Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Арифметичні та логічні оператори.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
118.78 Кб
Скачать

Титулка зроби)))))

Арифметичні оператори

План

Арифметичні команди

Безумовні-умовні переходи мови 2ипии2мма

Команди порівняння

Список літератури

 

Арифметичні команди

Процесори серії 80х86 містять у складі своєї системи команд спеціальні команди для виконання арифметичних операцій над цілими числами. При цьому підтримуються три форми представлення цілих чисел: двійкова, двійково-десяткова (яку ще називають BCD, абревіатура від англійського Binary Coded Decimal) та ASCІІ-код (число як ланцюжок десяткових цифр). У свою чергу, формат BCD може бути як упакованим, так і неупакованим. У рамках цих форматів цілі числа, що обробляються, можуть мати різну розрядність: байт (8 біт), слово (16 біт, або 2 байти), подвійне слово (32 біти, або 4 байти, або 2 слова), учетверенне слово (64 біти, або 8 байт, або 4 слова, або 2 подвійних слова). 2ипии2мма більшою розрядністю 2ипии2мма22 безпосередньо не підтримуються, але можуть оброблятися 2ипии2мма2. Та вказаних форматів з надлишком вистачає для представлення всього діапазону цілих чисел, що зустрічаються на практиці. Необхідно додати, що всі 2ипии цілих чисел в мовах високого рівня спираються на підтримувані 2ипии2мма22 2ипии (char, short, int, long – прямі аналоги byte, word, dword, gword). Також розрізняються 2ипии2мма22 випадки знакових та беззнакових чисел (для них передбачено різні команди множення та ділення). Робота з дійсними числами 2ипии2мма22 безпосередньо не підтримується, але може бути покладена на спеціалізований математичний співпроцесор, який розширює систему команд РС операціями над числами з плаваючою крапкою.

Необхідно бути особливо уважним при застосування однобайтових регістрів. Знакові значення тут можуть бути від -128 до +127.

Для багатослівного сумування використовуйте команд ADC для врахування переносів від попередніх 2ипи. Якщо операція виконується в циклі, то з допомогою команди СLS встановіть ознаку переносу в 0.

При діленні необхідно бути обережним з переповненнями. Якщо нульовий дільник є можливим, то забезпечите перевірку цієї операції. Крім того, дільник повинен бути більшим від вмісту регістра АН (для байту) або DX (для слова).Для множення або ділення на степінь двійки використовуйте зсуви.

Основні арифметичні команди над цілими двійковими числами:

Inc операнд – операція інкремента, тобто збільшення значення операнда на 1;

add операнд_1, операнд_2 – команда додавання з принципом дії операнд_1 = операнд_1 + операнд_2;

adc операнд_1, операнд_2 – команда додавання з врахуванням ознаки переносу cf; принцип дії команди;

операнд_1 = операнд_1 + операнд_2 + значення cf,

dec операнд – операції декремента, тобто зменшення значення операнда на 1;

sub операнд_1, операнд_2 – команда віднімання з принципом дії операнд_1 = операнд_1 – операнд2;

sbb операнд_1, операнд_2 – команда віднімання з врахуванням позичання (ознака cf);

mul співмножник_1 – команда множення чисел без знаку; знаходження співмножника_2 задано неявно:

Співмножник_1

Співмножник_2

Результат

Байт

al

16 біт в ах:al – молодша частина результату; ah – старша

Слово

ax

32 біт в парі dx:ax: ax – молодша частина результату; dx – старша

Подвійне слово

eax

64 біт в парі edx:eax: eax – молодша частина результату; edx – старша

Imul операнд_1 (, операнд_2, операнд_3) – команда множення чисел зі знаком; виконується так само, як і команда mul;

div дільник – команда ділення чисел без знаку; дільник може знаходитися в пам’яті або в регістрі і мати розмір 8, 16 або 32 біти.

 

Знаходження діленого задано неявно:

Ділене

Дільник

Частка

Остача

Слово 16 біт в регістрі ах

Байт-регістр або комірка пам’яті

Байт в регістрі al

Байт в регістрі ah

32 біт

dx – старша частина

ах – молодша частина

16 біт – регістра бо комірка пам’яті

Слово 16 біт в регістрі ах

Слово 16 біт в регістрі dx

64 біт

edx – старша частина

еах – молодша частина

Подвійне слово

32 біт – регістр або комірка пам’яті

Подвійне слово

32 біт в регістрі еах

Подвійне слово

32 біт в регістрі edx

Idiv дільник – команда ділення чисел зі знаком; виконується так само, як і команда div.

Арифметичні дії над неупакованими BCD-числами:

aaa – корекція результату додавання для представлення в символьному вигляді; працює неявно з регістром аl;

aas – корекція результату віднімання для представлення в символьному вигляді; працює неявно з регістром al;

aam – корекція результату множення для представлення в символьному вигляді; працює неявно з регістром ах;

aad – корекція результату ділення для представлення в символьному вигляді; працює неявно з регістром ах.

Арифметичні дії над упакованими BCD-числами:

daa – корекція результату додавання для представлення у десятковому вигляді;

das – корекція результату віднімання для представлення у десятковому вигляді.

Безумовні-умовні переходи мови 4ипии4мма

Від 4ипии4мм, які мають просту лінійну структуру, як правило, дуже мало користі. Практично кожна 4ипии4мма, яка має будь-яке 4ипии4мма4 застосування, повинна аналізувати деякі умови, і залежно від виконувати ті чи інші дії, тобто містити розгалуження та умовні переходи. Класичним прикладом такої поведінки програми є так званий “захист від дурня”, коли 4ипии4мма перевіряє (знову з допомогою умовних переходів) коректність даних, що вводяться, або, скажімо, тип відеосистеми і версію DOS чи факт успішного відкриття потрібного файлу.

У багатьох випадках виникає необхідність багатократного повторення якихось однорідних операцій, тобто виконання циклу. Класичним прикладом циклічних 4ипии4мм є програми, що здійснюють обробку масивів (цикл по елементах 4ипии4м), файлі (цикл по записах файлу), керують подіями (цикл обробки подій), обчислюють щось за ітераційними або рекурентними формулами. Для підтримки 4ипии4мм з циклічною структурою у складі системи команд процесорів 80х86 є спеціальні команди організації циклів. Але ці команди не володіють логічною повнотою (не дозволяють організувати всі можливі і необхідні види циклів), тому в ряді випадків доводиться імітувати циклічну структуру вручну з допомогою умовних і безумовних переходів по параметру циклу. Засоби мов високого рівня для організації циклів всіх типів спираються на команди циклів 4ипии4мма4 та на команди умовного і безумовного переходів (при компіляції переводяться 4ипии в ці команди).

При використанні команди LOOP ініціалізуйте СХ додатнім числом, оскільки ця команда контролює лише нульове значення: при від’ємному 4ипии4мма буде продовжувати роботу циклу нескінченно.

Якщо деяка команда встановлює ознаку, то вона зберігає своє значення до того часу, поки воно не буде змінене іншою командою. Тому для мінімізації числа можливих помилок потрібно кодувати команди умовного переходу безпосередньо після команд, які встановлюють ознаки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.