Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
T_19_Krim.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
55.3 Кб
Скачать

6

Тема 19.

Лекція №15. Історико-етнографічний регіон Крим

План

1.Історичні відомості

2. Культурні пам’ятки Криму

3. Народи та релігії Криму

4. Одяг та житло кримчан.

5.Татарська кухня

1.Історичні відомості

Історія Криму (Кримського півост­рова) цікава тим, що там за всіх ві­домих історичних часів проживали найрізноманітніші народи та племена.

100—35 тис. років до н. є. на землях Кри­му оселилася перша людина неандерталь­ського типу (неандерталець). Потім у степо­вих частинах Криму в XV—VII ст. до н. є. проживали кімерійці. Пізніше — таври (при­близно з IX ст. до н. є. до III ст. н. є.).

Як нові землі освоювали Крим і грецькі поселенці приблизно у VII—VI ст. до н. є. Тоді були засновані грецькі міста-держави — полі­си Херсонес Таврійський (поблизу сучасно­го Севастополя), Феодосія та Пантікапей (су­часна Керч). Боспорське царство було єдиною монархією серед рабовласницьких держав на землях Північного Причорномор'я.

Приблизно у ті самі часи, починаючи із VII ст. до н. є., у степи півострова прийшли

На околиці Сімферополя збереглися руї­ни міста-фортеці Неаполь Скіфський, що існувало з III до II ст. до н. є. Археологи знайшли тут велику будівлю з колонами — мав­золей, де виявилося понад 70 поховань скіф­ської знаті, зокрема поховання царя Скилура.

Вони утворили тут власну державу (на межі IV—III ст. до н. є.), столи­цею якої був Неаполь Скіфський. Скіфів по­ступово витискували нові племена — сармати. Постійні війни ослабили держави скіфів, і в І ст. до н. е. Херсонес та Боспор потрапили у залежність від Римської республіки (а потім імперії) на 400 років.

Історики повідомляють, що 258 р. у Крим прийшли германські племена готів, які завою­вали скіфів та оселился на півострові, змішав­шись із місцевими племенами.

У другій половині IV ст. на територію Боспору прийшли гуни — союз племен із степів та пустель Центральної Азії.

Уже V ст. ознаменувала влада Візантійсь­кої імперії та поява у Криму християнства. На­прикінці VI ст. у Криму володарюють хозари.

Починаючи з IX ст. в історії Криму з'являються слов'яни. Хозарське правління закінчується у 60-х рр. X ст. після вдалих по­ходів київського князя Святослава Ігоревича.

У 988—989 рр. інший київський князь — Во­лодимир — захопив Херсонес (Корсунь).

У XIII ст. до Криму приходять нові заво­йовники — татаро-монгольські кочові племе­на, які дали півострову сучасну назву — Кирим (Крим). 200 років тут панувала Золота Орда. Після колонізації Криму венеціанцями та генуезцями на початку XV ст. виникає Крим­ське ханство, яке вже наприкінці століття під­коряє Туреччина.

Після закінчення російсько-турецької вій­ни (1768—1774 рр.) Крим стає частиною Ро­сійської імперії і дістає назву спочатку Таврій­ська область, потім — Таврійська губернія.

1854—1855 — роки активних бойових дій Східної (Кримської) війни навколо Севасто­поля, у якій нападниками на півострів були об'єднані армії Англії, Франції та Туреччини.

Восени 1921 р. було створено Кримську Ав­тономну Радянську Соціалістичну Республіку.

19 лютого 1954 р. Крим увійшов як об­ласть до складу Української РСР.

У лютому 1991 р. було створено Автоном­ну Республіку Крим у складі України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]