Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pr..doc Рішення задач з трудового права.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

5. Теми практичних (семінарських) занять

5.1. Для студентів денної форми навчання (за спеціалізацією: «Цивільна та господарська юстиція»)

Практичне (семінарське) заняття № 1

Тема 1. Трудове право як самостійна галузь права

1. Поняття та предмет трудового права.

2. Метод трудового права та його правові особливості.

3. Місце та значення трудового права у системі національного законодавства.

4. Принципи та функції трудового права.

5. Система трудового законодавства та система трудового права.

Тема 2. Нормативне та договірне регулювання трудових правовідносин

1. Правові особливості розробки та використання законодавства про працю.

2. Класифікація джерел трудового права та її системний характер:

 • за органами правотворчості (вищі, центральні, місцеві та локальні);

 • за формою (закони, укази, постанови, розпорядження, накази, інструкції, положення, правила, рішення та інші);

 • за сферою дії (державно-нормативні, галузеві-відомчі, локальні);

 • за ступенем узагальненості (кодифіковані, комплексні, конституційні та інші);

 • за юридичною силою (закони та підзаконні акти).

3. Місце та роль Конституції України у регулюванні трудових правовідносин.

4. Місце та роль міжнародних правових актів у регулюванні трудових правовідносин.

5. Особливості договірного засобу регулювання трудових правовідносин.

Практичне (семінарське) заняття № 2

Тема 3. Суб’єкти трудового права

1. Поняття та зміст суб’єкту трудового права.

2. Взаємодія сторін трудового правовідношення та суб’єктів трудового права.

3. Загальні види суб’єктів трудового права:

 • державні органи управління як суб’єкти трудового права;

 • підприємства, організації та установи (власник та уповноважений ним орган) як суб’єкти трудового права;

 • громадянин (робітник) як суб’єкт трудового права;

 • органи державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю як суб’єкти трудового права;

 • юрисдикційні органи як суб’єкти трудового права;

 • профспілкові або інші, уповноважені трудовим колективом, органи як суб’єкти трудового права;

 • роль та значення суб’єктів трудового права у реалізації виробничо-трудових відносин.

Тема 4. Система правовідносин у сфері трудового права

1. Поняття трудового правовідношення, його сторони та зміст.

2. Правові підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.

3. Права та обов’язки сторін трудових правовідносин.

4. Правовідношення, які тісно пов’язані з трудовими:

 • правовідношення з працевлаштування та забезпечення зайнятості;

 • правовідношення з організаційно-управлінської діяльності;

 • правовідношення з охорони праці;

 • правовідношення з нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;

 • правовідношення з розгляду та вирішенню трудових спорів (конфліктів) та інші.

Практичне (семінарське) заняття № 3

Тема 5. Колективний договір та колективні угоди

1. Поняття, сторони та зміст колективного договору.

2. Форма, строк та сфери дії колективного договору.

3. Порядок укладення колективного договору.

4. Поняття та рівні колективної угоди.

5. Відповідальність сторін за порушення чи невиконання умов колективного договору, угоди.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]