Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pr..doc Рішення задач з трудового права.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Контрольна робота № 50

Завдання 1.Міжнародно-правове регулювання праці – поняття. суб’єкти, принципи й основні джерела.

Завдання 2.Бухгалтер Кірсанова В.І. у грудні 2009 року двічі виходила на роботу на 1 годину пізніше встановленого внутрішнім розпорядком часу. Керівник підприємства зажадав отримати письмове пояснення порушенням внутрішнього трудового розпорядку. Кірсанова В.І. у своїх діях не визнала порушень трудової дисципліни, та пояснила, що вона протягом грудня місяця затримувалася після роботи, працюючи над складанням балансу та звіту за 2009 календарний рік.

Дайте правову оцінку діям бухгалтера Кірсанової В.І.?

Розкрийте особливості правового регулювання ненормованого робочого часу.

Вирішите завдання в цілому.

Завдання 3.У зв’язку з приватизацією підприємства і перетворенням його в акціонерне товариство були проведені організаційні заходи, в результаті яких електрику Громову М.П. було доручено обслуговування ремонтного цеху і відділу постачання, в той час як раніше він обслуговував приміщення, де розміщалися управлінські структури. Громов М.П. за наказом був прийнятий на підприємство електриком. Інженеру Незнамовій О.М. додатково було доручено розглядати раціоналізаторські пропозиції. Юрисконсульту Акопову С.О., який займався візуванням наказів і консультував з трудових спорів, було додатково доручено ведення претензійної роботи. Оплата праці вказаних працівників не змінилася. Усі вони заперечували проти такого рішення адміністрації і заявили, що звернуться до суду.

Дайте аргументований правовий аналіз даної ситуації.

Завдання 4.20 травня 2010 року газозварник Пилипів М.О. – працівник РМУ – під час зварювання каркаса споруди отримав травму, внаслідок якої був визнаний інвалідом II-ї групи. При розслідуванні даного нещасного випадку на виробництві комісією було встановлено, що Пилипів М.О. порушив правила техніки безпеки. Вирішуючи питання щодо відшкодування Пилипіву М.О. шкоди, заподіяної здоров’ю, адміністрація своїм наказом зменшила розмір його втраченого заробітку на 25 % з урахуванням вини потерпілого. Пилипів, вважаючи таке рішення незаконним, звернувся до юрисконсульта РМУ.

Дайте відповідь на наступні питання:

  1. Яким законодавством регулюються питання відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові при виконанні трудових обов’язків?

  1. З яких сум буде складатися відшкодування шкоди?

  1. Чи правильно поступила адміністрація, зменшивши розмір середнього заробітку Пилипіва М.О. з урахуванням його вини?

Завдання 5.Станочник Крисин П.К. при виготовленні досить складної деталі включив станок і відійшов до курилки поговорити з колегами. Станок працював на автоматичному режимі. Перед закінченням роботи станка стався збій і деталь була пошкоджена. Начальник цеху розцінив відсутність контролю за станком як порушення працівником своїх обов’язків, подав директору доповідну записку про накладення на Крисина П.К. дисциплінарного стягнення. Наказом по заводу на Крисина П.К. було накладене стягнення – оголошено догану.

Після проведення ремонту станка вартість ремонту – 4030 грн. була стягнута із заробітної плати Крисина П.К.. Останній вважає, що у даному випадку порушено вимоги статті 61 Конституції України, яка забороняє за одне й те саме правопорушення двічі притягати до юридичної відповідальності.

В судовому засіданні представник заводу, посилаючись на ст. 130 КЗпП України, стверджував, що притягнення до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості стягнення завданої матеріальної шкоди.

Прокоментуйте дану ситуацію з посиланнями на нормативно-правові акти.

Як повинне бути вирішене це питання?

Складіть проект рішення суду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]