Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АП. Методичнi вказiвки.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
1.25 Mб
Скачать

АП - Курс лабораторних робіт Піщаєва Н.М., Жеребко В.А

ЗМIСТ

Введення 1

Список лабораторних робіт 3

Правила написання програм 5

Правила виконання схем алгоритмів 6

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 10

ЛІНІЙНИЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 10

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 15

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ЩО РОЗГАЛУЖУЄТЬСЯ 15

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 20

ЦИКЛІЧНИЙ ПРОЦЕС 20

ТИПИ ДАНИХ, ВИЗНАЧУВАНІ ПРОГРАМІСТОМ 24

РОБОТА З ОДНОВИМІРНИМИ І ДВОВИМІРНИМИ МАСИВАМИ 28

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 31

СОРТУВАННЯ ОДНО І ДВОВИМІРНИХ МАСИВІВ. 31

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 34

ФУНКЦІЇ І ПРОЦЕДУР, ВИЗНАЧУВАНІ ПРОГРАМІСТОМ 34

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 40

МОДУЛІ І ДИНАМІЧНО ЗВ'ЯЗУВАНІ БІБЛІОТЕКИ. 40

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 43

МНОЖИНИ І ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ 43

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10 46

КОМБІНОВАНІ ТИПИ (ЗАПИСИ ) 46

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11 48

ФАЙЛИ І РОБОТА З НИМИ 48

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12 51

СТАТИСТИЧНI I ДИНАМIЧНI СТРУКТУРИ ДАНИХ 51

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13 54

ЛАБІРИНТ 54

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14 58

ЕВРИСТИКИ. 58

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15 60

КЛАСИ 60

Введення

Програма підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів за фахом "Комп'ютеризовані системи управління і автоматики" передбачає вивчення основ програмування і обчислювальної техніки.

У даних методичних вказівках приведені завдання до лабораторних робіт по курсу "АП". Як мова програмування був вибраний Borland Pascal. Для вирішення завдань, приведених в даних методичних вказівках, використовуються версії 3.1 Borland Pascal фірми Borland International. Більшість завдань можуть бути виконані із застосуванням компіляторів інших фірм. Дана мова є в даний час однією з найпоширеніших і надає широкі можливості для вирішення всіх завдань сучасного програмування.

Мета лабораторних робіт:

 • опанувати мову програмування Borland Pascal;

 • вивчити і освоїти основні прийоми програмування;

 • отримати навики самостійного вирішення завдань.

Вивчення мови програмування Borland Pascal передбачається впродовж одного семестру.

Опис кожної лабораторної роботи містить короткі теоретичні відомості, необхідні для вирішення завдань і варіанти завдань. Викладені теоретичні відомості до лабораторних робіт не претендують на повноту і для виконання деяких завдань необхідне використання додаткової літератури, список якої приведений в додатку.

Список лабораторних робіт

 1. Лінійний обчислювальний процес .

 2. Обчислювальний процес, що розгалужується .

 3. Обчислювальний процес, що повторюється .

 4. Типи даних .

 5. Одновимірні і двовимірні масиви .

 6. Функції і процедури .

 7. Множини і операції над ними .

 8. Використання записів .

 9. Робота з файлами .

Оформлення звіту по лабораторній роботі

Звіт виконується кожним студентом індивідуально до кожної лабораторної роботи. Звіт повинен містити:

 • титульний лист, що містить назву роботи і дані про виконавця;

 • короткі теоретичні відомості;

 • завдання і номер варіанту лабораторної роботи;

 • блок-схема алгоритму;

 • лістинг програми;

 • протокол результатів виконання програми;

 • висновки про виконану роботу;

Допускається оформлення всіх звітів по лабораторних роботах в зошиті. В цьому випадку звіт починається з назви теми лабораторної роботи і містить всі розділи, окрім титульного листа.

Схеми алгоритмів виконуються відповідно до ГОСТ 19.701-90. Лістинг програми, результати обчислень або звіт цілком допускається оформляти як вручну, так і з використанням принтера.

Протокол результатів виконання програми повинен включати в собі все, що виводиться на екран дисплея в процесі роботи програми: запити значень змінних; повідомлення; результати обробки; службові або аварійні повідомлення.

Правила написання програм

Кожна програма лабораторної роботи повинна виводити на екран інформацію в наступному порядку:

· Ініціали і номер групи автора програми;

· Номер, назва і завдання лабораторної роботи;

· Введення вхідних параметрів;

· Виведення результатів рахунку програми;

Уведення-виведення параметрів повинне супроводжуватися текстом пояснення, виходячи з конкретного завдання лабораторної роботи. Наприклад, замість тексту «A=», необхідно писати «Значення функції A=».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.