Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модули 1-5 полный укр.вариант.doc
Скачиваний:
74
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
1.06 Mб
Скачать

2.2.4. Індивідуальна робота студентів

№ модуля

Назва теми

Обсяг навчальних годин

1.

Змістовий модуль №1. Вступ до спеціальності "соціальний педагог".

9

1.1.

Професія соціального педагога в сучасній Україні.

 • Підготувати есе на тему: „Моя майбутня професія – соціальний педагог”.

4

1.2.

Професійні функції соціального педагога.

 • Укласти таблицю професійних знань та вмінь відповідно провідних функцій діяльності соціального педагога.

5

2.

Змістовий модуль №2. Теоретичні основи соціальної педагогіки.

11

2.1.

Соціальна педагогіка як наука..

 • Законспектувати за підручником С.С. Пальчевського „Соціальна педагогіка” функції та прикладні завдання соціальної педагогіки.

5

2.2.

Провідні категорії соціальної педагогіки.

 • Скласти тезаурус провідних категорій соціальної педагогіки.

 • Спираючись на підручник А.Й. Капської доповнити перелік соціально-педагогічних категорій.

 • Підготувати реферати на теми: „Сутність соціального виховання”, „Сутність соціального навчання”.

 • Укласти схему соціально-педагогічної діяльності з основних її компонентів: мета соціально-педагогічної діяльності – об’єкт – суб’єкт – етапи.

 • Скласти опорний конспект для характеристики соціальної профілактики, соціальної реабілітації.

 • Користуючись періодичними виданнями заповнити таблицю різних видів послуг.

6

3.

Змістовий модуль №3. Історична ретроспектива становлення та розвитку соціальної педагогіки.

14

3.1.

Історія розвитку соціальної педагогіки в Україні.

 • Написати реферат на тему: «Філософія соціального виховання у стародавньому світі», «Традиції соціальної підтримки українського козацтва», «Соціально-благодійна діяльність братств», «Сільська громада як осередок соціального захисту нужденних» (один за вибором студентів).

7

3.2.

Тенденції розвитку соціально-педагогічної теорії та практики в Україні.

 • Написати есе на тему: «Моє бачення розвитку соціально-педагогічної діяльності в моєму рідному місті (селі)».

7

4.

Змістовий модуль №4. Характеристика соціально-педагогічної діяльності.

6

4.1.

Принципи соціально-педагогічної діяльності.

 • Підготувати міні-повідомлення на тему: «Спільне та відмінне між діяльністю соціального педагога та вчителя», взявши за основу використання принципів професійної діяльності.

4

4.2.

Методи соціально-педагогічної діяльності.

 • Запропонувати 3 проблемні ситуації та визначити необхідний перелік методів для їх розв’язання.

2

5.

Змістовий модуль №5. Девіації як соціально-педагогічна проблема.

14

5.1.

Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації.

- Підготувати реферат запропонованої тематики: «Взаємозв’язок адаптації, соціалізації та дезадаптації у соціальному розвитку особистості», «Соціально-педагогічна робота з важковиховуваними підлітками», «Вплив молодіжної субкультури та засобів масової інформації на формування девіантної поведінки неповнолітніх», «Роль сім’ї у попередженні девіантної поведінки неповнолітніх», «Роль різних агентів соціалізації у дезадаптації особистості».

10

5.2.

Зміст та форми профілактики девіантної поведінки.

 • Розробити пакет заходів з профілактики шкідливих звичок для неповнолітніх.

2

5.3.

Тренінг „здоров’я – моя цінність”.

 • Розробити тренінг з будь-якої теми («Молодь за здоровий спосіб життя», «Скажемо ні наркотикам» та ін.)

2

6.

Змістовий модуль №6. Соціально-педагогічна діяльність в системі освіти України.

16

6.1.

Соціально-педагогічна діяльність в загальноосвітніх закладах.

 • Підготувати цільовий виступ за темою: „Я – соціальний педагог ЗОШ №...”

2

6.2.

Соціально-педагогічна діяльність у позашкільних закладах освіти.

 • Підготувати реферат за темою: „Соціальний педагог – організатор виховної роботи”.

4

7.

Змістовий модуль №7. Соціальна підтримка дітей, позбавлених батьківського піклування.

4

7.1.

Характеристика соціального сирітства в Україні.

 • Запропонувати шляхи подолання соціального сирітства в Україні.

2

7.2.

Система державної опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки..

 • Визначити недоліки та переваги традиційної та інноваційної систем підтримки дітей-сиріт.

2

8.

Змістовий модуль №8. Соціально-педагогічна підтримка дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями.

4

8.1.

Соціально-психологічний портрет особистості з обмеженими функціональними можливостями.

 • Написати есе на тему: „Шляхи формування толерантного ставлення до людей з особливими потребами в Україні”.

4

9.

Змістовий модуль №9. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в територіальній громаді.

 • Підготувати реферат на тему: „Роль громадських організацій у вирішенні соціальних проблем дітей та молоді на локальному рівні”.

16

Усього за курс:

94

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.