Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модули 1-5 полный укр.вариант.doc
Скачиваний:
74
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Семінарське заняття №1

Тема: «Девіантна поведінка як прояв соціальної дезадаптації»

Питання для обговорення

 1. Соціальні та психолого-педагогічні передумови дезадаптації неповнолітніх.

 2. Сутність понять норми і патології в соціальному розвитку людини. Поняття девіантної поведінки.

 3. Характеристика різних видів девіантної поведінки: алкоголізм; наркоманія та токсикоманія; підліткова проституція; суїцидальна поведінка.

Методичні поради до семінарського заняття №1.

Готуючись до першого питання, спочатку опрацюйте лекційний матеріал; вивчіть визначення основних понять, їх сутність. Розгляньте біологічні, психологічні, соціологічні теорії девіації, усвідомте сутність кожної; їх відмінності; вплив на соціальне становлення особистості.

Характеризуючи поняття девіантної поведінки, покажіть її соціальну патологію; особливості соціалізації дітей з девіантною поведінкою.

Матеріал до питання видів девіантної поведінки міститься в усіх вказаних підручниках і посібниках.

Підготуйте на одну із обраних вами тем стислий реферат (3-4 сторінки).

Самостійна робота

 1. Прочитати книгу Ю.А. Клейберга «Психологія девіантної поведінки» - М., 2001, і дати відповіді на питання:

– Як автор розглядає та характеризує девіантну поведінку?

– Які причини, за дослідженням автора, призводять до девіантної поведінки?

 1. Відповідно до питань семінарського заняття, скласти тези розділів книги Є.В. Змановської «Девіантологія» - М., 2003.

3. Визначити основні напрями державної соціальної політики по відношенню до дітей, підлітків, залежних від алкоголю та наркотиків.

Індивідуально-практичні завдання:

Підготувати реферат (1) запропонованої тематики: «Взаємозв’язок адаптації, соціалізації та дезадаптації у соціальному розвитку особистості», «Соціально-педагогічна робота з важковиховуваними підлітками», «Вплив молодіжної субкультури та засобів масової інформації на формування девіантної поведінки неповнолітніх», «Роль сім’ї у попередженні девіантної поведінки неповнолітніх», «Роль різних агентів соціалізації у дезадаптації особистості».

Література: 4, 23, 26, 32.

Додаткова література:

 1. Ю.А. Клейберг «Психологія девіантної поведінки» - М., 2001.

 2. Є.В. Змановська «Девіантологія» - М., 2003.

Контрольні питання

 1. Розкрийте особливості підліткового віку, які впливають на формування відхилень від норм поведінки.

 2. Обґрунтуйте основні причини девіантної поведінки неповнолітніх.

 3. Визначте особливості соціальних відхилень у підлітків, що палять та вживають алкоголь.

 4. Розкрийте біологічні, психологічні та соціальні причини підліткової наркоманії.

 5. Поясніть основні причини полорольової деморалізації підлітків; охарактеризуйте її наслідки.

 6. Які шляхи попередження суїцидальної поведінки підлітків ви можете запропонувати?

Тема 2. Зміст та форми профілактики девіантної поведінки неповнолітніх

План лекції

 1. Сучасні підходи до профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі.

 2. Форми профілактичної роботи.

 3. Формування здорового способу життя як напрям соціально-педагогічної роботи.

Ключові поняття: профілактика, попередження, реабілітація, популяризація, програма, тренінг.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.