Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АНГЛИЙСКИЙ_Метод.указ.2гум.А4.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
388.1 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський Політехнічний Інститут ”

Методичні вказівки

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для студентів II курсу

факультетів ФММ, ФС, ВПІ, ФП

заочної форми навчання

Київ - 2008

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІI курсу факультетів ФММ, ФС, ВПІ, ФП заочної форми навчання / Уклад.: З.П. Овчаренко, Л.В. Ломакіна. – К.: КПІ, 2008. – 27 с.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для студентів ІIкурсу

факультетів ФММ, ФС, ВПІ, ФП

заочної форми навчання

Укладачі:Овчаренко Зоя Петрівна

Ломакіна Лариса Володимирівна

З М І С Т

Передмова.......................................................................................................................................4

Unit 1...............................................................................................................................................5

Unit 2...............................................................................................................................................8

Unit 3.............................................................................................................................................10

Unit 4.............................................................................................................................................14

Unit 5.............................................................................................................................................17

Unit 6.............................................................................................................................................20

Unit 7.............................................................................................................................................23

Список використаної літератури................................................................................................27

Мета навчання англійської мови на заочному відділенні

Основною метою навчання студентів англійської мови в технічному вузі є досягнення ними рівня практичного володіння цією мовою, що в умовах заочного навчання означає формування вміння самостійно читати іноземні літературні джерела за своїм фахом з метою здобуття інформації. Ця програма передбачає, головним чином, самостійну роботу студентів. Робота під керівництвом викладача передбачається тільки під час установчих, контрольно – закріплювальних та інших занять, організованих у кожному вузі кафедрами іноземних мов.

Вимоги на заліках та екзаменах

Залік. До заліку допускаються студенти, які виконали програмні контрольні роботи і склали тести в обсязі, передбаченому програмою.

Для отримання заліку студент повинен вміти:

  1. Прочитати зі словником незнайомий текст англійською мовою, який містить граматичний матеріал. Форма перевірки – письмовий чи усний переклад. Норма перекладу – 800 – 1000 друкованих знаків за годину письмово чи 1200 – 1500 друкованих знаків за годину усно;

  2. Читати без словника текст, який містить вивчений граматичний матеріал і 10-15 незнайомих слів на сторінку друкованого тексту. Форма перевірки розуміння – передача прочитаного тексту рідною мовою.

Час підготовки – 20 – 25 хвилин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.