ння, форму­ються основн³ компоненти особистост³, виникаº ³ºрарх³я (п³дпорядкування) мотив³в, утворюються первинн³ етичн³ ³нстанц³¿, в³дбуваºться ³нтенсивний розвиток п³знавальних псих³чних процес³в, розширюºться сфера д³яльност³ дитини.

Практично вс³ досл³дники, що вивчали процес становлення статево¿ культури особи, п³дкреслюють винятково важливе значення с³м’¿ ³ най­ближчого соц³ального оточення для формування статеворольових уявлень. П³зн³ше починають д³яти ³нш³ чинники, але властивост³, засвоºн³ дитиною в с³м’¿, визначають увесь подальший ¿¿ розвиток. Д³ти засвоюють статев³ рол³ через ³дентиф³кац³ю з батьками, п³д ¿хн³м виховним впливом ³ тиском. Особистий приклад батьк³в, виконання ними ролей чолов³ка ³ дружини, батька ³ матер³ стаº для дитини першим ³ найм³цн³шим зразком для насл³дування. С³м’я не т³льки формуº ³ спрямовуº статевий розвиток дитини, але й обер³гаº ¿¿ в³д негативного впливу «таºмних виховател³в». Частина досл³дник³в ц³º¿ проблеми (Д. ²саев , В. Каган , В. Стол³н) зазначають, що порушення статеворольово¿ ³дентиф³кац³¿ д³тей значною м³рою залежить в³д того, який морально-етичний кл³мат сформувався в с³м’¿, у стосунках м³ж батьками, батьками ³ д³тьми.

Ефективн³сть формування статево¿ культури старшокласник³в п³дви­щуºться при умов³, якщо:

- статева культура особистост³ розглядаºться як ц³л³сна ³нтегральна властив³сть, складовими яко¿ º в³дпов³дн³ структурн³ компоненти, що знаходяться у певному взаºмозв’язку ³ взаºмозалежност³;

- процес розвитку статево¿ культури особи зд³йснюºться на основ³ ³нтер³оризац³¿ вплив³в зовн³шнього середовища ³ внутр³шнього розвитку ³ндив³да як механ³зм функц³онування ц³нн³сно-нормативно¿ регуляц³¿ повед³нки особи на р³вн³ першо¿ п³дсистеми ц³л³сно¿ системи статево¿ культури особи;

- система корекц³йних вид³в д³яльност³ ³ процес³в самовдосконалення ³нтегративних якостей статево¿ культури особи зд³йснюºться на основ³ врахування зони актуального ³ найближчого, б³льш високого, р³вня розвитку основних ¿¿ якостей;

- формування статево¿ культури старшокласник³в забезпечуºться урахуванням основних зм³стових аспект³в (формування психолог³чних прояв³в чолов³чност³ й ж³ночност³, засвоºння оптимальних комун³кативних установок; формування еротичних ор³ºнтац³¿ ³ сексуально¿ св³домост³; засвоºння подружн³х ролей ³ вироблення установки взаºмного партнерства; ор³ºнтац³¿ школяр³в на здоровий спос³б життя).

Д³агностуючи статеву культуру с³м`янина, ми вивчаºмо: сформова­н³сть психолог³чних прояв³в чолов³чноcт³ ³ ж³ночност³, р³вень засвоºння оптимальних статеворольових комун³кативних установок; сформован³сть сек­суально¿ св³домост³ та еротичних ор³ºнтац³й особи у контекст³ психосек­суально¿ культури та моральних вимог; готовн³сть до в³дпов³дального по­дружнього життя ³ засвоºння подружн³х ролей; готовн³сть до в³дпов³дального батьк³вства ³ засвоºння моделей повед³нки матер³ (батька); зор³ºнтован³сть особи на здоровий спос³б життя, усв³домлення зв`язк³в проблем стат³ ³ сексуальност³, подружност³ ³ батьк³вства з алкогол³змом, вживанням наркотик³в, ³з захворюваннями, що передаються статевим шляхом тощо.

Ефективн³сть формування статево¿ культури с³м`янина залежить в³д дотримання окремих умов: якщо виховател³ усп³шно засво¿ли зм³ст ³ програму формування в³дпов³дних якостей; проводиться п³дб³р дидактичних засоб³в ³ прийом³в подач³ матер³алу; використовуються активн³ методи й орган³зац³йн³ форми занять (ор³ºнтац³йно-рольов³ ³гри, дискус³¿, обговорення педагог³чних задач-ситуац³й, тестування тощо); забезпечуºться активна участь школяр³в у засвоºнн³ в³дпов³дних знань, зд³йснюºться ¿х самоудоско­налення у процес³ позаурочно¿ ³ позашк³льно¿ д³яльност³, в т.ч. в умовах життºд³яльност³ с³м’¿; в³дбуваºться поглиблення м³жпредметних зв`язк³в; забезпечуºться т³сний взаºмозв’язок вс³х названих компонент³в системи.

Ефективними шляхами формування статево¿ культури учн³всько¿ молод³ виступають:

 • ³нтенсивне формування досв³ду морально¿ повед³нки, переконань та ц³нностей д³тей, зд³йснюване батьками й вихователями на основ³ глибокого усв³домлення особливостей статевого розвитку дитини;

 • необх³дна педагог³чно доц³льна просв³тницька д³яльн³сть батьк³в ³ виховател³в, що базуºться на результатах д³агностики р³вня реально¿ морально-статево¿ вихованост³ школяр³в;

 • налагодження сп³впрац³ батьк³в, вчител³в ³ залучених ними спец³ал³ст³в (л³кар³в, психолог³в) для вироблення у д³тей правильно¿ життºво¿ позиц³¿, формування необх³дних якостей с³м’янина.

Особистий батьк³вський приклад як найперша модель статево¿ повед³нки ж³нки або чолов³ка, створення умов з метою дотримання д³тьми правил г³г³ºни, усунення небажаних фактор³в, що сприяють розвитку ранньо¿ сексуальност³ дитини, щоденна клоп³тка робота у формуванн³ в школяр³в адекватних м³жстатевих взаºмин, культури почутт³в (тактовн³ дов³рлив³ бес³ди, репл³ки, анал³з реальних життºвих ситуац³й, зауваження, коментар³ при перегляд³ телепередач, обговорення к³ноф³льму, використання методич­них прийом³в контактно¿ взаºмод³¿ тощо), ур³зноман³тнення ³нтерес³в д³тей, включення ¿х в активн³ види д³яльност³ з метою розрядки статево¿ напруги тощо – все це служить д³ºвими засобами у формуванн³ статево¿ культури д³тей у с³м’¿ ³ школ³.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]