Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
микро_ЗАДАЧИ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2019
Размер:
749.57 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки України

Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра менеджменту та

правового забезпечення господарської діяльності

Методичні вказівки

до самостійної роботи студентів

з дисципліни мікроекономіка

Укладач: Задворна О.В.

Розглянуто та затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №1 від12.09.05

Бердянськ

2005

Зміст

І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи 3

ІІ. Теоретичні питання 4

ІІІ. Задачі 6

ІV. Формули для розрахунків 29

V.Список літератури 35

Додаток 1 36

І. Індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання семестрової контрольної роботи

Семестрова самостійна робота студентів складається з двох завдань.

Завдання І - згідно з умовами варіанта дати відповіді на теоретичні питання. Кожен студент повинен дати відповідь на 2 теоретичні питання.

Завдання II – вирішити практичні завдання з теоретичних тем.

Вибір варіанту.

Варіант завдання студент вибирає згідно свого номеру у списку студентів групи.

Кожне практичне завдання з теоретичної теми містить 15 задач. Якщо номер студента в групі є 13 то він обирає 13 задачу з усіх тем. Якщо номер студента становить 25, то він обирає задачі під номером 10 ( тобто студенти з 1 по 15 номер обирають задачі за номером, а студенти з 16 номеру починають обирати з початку).

Список питань теоретичного характеру містять 60 номерів, тому кожен студент обирає перше питання за своїм номером, друге питання за номером, починаючи рахувати з 31 номера.

Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота оформляється рукописним, машинописним, комп’ютерним способом на білих аркушах формату А4. Якщо для оформлення використовується комп’ютер то друкувати необхідно 14 шрифтом та використовувати полуторний міжрядковий інтервал. Кількість рядків на сторінці не повинна перевищувати 30. Поля мають такий розмір: з ліва – 30 мм, з права – 10 мм, з верху та низу по 20 мм. Графічний матеріал виконується олівцем з використанням лінійки. Робота повинна містити розрахунки в повному обсязі, список використаної літератури для відповіді на теоретичні питання, титульний аркуш. Переплітається семестрова самостійна контрольна робота в папку.

Приклад оформлення титульного аркушу приведено у додатку 1.

Іі. Теоретичні питання

1. Предмет, метод та об’єкт вивчення мікроекономіки.

2. Мікроекономічний аналіз та його методи.

3. Основні форми організації підприємницької діяльності ( бизнес — діяльності).

4. Стратегія розвитку фірми.

5. Менеджмент — теорія управління підприємством.

6. Маркетинг як один з інструментів комерційної діяльності.

7. Становлення підприємства — початкове накопичення капіталу.

8. Суб’єкти та об’єкти ринку капіталів.

9. Поняття концентрації та централізації капіталу.

10.Поняття інвестицій. Інвестиційні ресурси підприємства.

11.Кругообіг інвестиційних pecypciв.

12.0сновн1 фонди підприємства.

13.06opoнi фонди фірми. Ix використання.

14.Показники ефективного використання капіталу.

15.Поняття витрат.

16. Teoрія витрат виробництва. Витрати у короткостроковому періоді.

17.Продуктивность як міра виміру ефективного функціонування фірми.

18.Чинники, які визначають динаміку продуктивності праці.

19.Галузева диференціація витрат виробництва.

20.Регіональна диференціація виробництва. Ix динаміка.

21.Поняття прибутку підприємства; Фактори визначення прибутку.

22.Прибуток підприємства. Класифікація прибутку.

23.Максимізація прибутку. Умови використання.

24.Норма прибутку.

25.Рентабельность виробництва підприємства.

26.Ціна виробу. Сутність та функції ціни продукції.

27.Поняття заробітної плати. Сутність та економічні основи.

28.3аро6ітна плата та ії форми.

29.0сновні типи систем заробітної плати, відрядна форма оплати праці.

30. 0сновні типи систем заробітної плати, погодинна форма оплати праці.

31.Сшввідношення заробітної плати та продуктивності праці.

32.Поняття конкуренції. Сутність конкуренції.

33.Досконала та недосконала конкуренція.

34.Поняття монополії. Форми монополії та методи панування.

35.Финансова олігархія. Поняття та сутність.

36.Антимонопольне (антитрастове) законодавство України. Регулювання діяльності природних монополій.

37.Поняття попиту. Чинники, які визначають попит.

38.Попит. Крива попиту. Еластичність попиту за ціною. 3

9.Попит. Еластичність попиту за доходом.

40.Поняття пропозиції. Сутність пропозиції та іi структура.

41.Пропозиція. Еластичність пропозицій за ціною.

42.Пропозиція. Еластичність пропозиції за доходом.

43.Закон попиту та пропозиції. Рівновага попиту та пропозиції.

44.Поняття багатства та доходів. Джерела виникнення та класифікація.

45.Споживання та накопичення.

46.Споживання та заощадження.

47.Поняття ренти. Процент.

48.Доход підприємства. Валовий та чистий доход підприємства.

49.Аграрне виробництво. Праця та капітал у аграрному виробництві. 50.Агропромислове виробництво. Форми підприємства АПК.

51.Ринкові відносини та їх особливості в аграрному ceктopi.

52.Теория земельної ренти. Форми земельної ренти.

53.Земельна рента та оренда землі.

54.Цена землі. Рост ціни на землю у зв'язку з розвитком капіталізму.

55.Поняття ренти у видобувних галузях промисловості.

56.Поняття інформації. Ринок інформації. Прийняття рішень на основі аналізу інформації.

57. Теорія споживацької поведінки. Споживання та корисність. Теорія споживацької поведінки. Аналіз проблем споживацького попиту.

58. Teoрія витрат виробництва. Витрати у довгостроковому періоді.

59. Поняття доходу підприємства. Класифікація доходу.

60. Основні форми організації підприємництва. Поняття фірми. Організаційні структури бізнесу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.