Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модули 1-5 полный укр.вариант.doc
Скачиваний:
74
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки

 1. Визначте соціально-педагогічну значущість професії соціального педагога.

 2. Сформулюйте основні знання та вміння, якими повинен володіти соціальний педагог.

 3. Що спільного та у чому полягає різниця між професіями соціального педагога і соціального працівника?

 4. Сформулюйте основні етичні принципи діяльності соціального педагога.

 5. Визначить провідні функції діяльності соціального педагога.

 6. У чому сутність кожної функції?

 7. Чому функції соціально-педагогічної діяльності становлять зміст діяльності соціального педагога?

 8. Як професійні знання забезпечують реалізацію кожної функції?

 9. Що вивчає соціальна педагогіка?

 10. Як трактуються об’єкт, предмет соціальної педагогіки на сучасному етапі різними вченими?

 11. Сформулюйте основні завдання соціальної педагогіки на сучасному етапі.

 12. У чому теоретичне і практичне значення соціальної педагогіки як науки?

 13. Назвіть вітчизняних учених, які розроблюють актуальні проблеми соціальної педагогіки.

 14. Охарактеризувати провідні категорії.

 15. Визначити особливості соціальної профілактики.

 16. Охарактеризувати соціально-педагогічну діяльність як певну систему роботи.

 17. Довести, що соціальне середовище є необхідною умовою соціалізації особистості.

 18. Визначити особливості процесу соціалізації особистості.

 19. З’ясувати споживачами яких соціальних послуг ви є.

 20. Як визначають вчені поняття філософії «соціальне виховання».

 21. Роль утопічних ідей у соціальному розвитку суспільства.

 22. Вплив соціально-виховних ідей педагогів-реформаторів XVIII-XIX ст. на розвиток соціально-педагогічної діяльності.

 23. Роль різних соціально-педагогічних концепцій у розв’язанні докорінної проблеми соціалізації людини.

 24. Охарактеризуйте особливості розвитку соціально-педагогічної діяльності у кожне десятиліття ХХ ст. в Україні.

 25. Які важливі тенденції розвитку соціально-педагогічної діяльності в Україні?

 26. Охарактеризуйте вплив системи соціальних служб на розвиток соціальної педагогіки.

 27. Як відбувається вплив загальної соціальної ситуації держави на розвиток соціальної педагогіки?

 28. Що таке принцип соціально-педагогічної діяльності?

 29. Як класифікуються принципи соціально-педагогічної діяльності?

 30. Який взаємозв’язок педагогічних принципів та принципів соціально-педагогічної діяльності?

 31. Розкрийте принцип диференційованого та індивідуального підходу в соціальній педагогіці.

 32. Чому в соціально-педагогічній діяльності використовуються психолого-педагогічні, соціологічні методи?

 33. У чому полягає соціально-педагогічний ефект використання методу переконання? Соціально-вуличної роботи?

 34. Які можливі наслідки застосування методу навіювання? Умови за яких можливе його використання?

 35. Розкрийте особливості підліткового віку, які впливають на формування відхилень від норм поведінки.

 36. Обґрунтуйте основні причини девіантної поведінки неповнолітніх.

 37. Визначте особливості соціальних відхилень у підлітків, що палять та вживають алкоголь.

 38. Розкрийте біологічні, психологічні та соціальні причини підліткової наркоманії.

 39. Поясніть основні причини полорольової деморалізації підлітків; охарактеризуйте її наслідки.

 40. Які шляхи попередження суїцидальної поведінки підлітків ви можете запропонувати?

 41. Що таке соціальний контроль девіантної поведінки?

 42. Чи підлягають корекції порушення в поведінці дитини та деформації його особистісної сфери?

 43. Індивідуальні, групові, колективні методи роботи з дітьми девіантної поведінки – які є найбільш ефективними?

 44. Чи є ефективними традиційні форми профілактики (лекція, бесіда) у роботі з дітьми-девіантами?

 45. Запропонуйте способи, за допомогою яких можна змінити на негативне ставлення дітей до девіантної поведінки.

 46. Що треба зробити, щоб стати союзником дитини з девіантною поведінкою?

 47. Як розглядають в соціально-педагогічній діяльності тренінг?

 48. Чому тренінг – інтерактивний метод?

 49. Структура тренінгу, практичне призначення кожного компонента.

 50. У чому полягає практична привабливість та ефективність тренінгу?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.