Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АнглЯзМетодичка.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
17.03.2016
Размер:
1.89 Mб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Вступ до загальнотехнічної англійської мови

Методичні вказівки

до практичних занять

для студентів 1 курсу

приладобудівного факультету

(електронне видання)

Рекомендовано Вченою радою ФЛ НТУУ «КПІ»

Київ

НТУУ «КПІ»

2013

Англійська мова загальнотехнічного спрямування: методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 курсу приладобудівного факультету (електронне видання) / Уклад.: Н.В. Ямшинська, О.Л. Ящук – К.: НТУУ "КПІ", 2013. – 117с.

Гриф надано Вченою радою ФЛ НТУУ"КПІ"

(Протокол №__ від _________)

Навчальне видання

Вступ до загальнотехнічної англійської мови

Методичні вказівки

до практичних занять

для студентів 1 курсу

приладобудівного факультету

(електронне видання)

Укладачі: Ямшинська Наталія Валентинівна

Ящук Олена Леонідівна

Відповідальний редактор: Ю.Е.Лавриш, канд.пед.наук, доцент

Рецензенти:О.Г.Корбут, старший викладач

С.В.Вадаська, старший викладач

Я.С. Грищенко, викладач

С.С. Ткаченко, к.т.н., асистент

ЗМІСТ

ЗМІСТ 3

ПЕРЕДМОВА 5

UNIT 1 6

THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE 6

"KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE" 6

UNIT 2 16

HISTORY OF ENGINEERING 16

UNIT 3 25

KINDS OF ENGINEERING 25

UNIT 4 35

INDUSTRY OF UKRAINE 35

UNIT 5 44

INDUSTRY OF GREAT BRITAIN 44

UNIT 6 55

FOUR INDUSTRIAL REVOLUTIONS 55

UNIT 7 63

NEW GADGETS - WHAT CAN WE EXPECT? 63

UNIT 8 73

SCIENCE IN DAILY LIFE 73

UNIT 9 83

ELECTRICITY AND ELECTRICAL DEVICES 83

UNIT 10 93

WIRELESS ELECTRICITY 93

ДОДАТОК 1 107

ДОДАТОК 2 111

ДОДАТОК 3 121

REFERENCES 122

123

Передмова

Запропоновані методичні вказівки розраховані для використання на практичних заняттях з англійської мови зі студентами 1 курсу приладобудівного факультету. Методичні вказівки укладено відповідно до робочої навчальної програми кредитного модулю "Вступ до загально- технічної англійської мови" і спрямовано на розвиток у студентів першого курсу напрямків підготовки «Приладобудування» та «Оптотехніка» вмінь та навичок з читання та перекладу загальнотехнічних текстів, збагачення словникового запасу і оволодіння навичками письма та говоріння. Дані методичні вказівки мають сприяти формуванню у студентів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій.

Матеріал методичних вказівок поділяється на 10 уроків і передбачений для використання на практичних заняттях 1 семестру першого курсу. Практична частина кожного заняття вміщує передтекстові вправи до тексту, які ознайомлюють студентів з темою заняття, текст для читання, лексичні вправи після тексту та граматичні вправи.

Тексти до кожного уроку методичних вказівок сформовані на матеріалі сучасної технічної оригінальної літератури на англійській мові та Інтернету, що викликає у студентів інтерес до вивчення текстового матеріалу.

Кожен урок містить матеріал для активізації одного граматичного явища англійської мови. Граматичний матеріал подається на основі лексики взятої з тексту уроку, що вивчається на занятті.

Для кожного заняття розроблені вправи на розвиток навичок з письма та умовно-комунікативні вправи на вдосконалення у студентів навичок діалогічного та монологічного мовлення. Лексичні та граматичні вправи ілюструють найбільш типові випадки вживання мовного матеріалу текстів.

До текстів з кожного уроку складений словник незнайомих англійських слів, що подані з транскрипцією та перекладом у додатку на прикінці методичних вказівок. Ілюстративний матеріал до кожного уроку є додатковим спонукальним мотивом до вивчення студентами іноземної мови.

UNIT 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.