Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модули 1-5 полный укр.вариант.doc
Скачиваний:
74
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Семінарське заняття 2. Тема: Характеристика етапів розвитку соціально-педагогічної діяльності в Україні.

Питання до обговорення:

1. Особливості розвитку соціально-педагогічної діяльності у кожне десятиліття ХХ ст. в Україні.

2. Тенденції розвитку соціально-педагогічної діяльності на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

3. Вплив державної соціальної політики на розвиток соціальної педагогіки.

Методичні рекомендації:

Готуючись до заняття, студенти повинні акумулювати та узагальнити історичні факти з різних дисциплін щодо історії становлення та розвитку соціально-педагогічної теорії та практики. Вміти послідовно та логічно будувати відповіді на питання; узагальнювати та робити висновки.

Самостійна робота

 1. Законспектувати розділ 2 з посібника Л.А. Штефана «Соціально-педагогічна теорія та практика в Україні». (20-90рр. ХХ ст.)

 2. Скласти схему етапів розвитку соціальної педагогіки в Україні.

Індивідуально-практичні завдання:

Написати есе на тему: «Моє бачення розвитку соціально-педагогічної діяльності в моєму рідному місті (селі)».

Література: 41

 1. Л.А. Штефан «Соціально-педагогічна теорія та практика в Україні». – К., 2004.

Контрольні питання

 1. Охарактеризуйте особливості розвитку соціально-педагогічної діяльності у кожне десятиліття ХХ ст. в Україні.

 2. Які важливі тенденції розвитку соціально-педагогічної діяльності в Україні?

 3. Охарактеризуйте вплив системи соціальних служб на розвиток соціальної педагогіки.

 4. Як відбувається вплив загальної соціальної ситуації держави на розвиток соціальної педагогіки?

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут соціально-педагогічної та колекційної освіти

Кафедра соціальної педагогіки

Змістовий модуль №4

Характеристика соціально-педагогічної діяльності

(Навчально-методичне забезпечення дисципліни

«Соціальна педагогіка»)

Укладач:

канд. пед. наук, доцент

Захарова Н.М.

Розглянуто та затверджено

на засіданні кафедри соціальної педагогіки

Протокол № 1 від 28.08. 2010р

Бердянськ – 2010

Змістовий модуль №4 «Характеристика соціально-педагогічної діяльності»

Навчальні цілі:

 • Розкрити основні категоріальні поняття соціальної педагогіки: принципи, методи соціально-педагогічної діяльності;

 • сформувати у студентів систему знань щодо принципів та методів соціально-педагогічної діяльності;

 • виховувати професійний підхід до діяльності соціального педагога в соціумі.

Методичні рекомендації щодо роботи з модулем

Змістовий модуль складається з двох тем:

1.Принципи соціально-педагогічної діяльності – 2 години лекцій та 2 години семінарських занять.

 1. Методи соціально-педагогічної діяльності – 2 години лекцій та 2 години семінарських занять.

Оцінювання роботи студентів за кожну тему:

Види роботи

Усна відповідь

Доповнення

Індивідуально-творче завд.

Самостійна робота

Всього

5

2

3

5

15

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.