Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АНГЛІЙСЬКА_Навчальний посібник Сімкова - копия.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
7.65 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

СІМКОВА І. О., МАЛЬЦЕВА І. В., МОРМУЛЬ О. О.

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ НАУКОВЦІВ

Навчальний посібник для студентів ОКР "магістр" гуманітарних спеціальностей

(адміністративний менеджмент і соціологія)

Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»

Київ - 2014

УДК 811.111 (075.8)

ББК 81.2АНГ-924

С 14

Рекомендовано Методичною радою Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

(протокол № ___від __ ___________ 2014 року)

Рецензенти: О. М. Акмалдінова, кандидат філол. наук, проф., Національний авіаційний університет;

Н.М. Духаніна, кандидат пед. наук, доцент, Національний технічний університет України "КПІ";

О.А. Коваль, кандидат філософ. наук, доцент, Національний технічний університет України "КПІ";

Я.С. Грищенко, кандидат філол. наук, Національний технічний університет України "КПІ";

Відповідальний редактор :

канд..пед. наук, професор, Національний

технічний університет України "КПІ";

Саєнко Н.С.

Загальна редакція – Сімкова І. О.

Колектив авторів – Сімкова І. О., Мальцева І. В, Мормуль О. О.

Англійська мова для науковців [Електронний ресурс]: Навчальний посібник для студентів ОКР "магістр" гуманітарних спеціальностей (8.18010018 "Адміністративний менеджмент", 8.03010101 "Соціологія"): /

І.О. Сімкова, І.В. Мальцева, О.О. Мормуль. – К.: НТУУ "КПІ", 2014. – 276 с.

Посібник призначено для навчання англійської мови для науковців, орієнтовано на студентів гуманітарних спеціальностей рівня володіння англійською мовою С1 за Загальноєвропейськими Рекомендаціям з мовної освіти і може бути використано для навчання студентів гуманітарних спеціальностей (адміністративний менеджмент і соціологія) у вищих навчальних закладах і на старших курсах факультетів соціології.

Посібник включає практичні завдання для аудиторної роботи та навчальні матеріали для самостійної роботи студентів, актуальні статті та тексти, глосарій і граматичний довідник, завдання для розвитку стратегій, необхідних студентам для ефективної участі у ситуаціях академічного та професійного спілкування.

CONTENTS

PAGE

МЕТА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

4

UNIT 1

THE PROMISE OF SOCIOLOGY

6

UNIT 2

THE USES OF SOCIOLOGY

21

UNIT 3

THE INDIVIDUAL IN THE ORGANIZATION

36

UNIT 4

SOCIAL INEQUALITY. ECONOMIC EXPLANATION

51

UNIT 5

TIME, WORK AND LEISURE

66

UNIT 6

SOCIAL CHANGE AND SOCIAL CONFLICT

83

UNIT 7

EDUCATION

102

UNIT 8

CAPITALISM AND SOCIALISM

119

UNIT 9

SOCIETY AND HEALTH

134

UNIT 10

THE HIDDEN CURRICULUM

153

UNIT 11

FAMILY

168

UNIT 12

THE SEXES: MASCULINITY AND FEMININITY

187

UNIT 13

SOCIAL CONTROL

205

KEY LANGUAGE

221

GRAMMAR REFERENCE

224

KEYS

245

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

266

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.